Świat wiary

Odbor žen ve Slezské církvi evangelické a. v. srdečně zve na další ročník křesťanské konference pro ženy a dívky, který se bude konat v sobotu 21. září 2013 od 7:30 hod. v prostorách kina Kosmos v Třinci. Konference je věnována tématu Dej svým snům křídla, podrobněji pak: „Rozbité sny“, „Proč někteří dosáhnou svých snů a jiní ne“. Těmto námětům se ve svých přednáškách budou věnovat podnikatelka Brigita Vimrová a módní návrhářka Kamila Balážová. Součásti konference jsou semináře, příběhy ze života, společné chvály.

Slezská církev evangelická a. v. vydala v poslední době brožuru Davida Glesne „Homosexualita. Jaký postoj k ní mají křesťané zaujmout?“ Smyslem publikace je pomoci porozumět, jak lze homosexuální osobu milovat, a zároveň ukázat, že homosexuální chování je hřích, který ve společnosti i v životě jednotlivců působí velkou spoušť. Autor brožury prezentuje biblický i vědecký pohled na tento problém a zodpovídá obtížné otázky, jako např. co říká Bible o homosexualitě, co říká na téma homosexuality genetika, je homosexualita obhájitelná z hlediska občanských práv, je změna homosexuální orientace možná.

Chyba 403: Přístup odepřen

7. październik 2014Written by

Stop404Je nám to líto, ale k požadovanému obsahu nemáte přístup.

Zkuste zkontrolovat adresu nebo nastavení záložek - původní adresa již možná není dostupná.

Zpět na hlavní stránku

 

Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim istnieje w ramach różnych struktur organizacyjnych bez przerwy od połowy 16. stulecia aż do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek w czasach czeskiej reformacji obszar Cieszyna wchodził już w skład państwa czeskiego, myśli husyckie miały tu tylko ograniczony wpływ. Natomiast wobec reformacji Lutera sto lat później ustosunkowali się obywatele Księstwa Cieszyńskiego pozytywnie.

W co wierzymy

2. kwiecień 2014Written by

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

O nas

2. kwiecień 2014Written by
ruze_2

Śląski

Nasz kościół działa przede wszystkim na terenie Śląska Cieszyńskiego w regionie Morawsko-Śląskim, czyli w północno-wschodnim krańcu Republiki Czeskiej, na granicy z Polską i Słowacją. Zgromadza wierzących narodowości czeskiej i polskiej, a nabożeństwa w większości zborów odbywają się w obu językach.

Kościół jest zgromadzeniem świętych, gdzie jest nauczana czysta ewangelia i należycie wysługiwane są sakramenty.

Wyznanie Augsburskie, artykuł 7 - O kościele

Kościół obejmuje 22 zborów + stacje kaznodziejskie i misyjne. Według statystyki z 2007 r. miał nasz kościół 15 357 członków. Z tego wynika, że jest największym kościołem luterskim w Republice Czeskiej.

Kościół

Aczkolwiek jesteśmy jednym z wielu kościołów (denominacji), wierzymy w jeden Kościół Chrystusa. Będąc częścią tego powszechnego Kościoła, pragniemy napełniać posłannictwo czystego zwiastowania Ewangelii, właściwego udzielania sakramentów i życia jako ludu Bożego poprzez:
- Uwielbianie trójjedynego Boga
- Wzajemną służbę miłości
- Pomoc ludziom w potrzebie
- Zdobywanie i nauczanie naśladowców Chrystusa

Ewangelicki

Z punktu widzenia historii i teologii należymy do rodziny tzw. kościołów protestanckich, mających swe korzenie w reformacji szesnastowiecznej. W nauczaniu i zwiastowaniu podkreślamy Ewangelię Chrystusa, czyli „Dobrą Nowinę“ o łasce Bożej i zbawieniu człowieka poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wyznania Augsburskiego

Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z 1530 r. oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.

Historia i współczesność ŚKEAW:

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

Ekumenia

2. kwiecień 2014Written by

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania wchodzi w skład rodziny wspoólnot chrześcijanśkich zrzeszonych w różnych ugrupowaniach ponaddenominacyjnych.

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

Nasze kościoły partnerskie:

Partnerstwo powinno być napełnione życiem na wszystkich poziomach kościołów aż do zborów. Tylko w ten sposób może służyć do wzajemnego wzbogacania. Kościoły udzielają sobie wzajemnej pomocy, rad i współpracują, by sprostać nowym wymaganiom.

Aktywnie współpracujemy też z dalszymi kościołami w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Finlandii, nie mamy jednak oficjalnych umów partnerskich.

Współpracujemy też z następującymi organizacjami i instytucjami:

Synod kościoła

2. kwiecień 2014Written by

Synod jest najwyższym organem kościoła i decyduje o wszystkich sprawach, pomimo tych, które wg. Wewnętrznych Przepisów Kościoła powierzone zostały innym organom kościelnym.

Centrala kościoła

2. kwiecień 2014Written by
W centrali kościoła znajduje się sekretariat i dział ekonomiczny. Odpowiada za zabezpieczenie i działalność kościoła ze względów reprezentacyjnych i gospodarczych.

Organizacje przykościelne

2. kwiecień 2014Written by

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pane, smiluj se

„Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"“ Marek 10:47 V začátcích...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=