Aktuality

SCEAV

v sobotu 10. listopadu zasedal synod SCEAV

v sobotu 10. listopadu zasedal synod SCEAV

pondělí, 12 listopad 2018

V sobotu 11. listopadu 2018 zasedal synod Slezské církve evangelické a. v. v budově Diakonického a vzdělávacího centra Slezské diakonie v Českém Těšíně a zúčastnilo se jej 62 synodálů.

Heslem synodu bylo „Mládež SCEAV ve světě, ne však ze světa.“ A právě mládeže se týkala první část zasedání. Vedoucí odboru mládeže Mgr. Lukáš Sztefek prezentoval přehled aktivit pro mládež v roce 2018. Po něm prezentoval přehled činností evangelizačního centra EC MISE její ředitel Tomáš Chodura. Pro obě organizace je práce s mládeží klíčovým nástrojem.
Další části zasedání synodu patřily správním a organizačním tématům. Synod schválil rozpočet církve na rok 2019, schválil zásady partnerství s jinými organizacemi a církvemi dle návrhu teologické komise SCEAV a také navržené změny Základních předpisů SCEAV, především v oblasti aktualizace pojmů dle platné legislativy.
Synod neschválil návrh připojení se k Nashvillskému prohlášení o lidské sexualitě a uložil teologické komisi vypracovat vlastní stanovisko.
Poté dostali prostor hosté. Za Centrum Misji i Ewangelizacji v Polsku synod navštívil a se zkušenostmi se podělil jeho ředitel Paweł Gumpert, dále pak zástupce Českobratrské církve evangelické, těšínský farář Marcin Pilch, farář Evangelicko-Augsburské farnosti w Dzięgielowie Marek Londzin a biskup Luterské církve evangelické Věslav Szpak.
Příští zasedání synodu SCEAV bylo stanoveno na 17. května 2019 opět v budově DVC Slezské diakonie v Českém Těšíně.

Fotografie ze synodu naleznete v naší galerii

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události
Nenalezeny žádné události
 alt=