Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 62.

Obsah Božího jména

obsah_jmena "Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám."

4. Mojžíšova 6:28

Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde je Boží jméno, je přítomen Bůh sám se Svým požehnáním. Žalmem 124,8 nám církevní liturgie připomíná, že naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Naše jména jsou zapsána pod Božím jménem v Knize života.

Všechno, co pro nás Bůh udělal, je shrnuto v Jeho jménu. Není divu, že Boží přikázání zakazují zneužívání jména Páně: „Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha nadarmo.“ Místo toho nás učí modlit se: „Posvěť se jméno Tvé.“

Bůh nám dává Své svaté jméno při křtu. Být pokřtěn ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého znamená nacházet se pod Jeho ochranou. Naše jména jsou zapsána pod Božím jménem v Knize života.

Současně s jménem živého Boha je člověku dána jistota, že On je s ním, aby mu žehnal, vedl jej, ochraňoval, protože v Ježíši jej učinil Jeho vykoupeným dítětem. Boží jméno, které jsme křtem obdrželi, je Božím podpisem. Jde o označení Jeho synů a dcer. Proto můžeme společně s Davidem vyznat: „Klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu, za tvé milosrdenství a za tvou věrnost, svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.“ (Žalm 138:2)

Trojjediný Bože, chválím Tě za všechna Tvá požehnání, která jsi mi dal při křtu. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

More in this category: Zázrak , Uvítání v domě

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zapři sám sebe

"Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj...

Číst celé zamyšlení
 alt=