Świat wiary

Od první adventní neděle si ve farních sborech Slezské církve evangelické a. v. můžete zakoupit nový Evangelický kalendář. Rok 2014 byl ve Slezské církvi evangelické a. v. vyhlášen Rokem hudby, proto je i tato publikace ve velké míře věnována hudební tématice. Těšit se můžete např. na články „Duchovní hudba Antonína Dvořáka“, „Zdědil jsem grunt… Reformace a hudba“, „Andrzej Hławiczka“, „Současná křesťanská hudba“, „Rok Muzyki“, „Jak na církevní škole hrajeme muzikály“ aj. Nový kalendář dále přináší články věnované dvacátému pátému výročí úmrtí pastora Vladislava Santaria, patnáctému výročí založení Sdružení Martina Luthera v ČR, duchovenské službě nemocným, Slezské diakonii a mnoho dalších. Publikace je doplněna fotografiemi varhanních nástrojů, které se nacházejí v kostelích SCEAV, nechybí rubrika pro děti a poezie.

Pod tímto názvem vychází příručka denního čtení Bible pro rok 2014, kterou společně vydává šest církví v ČR. Úvahy vycházejí z pera autorů Církve bratrské, Evangelické církve a. v., Evangelické církve metodistické, Luterské evangelické církve a. v., Starokatolické církve a Slezské církve evangelické a. v. Díky těmto úvahám můžeme být každodenně spolu spojeni pří rozjímání nad biblickými texty, společně se také můžeme modlit, neboť každá úvaha je zakončena krátkou modlitbou.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. v souvislosti se škodami napáchanými ničivým tajfunem na Filipínách vyhlašuje humanitární sbírku, jejíž výtěžek bude použit na pomoc při obnově kostelů luterských sborů na Filipínách. Prosíme, abyste Vaše finanční dary zasílali na účet č. 621246791/0100, variabilní symbol 911 591.
Děkujeme za Vaši pomoc!

Presbyterstvo farního sboru ve Stonavě srdečně zve na Slavnostní otevření kostela po rozsáhlé rekonstrukci, které se bude konat v neděli 10. listopadu 2013 v 9:00 hod. Během slavnostních bohoslužeb vystoupí pěvecký sbor „Dźwięk“ z Karviné, kázáním poslouží pastor Vladislav Volný, Th.D.
Rekonstrukce zahrnovala výměnu 12 oken, výměnu vstupních dveří, obnovení fasády a nátěr střechy. Na rekonstrukci se podíleli: Nadace OKD (500.000 Kč), Obecní úřad Stonava (580.000 Kč) a Důlní škody OKD (186 515 Kč). Opravy interiéru si hradil sbor z vlastních prostředků.

Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci s Evangelickou společností – Towarzystwem Ewangelickim v ČR srdečně zve na finále Recitační soutěže křesťanské poezie. Soutěž je organizována v rámci pokračování projektu 300 let tolerance v Těšínském Slezsku, který připomíná 300. výročí založení Ježíšova kostela v Těšíně. Záštitu nad soutěží převzal Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.
Eliminační kola soutěže proběhla již v minulém školním roce. Vítězové těchto eliminací se nyní zúčastní finále, které se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2013 v 15:00 hodin v sále ústředí Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně, Na Nivách 259/7.

Milí členové našich sborů, ve dnech 25. -26. října 2013 se budou konat v naší zemi předčasné volby do Parlamentu ČR. Jako křesťané bychom neměli být lhostejní k dění v naší společnosti. Od sametové revoluce uplynulo téměř 25 let. Žijeme sice ve svobodné zemi, ale při pohledu na to, co se v politice odehrává, mnohdy upadáme do smutku, hněvu, zlosti, lhostejností a ignorace všeho. Jedno otroctví a diktatura jakoby vystřídaly ještě rafinovanější druhy otroctví a diktatury peněz a nezkrotné touhy po moci. Mnozí křesťané však jakoby zapomínali na onu dobu náboženské nesvobody a diktatury a moci jedné strany.

Křesťanství je nejrozšířenějším světovým náboženstvím s více než 2 miliardami věřících. O křesťanech a církvích se v médiích hovoří v různých souvislostech. Často se ale opomíjí skutečnost, že křesťanství dalo v minulosti světu ideje a hodnoty, na nichž svět dodnes stojí a z nichž mnohé jsou nadčasové a univerzálně platné. Co by bylo, kdyby nebylo křesťanství? Máme nějakou jinou veličinu, která by měla tak pozitivní a mnohé, hluboké, různorodé důsledky? Na tyto otázky se vám pokusí odpovědět nový díl pořadu Biblická lupa, kterého hostem bude teolog Mgr. Marek Říčan, Th.D.

Tým projektu Děti Afriky při farním sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci srdečně zve na večer pod názvem “Africké sny“. Setkání se bude konat v neděli 20. října 2013 v 16:30 hodin ve Sborovém centru Hutník v Třinci. Během setkání bude představen rozvoj projektu Děti Afriky, hostem večera bude pastor Zak Malekwa. Tento muž projezdil svět jako profesionální sportovec, účastnil se tří olympijských her. V současnosti slouží Božím slovem v Evangelické církvi v Tanzanii.

Dne 1. září byly zahájeny práce na rekonstrukci evangelického kostela ve Stonavě, během kterých bude proveden nátěr střechy, výměna oken, obnovení fasády a montáž vchodových dveří. Práce potrvají do 30. listopadu 2013. Nejdůležitější součástí rekonstrukce je výměna oken, ktera jsou ve značné míře poškozena důlní činnosti, v zimním období se do objektu dostává mráz a vytváří nesnesitelný chlad v prostoru kostela. Na financování rekonstrukce se podílí Nadace OKD příspěvkem 500.000 Kč. Členové farního sboru Slezské církve evangelické a. v. jsou velmi vděčni Nadaci OKD za přidělení tohoto grantu, který poslouží k prospěchu sboru i celé obce. Kostel je využíván pro konání kulturních, společenských a komunitních aktivit v obci Stonava.

 

Diakonat Żeński „Eben – Ezer” w Dzięgielowie Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce serdecznie zaprasza na jubileusz 90 lecia powołania i założenia Żeńskiego Diakonatu „Eben – Ezer”, który pragniemy przeżywać za łaską Bożą w sobotę 14 września i w niedzielę 15 września 2013 roku. W programie uroczystości jubileuszowy koncert w wykonaniu parafialnej orkiestry kameralnej z Goleszowa pod batutą J. C. Hauptmanna w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie (sobota 14. września 2013 o godz. 16.00).

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží piknik

„Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou….“ Izajáš 25:6 V současné době jsou pikniky ve Spojených státech velmi...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=