Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Stůj pevně!

pyramida

„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte."

2. Mojžíšova 14:13

Děti Izraele byli uvězněni mezi Rudým mořem a armá­dou faraóna. Co činit v takové situaci? Mojžíš jim do­poručil, aby stáli pevné ve víře, že pak uzři Boží zásah. Bůh otevřel Rudé moře, zničil faraónovu armádu, a tak vyvedl Svůj lid do bezpečí.

...někdy se cítíme uvězněni a ztraceni a nevíme, jak se dostat z problémů.

I my se někdy cítíme uvězněni a ztraceni a nevíme, jak se dostat z problémů. Veškeré snažení nás ještě více uvrhuje do bezvýchodnější situace. A právě tehdy potřebujeme stát pevně a věřit, že Bůh zasáhne.

Neznamená to, že budeme jen nečinně sedět. Ale když se ocitneme v situacích, kdy jsme skutečně bezmocní, vzpo­meňme si, jak Bůh zachránil Svůj lid v Egyptě.

Duchovně jsme rovněž úplně bezmocní. Nedokážeme při­jít k Bohu, ani se nedokážeme sami zbavit svých hříchů. Bůh si nás musí k Sobě přitáhnout a přivést nás ke Spasiteli. To je čisté Jeho práce. „Nemám nic, s čím bych k Tobě mohl přijít, já musím jít pouze k Tvému kříži.“

 

Drahý Pane, když jsme bezmocní, pomoz nám stát pevně a čekat na Tvoji pomoc. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Harmonické protiklady

"Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas." Kazatel 3:1   Tento text je často fatalisticky interpretován...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=