Dla każdego

Nevyhnutelný kříž

kriz3

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."

Matouš 16:21

Položme si otázku, kde začala cesta ke spasení? Stalo se tak ve Filipově Césareji, kde Ježíš oznámil učed­níkům svůj záměr navštívit Jeruzalém? Nebo tomu bylo v zahradě Getsemane, když byl zajat? Nebo snad když se narodil v Betlémě?

Hlavním důvodem bylo Jeho poselství nést náš hřích a vinu, protože Bůh nás miluje.

Vlastně to začalo již dříve než byl stvořen svět ve věčné Boží milosti. Boží nádherný plán spaseni a milosti se neustále dotýká kříže. Ježíš musel jít do Jeruzaléma, On musel trpět a zemřít. To vše bylo podle Božího plánu nevyhnutelné.

Co přimělo Krista, aby podstoupil cestu kříže? Nebyla to nenávist Jeho nepřátel, ani spiknutí farizejů. Hlavním důvodem bylo Jeho poselství nést náš hřích a vinu, protože Bůh nás miluje. „Všichni jsme jako ovce sešli na scestí... a Bůh na něj vložil nepravosti nás všech." Boží věčný záměr s lidmi byl odhalen na golgotském kříži. Jeho smrt nesmíme chápat jako tragédii, ale naopak jako velké vítězství. To byl Boží plán pro spasení našich duší. Nedokážeme to vysvětlit. Můžeme to jen přijmout.

Věčný Bože, který jsi vyvedl děti Izraele ze zajetí, vyveď nás ze smrti a hříchu Svou milostí danou nám v Kristu Ježíši, Tvém Synu. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

More in this category:Neklidné nohy , Lem jeho pláště

Related items

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zapři sám sebe

"Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=