Świat wiary

Evangelická církev a. v. na Slovensku přizvala Českobratrskou církev evangelickou, Evangelickou církev a. v. v ČR a Slezskou církev evangelickou a. v. k uspořádání společných oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Církve si toto významné výročí připomenou ve dnech 4. -5. července 2013 na hradě Branč na Slovensku. Nad tímto společným projektem převzal záštitu prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič.

Tvůrci pořadu Biblická lupa srdečně zvou na osmý díl pořadu s názvem „Okultismus a jak z toho ven“. Okultismus je souborem tajných nauk a znamená víru ve zvláštní působení skrytých přírodních sil a víru v možnost ovládat je i využívat. I když okultismus bývá někdy označován za tajemnou vědu, protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi, nejedná se ve skutečnosti o vědu v pravém slova smyslu, ale pouze o další projevy duchovního vlivu padlých bytostí (satanských sil), kterým se člověk otevírá.

Slezská církev evangelická a. v. ve spoluprácí s Církevní základní školou v Třinci, Gymnáziem Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantě nad Ostravicí a Sítí křesťanských učitelů pořádá druhý ročník konference Křesťan za katedrou, který je určen pro pracovníky ve školství, církvi, rodiče a všechny, kdo se zajímají o křesťanské vzdělávání. Účastníci konference budou společně hledat odpověď na otázku jak sdílet evangelium na školách, budou hovořit o duchovní autoritě rodičů a učitelů. Hlavními řečníky konference jsou Henryk Wieja z Polska a Bob Barber z USA.

Projekt „Šance podaná ruka“ pořádá další víkendové setkání „Poslední kapka“ určené osobám, které procházejí závislostí, odmítnutím, a jedincům, kteří stojí na pokraji společnosti a hledají smysl a plnohodnotnost života. Účast je nabízená i partnerům závislých osob na alkoholu či drogách, rodičům takto závislých dětí a jejich kamarádům. Inspiraci v programu mohou najít i ti, kteří se zabývají pomocí potřebným lidem. Projekt „Šance podaná ruka" pořádá tato setkání pravidelně pětkrát ročně. V roce 2013 jsou to termíny 30. března, 22. června, 5. října, 30. listopadu.

Setkani Pravidelný cyklus setkání starostů s vedením Slezské církve evangelické a. v. pokračuje i v tomto roce. Letošní setkání se uskuteční v pátek 22. března od 9:30 do 11:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci a bude věnováno tématu: „Nejde pouze o to, co děláme, ale jak to děláme“. Představitelé měst a obcí spolu s vedením SCEAV budou společně přemýšlet nad tím, jak lze ovlivňovat společnost, aby si chránila tradiční hodnoty, na kterých je postavena. Budou hledat odpověď na otázky: Jak mohou být lidé ve vedení obce či města dobrým příkladem? Jaké aktivity lze dělat, aby byly podporované klíčové hodnoty, jako je pravda, spravedlnost, dobro a láska. Co lze učinit, aby k těmto hodnotám byly vedeny děti a mládež a aby na tyto hodnoty nerezignovali dospělí?

Svatá země. Izrael. Národ, o kterém ministerský předseda Benjamin Netanjahu neúnavně opakuje to, co mnozí z jeho národa považují za svrchovaně důležité: "Naší nejvyšší prioritou je, abychom přežili jako národ!", bude opět "pod lupou". 
Po stopách biblických příběhů, světem karavan, oáz, mešit, hliněných měst i ropy, se vydáme s naším hostem ve studiu, odborníkem na Blízký východ Danielem Haslingerem, abychom více poznali tuto krásnou prastarou zemi a její barvitou historii i současnost.
Nenechte si ujít nový díl pořadu s názvem "Blízký východ pod lupou".  Premiéra: 5. února 2013 v kabelových televizích a na internetu: www.projektizrael.cz Srdečně zveme ke sledování!

 

 

Projekt „Šance podaná ruka“ pořádá další víkendové setkání „Poslední kapka“ určené osobám, které procházejí závislostí, odmítnutím, jedincům, kteří stojí na pokraji společnosti a hledají smysl a plnohodnotnost života. Pobyt je určen i partnerům závislých, rodičům závislých dětí a kamarádům těch, kteří jsou závislí na alkoholu či drogách. Inspiraci v programu mohou najít i ti, kteří se zabývají pomocí potřebným lidem. Projekt „Šance podaná ruka" pořádá tato setkání pravidelně čtyřikrát ročně.

 

Kdo z nás se cítí skutečně zdráv? Statistiky tvrdí, že úplně zdravý není vlastně nikdo. Nemoci se týkají všech. Do každého lidského života přichází krize, nemoci. Na stupnici hodnocení psychologů podle závažnosti se na čelních místech vyskytuje nevyléčitelné onemocnění a ztráta partnera. Jak onemocnění prožíváme? Jak řešíme naše životní krize? Jaký vlastně by měl být náš postoj k nemoci?
PRAVDA o NEMOCI to je název dalšího dílu pořadu "Biblická lupa" s hostem MUDr. Štěpánem Ruckým, CSc., primářem dětského oddělení Nemocnice Třinec. Premiéra: 8. ledna 2013 v kabelových televizích a na internetu: www.projektizrael.cz Srdečně zveme ke sledování!
 

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci pořádá již osmý ročník křesťanské konference pro muže Tváří v tvář. K účasti na konferenci jsou srdečně zváni všichni muži ve věku 13-99 let bez rozdílů denominace. Připravovaný ročník má název “V pasti”. Účastníci letos budou moci společně přemýšlet nad pokušeními mužů. Budou moci hovořit zvláště o sexuálních pokušeních a o tom, jak obstát. Dotknou se tématu pornografie, nevěry, žádostivosti a dalších oblastí pokušení. Řečníky konference jsou lektor Pavel Raus, biskup Slezské církve evangelické a. v. Jan Wacławek a farář evangelického sboru v Žilině Marián Kaňuch.
 
Církevní základní škola a mateřská škola v Třinci srdečně zve všechny příznivce křesťanského vzdělávání na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 9. ledna 2013 od 8:00 do 10:00 hod.
Zápis do první třídy se pak bude konat v úterý 15. ledna 2013 od 8:00 do 16:00 hod. a ve středu 16. ledna 2013 od 12:00 do 16:00 hod. v třídách Církevní základní školy v Třinci, ul. Kaštanová 412.
 
 
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=