Świat wiary

Additional Info

 • SložkaPritel2014_3
 • Popis čísla

  Slovo úvodem

  Jarní tání. Vlastimil Ciesar

  Reflexe nad Písmem

  Ilona Śniegoňová

  Slovo biskupa

  Finanční zajištění. Jan Wacławek

Additional Info

 • SložkaPritel2014_2
 • Popis čísla

  Słowo na wstępie

  Trudny egzamin. Janusz Kożusznik

  Słowo biskupa

  Trudny egzamin. Jan Wacławek

  Rozmyślanie

  Co daje nam przywiązanie do Boga? Mirosław Broda

Additional Info

 • SložkaPritel2014_1
 • Popis čísla

  Slovo úvodem

  „Je to vo hviezdach...“

  Reflexe nad Písmem

  Kz 3,14-15

  Slovo biskupa

  Postřehy z Jižní Koreje

Additional Info

 • SložkaPritel2013_12
 • Popis čísla

  Słowo na wstępie

  Janusz Kożusznik

  Reflexe nad Písmem

  Vladislav Szkandera

  Slovo biskupa

  Valné shromáždění SRC. Jan Wacławek

Pro každého něco
Pomoc v krizi
Jak co zařídit
Pastorace v nemocnicích

Ve dnech 30. - 31. května 2014 se v Třinci konalo druhé zasedání XXX. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. Synod se nesl v duchu hlavního tématu „Hudba a reformace“ a v souvislosti s tím vyslechl přednášku pastora Leszka Czyża. Jednání zpestřila také hudební vystoupení mladých hudebníků.

Slezská církev evangelická a. v. a Křesťanské společenství o. s. srdečně zvou na Festival křesťanské dechové hudby, který se bude konat v neděli 8. června 2014 v Parku Boženy Němcové v Karviné. Začátek festivalu je v 15:00 hod. Vystoupí dechovky farních sborů Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích, Albrechticích, Třanovicích, Neborech, Komorní Lhotce a v Bystřici a hosté z Církve bratrské v Hrádku a MOD z Wisły. Jste srdečně zváni!

Ve dnech 30.-31. května 2014 se uskuteční druhé zasedání XXX. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. Téma synodu zní Reformace a hudba, hlavní přednášku „Jak odkrýt bohatství hudby v církvi a využít její potenciál pro církev a svět“ přednese pastor Leszek Czyż z farního sboru Wisła-Malinka (Evangelická církev a. v. v Polsku).
V programu synodu je mj. schválení rozpočtu církve na rok 2014 a parametrů rozpočtu na rok 2015, volba kurátora církve, jeho zástupce a jednoho člena Církevní rady SCEAV. Na synodu zazní zpráva ze života církve za rok 2013, kterou přednese biskup Jan Wacławek a zpráva o hospodaření církve za rok 2013, kterou představí tajemník církve Bronislav Stebel.

Towarzystwo Ewangelickie w Republice Czeskiej oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej mają zaszczyt zaprosić na promocję książki Kościoły luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), która odbędzie się w czwartek 29 maja 2014 o godz. 17:00 w centrali Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. w Czeskim Cieszynie, Na Niwach 259/7. W programie słowo wstępne Daniela Kadłubca, prezentacja dzieła (Jarosław Kłaczkow), słowo od wydawcy Adama Marszałka oraz program kulturalny.
Wieczór poprowadzą ks. Bogusław Kokotek oraz Józef Szymeczek. Dzieło, które pod koniec 2012 r. ukazało się w trzech tomach w toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek, przygotowane było do druku pod redakcją naukową Jarosława Kłaczkowa, autora wielu prac z zakresu historii polskiego ewangelicyzmu i protestantyzmu. Jest to pierwsza w polskiej historiografii praca, która obrazuje całościowo rozwój luteranizmu na ziemiach polskich, od jego początków po współczesność.

V pátek 23. května se pro veřejnost otevřou dveře mnoha sakrálních památek po celé České republice. Proběhne již tradiční Noc kostelů, jejíž letošní motto zní: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Gn.1, 14) Akce je ojedinělou příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a zážitku.
Již po několikráte se do tohoto ekumenického projektu zapojují i farní sbory Slezské církve evangelické a. v., konkrétně sbory v Albrechticích, Českém Těšíně, Návsí, Orlové, Ostravě a v Třanovicích.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=