Świat wiary

V neděli 16. června 2013 se v Českém Těšíně v evangelickém kostele Na Nivách konala ekumenická bohoslužba pořádána místní skupinou České Evangelikální Aliance (ČEA). Bohoslužba byla uspořádána v rámci Svátku tří bratří – společného svátku obou části města Těšína. Bohoslužeb se zúčastnili členové těšínských farních sborů církví sdružených v ČEA – Apoštolské cíkve, Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Křesťanských sborů, Slezské církve evangelické a. v.

 

Srdečně Vás zveme k účasti na Setkání křesťanů střední a východní Evropy, které se uskuteční ve dnech 4. -6. července 2014 ve Vratislavi (Wrocław). Setkání křesťanů střední a východní Evropy je pokračováním setkání tří, čtyř a nyní šesti národů, která se v minulosti konala v Görlitz, Wiśle, Českém Těšíně, Praze, Bratislavě a naposledy v Drážďanech. Setkání křesťanů východní a střední Evropy ve Vratislavi v roce 2014 bude v pořadí devátým a záštitu nad ním přijal prezident Polské republiky Bronisław Komorowski.

 

Vážený synodní seniore Rumle, vážený biskupe Wacławku, vážené sestry a vážení bratři v Kristu, zdravím Vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista! S hlubokou bolestí sledujeme denní zprávy o katastrofických záplavách v České republice a v mnoha částech střední Evropy. Soucítíme s tak velkým množstvím lidí, kteří museli opustit své domovy a nalézt útočiště v provizorních podmínkách. Jsme otřeseni zoufalstvím lidí, kteří utrpěli velkou hmotnou ztrátu a truchlíme společně s rodinami a našimi sborovými společenstvími nad smrtí rodinných příslušníků, přátel a sousedů. Za Luterský světový svaz bych chtěl vyjádřit naši hlubokou soustrast.

 

Srdečně Vás zveme na výstavu o Bibli. Koho? Věřící i nevěřící, katolíky i protestanty, rodiče a děti, žáky základních škol i studenty škol vyšších, pracující, důchodce i nezaměstnané, skupiny z církevních sborů a farností všech pokolení, třeba děti z nedělní besídky, konfirmandy, dorostence, presbytery, skauty, orly a členy dalších sdružení. Výstava se uskuteční v prostorách budovy ústředí Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně Na Nivách 259/7. Výstava potrvá do pátku 28. června 2013. Výstava je interaktivní, na své si přijdou zvláště ti hravější. Její součástí je videoprojekce. Dále se na návštěvníky budou těšit průvodci s odborným výkladem, kteří jim rádi zodpovědí jejich zvídavé otázky. Zhlédnutí výstavy Vám zabere tak půldruhou hodinku. Dětské vstupné činí 20 Kč, dospělé vstupné 30 Kč. Když výstavu navštívíte, obzory své rozšíříte!

 

 

Srdečně zveme na slavnostní ekumenické shromáždění (nejen) těšínských sborů, které se bude konat v rámci Svátku tří bratří v neděli 16. června 2013 v Českém Těšíně v evangelickém kostele Na Nivách. Tentokrát bude věnované 1150. výročí příchodu křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Kázáním poslouží br. Jerzy Marcol z Polska. Svou účast přislíbil rovněž bývalý polský premiér a předseda Evropského parlamentu prof. Jerzy Buzek. Program bude zahájen v 8:30 hod. koncertem pěveckého sboru Happy day z Albrechtic. Během samotné bohoslužby zazní biblické texty a modlitba Otče náš ve staroslověnštině. Příběh Cyrila a Metoděje připomene krátká video prezentace.

 

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. v souvislosti s povodněmi v Čechách vyhlašuje humanitární sbírku na pomoc postiženým lidem a prosí, aby se do ní zapojily sbory naší církve, ať už formou individuálních darů nebo sbírek provedených na bohoslužbách. Finanční dary zasílejte na účet č. 621246791/0100, variabilní symbol 911 590. Děkujeme a velmi si vaší obětavosti a pomoci vážíme!

 

Mediální odbor Slezské církve evangelické a. v. vás srdečně zve na jedenáctý díl pořadu Biblická lupa, který je věnován tématu „Víra vs. rozum“. Pořad můžete sledovat v kabelelové televizi IFK (Třinec, Bystřice, Český Těšín) od 4. do 11. června 2013 a dále na internetových stránkách www.projektizrael.cz

 

 

Dne 11. května 2013 se v Třinci konalo 1. zasedání XXX. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. Synod přijal zprávu ze života církve za rok 2012, zprávu o hospodaření církve za rok 2012, zprávu dozorčí rady Slezské diakonie, zprávu dozorčí rady mzdového a provozního fondu SCEAV, zprávu revizní komise a zprávy komisí při SCEAV.
Synod zvolil disciplinární komisi SCEAV a rovněž byli zvoleni členové výboru Spolku Gustava Adolfa. Synodu byl představen a synod vzal na vědomí rámcový strategický plán církve na léta 2013-2017. Byla ratifikována smlouva o vypořádání ČR a SCEAV. Heslo letošního Synodu z 1. Petra 1, 25: „Neměnnost Bible“ bylo základem pro přednášku Daniele Spratka na téma: „Význam Bible kralické tehdy a dnes“.

V dnešní době často slýcháme od svých prarodičů, a někdy dokonce rodičů větu: „Ach, ta dnešní mládež.“ Starší lidé zastávají názor, že mladým jedincům chybí „špetka“ vychování. Víme ale, že už Seneka kdysi plakal nad římskou mládeží kolem roku 50 let po Kristu těmito slovy: "Naše mládež miluje přepych, je nevychovaná, vysmívá se nadřízeným a vůbec si neváží starších lidí." Povzdech „Ach, ta dnešní mládež“ je starý jako lidstvo samo. Je však tento povzdech oprávněný a opodstatněný? Neplatí náhodou i tady rčení: Mládež je taková, jací jsme my? Srdečně Vás zveme na další díl TV pořadu „Biblická lupa“ s názvem: „Mládež v měnícím se světě“.

 

V neděli 26. května 2013 v 17:00 hod. se v evangelickém kostele v Ostravě na Českobratrské ulici představí se svým koncertem čtyřicetičlenný pěvecký sbor A CAPPELLA z Concordia University v Seward v Nebrasce (USA). Pěvecký sbor získal ocenění z prestižních festivalů. Vystupoval v mnoha zemích čtyř kontinentů světa. Na koncertě v Ostravě přednese písně evropských i amerických tvůrců minulých i současných, jako Charles Theodore Pachelbel, Anton Bruckner, Jean Berger, John Rutter a další.
Pěvecký sbor také vystoupí na bohoslužbách 26. května 2013 v kostele Slezské církve evangelické a. v. Na Nivách v 9:00 hod. Srdečně zveme!

 
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nevyhnutelný kříž

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=