Přítel | Przyjaciel
SCEAV

pritel logo

Časopis Přítel – Przyjaciel je měsíčník, který vydává Slezská církev evangelická a. v. a jeho náplní je předávat čtenářům informace o životě církve. Jeho obsah tvoří stálé rubriky, příloha  Prostor pro mladé a potom další rubriky věnující se aktuální situaci. Aktuální číslo časopisu vychází vždy první neděli v měsíci.

2017/09

Aktuálně online

2017/09


Slovo úvodem

V novém školním roce. Roman Brzezina

Informujeme

Evangelický den - Dzień Ewangelicki

Trika s motivem Reformace 500

*Online jsou k dispozici čísla s měsíčním zpožděním oproti tištěné verzi. Děkujeme, že zvážíte finanční podporu našeho časopisu zakoupením předplatného nebo dobrovolným darem.

Kontakty

Redakce Přítele - Przyjaciela
Na Nivách 259/7
737 01  Český Těšín

tel.: 558 764 210
e-mail: pritel@sceav.cz
Stránky časopisu Přítel - Przyjaciel

Jak objednat

  • v redakci časopisu na adrese ústředí církve
  • prostřednictvím farního sboru
  • předplacením časopisu na adrese pritel@sceav.cz nebo na tel. 558 764 210

Cena jednotlivého čísla: 25,- Kč, roční předplatné: 240,- Kč

Vážení online čtenáři, děkujeme, že zvážíte finanční podporu našeho časopisu zakoupením předplatného nebo dobrovolným darem.

Archiv čísel

  • 2017/09
  • 2017/08
  • 2017/07
  • 2017/06
  • 2017/05
  • 2017/04

Fakta o časopise

První číslo časopisu Přítel-Przyjaciel vyšlo 4. 1. 1885, tehdy nesl název "Przyjaciel ludu". Roční předplatné činilo 1 zlatý a 50 krejcarů a pro členy Towarzystwa ewangelickiego oświaty ludowej 1 zlatý a 30 krejcarů. Vydáván byl každou 1. a 3. neděli v měsíci. Nám se dochovalo až 2. číslo časopisu ze dne 18. 1. 1885, vydané v Návsí (u Jablunkova).

Redaktorem a zároveň vydavatelem byl farář Franciszek Michejda. Časopis tisknul Henryk Feitzinger a Sp. v Cieszynie. Przyjaciel ludu měl 8 stran, jejichž obsahem byly články, čtení na každý den (dnes rubrika nese název "S Biblí na každý den"), Z církve a školy, Ze světa a o světě, Slezská kronika a nechyběly ani inzeráty např. hledá se písař, reklama hodináře Pawła Janiczka, prodej domu, reklama obchodu se smíšeným zbožím Jana Buzka atd.

Časopis pro evangelický lid byl vydáván pouze v polštině. Po druhé světové válce začal vycházet ve dvou jazykových verzích - české a polské. Teprve 26. 4. 1959 vyšlo první společné česko-polské číslo.

V roce 2002 došlo spolu se změnou grafické úpravy rovněž k úpravě názvu časopisu na dosud aktuální "Přítel - Przyjaciel".

Vedoucí redaktor

Mgr. Janusz Kożusznik

Zástupce redaktora

Mgr. Vlastimil Ciesar

Redakční rada

Mgr. Roman Brzezina

Eva Rucká

Bc. Tomáš Samiec

Mgr. Vladislav Volný, Th.D.

Jazyková korektura

Mgr. Pavlína Volná

Mgr. Janusz Kożusznik

Technická redakce

Milan Zielina, DiS.

Grafická úprava a sazba

Ing. Jindřich Novák