Dla każdego
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 331.

Stop404Je nám to líto, ale k požadovanému obsahu nemáte přístup.

Zkuste zkontrolovat adresu nebo nastavení záložek - původní adresa již možná není dostupná.

Zpět na hlavní stránku

birth

 

Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim istnieje w ramach różnych struktur organizacyjnych bez przerwy od połowy 16. stulecia aż do dnia dzisiejszego. Aczkolwiek w czasach czeskiej reformacji obszar Cieszyna wchodził już w skład państwa czeskiego, myśli husyckie miały tu tylko ograniczony wpływ. Natomiast wobec reformacji Lutera sto lat później ustosunkowali się obywatele Księstwa Cieszyńskiego pozytywnie.

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

ruze_2

Śląski

Nasz kościół działa przede wszystkim na terenie Śląska Cieszyńskiego w regionie Morawsko-Śląskim, czyli w północno-wschodnim krańcu Republiki Czeskiej, na granicy z Polską i Słowacją. Zgromadza wierzących narodowości czeskiej i polskiej, a nabożeństwa w większości zborów odbywają się w obu językach.

Kościół jest zgromadzeniem świętych, gdzie jest nauczana czysta ewangelia i należycie wysługiwane są sakramenty.

Wyznanie Augsburskie, artykuł 7 - O kościele

Kościół obejmuje 22 zborów + stacje kaznodziejskie i misyjne. Według statystyki z 2007 r. miał nasz kościół 15 357 członków. Z tego wynika, że jest największym kościołem luterskim w Republice Czeskiej.

Kościół

Aczkolwiek jesteśmy jednym z wielu kościołów (denominacji), wierzymy w jeden Kościół Chrystusa. Będąc częścią tego powszechnego Kościoła, pragniemy napełniać posłannictwo czystego zwiastowania Ewangelii, właściwego udzielania sakramentów i życia jako ludu Bożego poprzez:
- Uwielbianie trójjedynego Boga
- Wzajemną służbę miłości
- Pomoc ludziom w potrzebie
- Zdobywanie i nauczanie naśladowców Chrystusa

Ewangelicki

Z punktu widzenia historii i teologii należymy do rodziny tzw. kościołów protestanckich, mających swe korzenie w reformacji szesnastowiecznej. W nauczaniu i zwiastowaniu podkreślamy Ewangelię Chrystusa, czyli „Dobrą Nowinę“ o łasce Bożej i zbawieniu człowieka poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wyznania Augsburskiego

Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z 1530 r. oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.

Historia i współczesność ŚKEAW:

Kościół nasz wyrasta z nauki apostolskiej, której znaczenie podkreśliła Reformacja oraz ruchy przebudzeniowe.

W preambule struktury organizacyjnej ŚKEAW zapisano:

„Wierzący w Trójjedynego Boga zrzeszeni w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania postrzegają swój Kościół jako cząstkę Kościoła Chrystusowego. Nasz zbawiciel i Pan Jezus Chrystus sam ustanowił Kościół i wyznaczył jego posłanie. Jezus jest Głową Kościoła i powierzył mu największy skarb, którym jest Ewangelia. Ewangelizacja, misja oraz diakonia są znakami żywego Kościoła. Podstawą nauki Kościoła jest Biblia, to jest nieomylne Słowo Boże, pochodzące z inspiracji Ducha Świętego. Kościół nawiązuje do Wyznania Augsburskiego z roku 1530 oraz do innych ksiąg symbolicznych tego wyznania, które tworzą wyraz historycznej oraz duchowej kontynuacji nauczania ks. dra Marcina Lutra.“

Dokładniejsze odpowiedzi na pytania dotyczące naszego wyznania zawarte są w tzw. Księgach wyznaniowych (zobacz na stronach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce - naszego kościoła partnerskiego).

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania wchodzi w skład rodziny wspoólnot chrześcijanśkich zrzeszonych w różnych ugrupowaniach ponaddenominacyjnych.

Jesteśmy członkiem następujących organizacji:

Nasze kościoły partnerskie:

Partnerstwo powinno być napełnione życiem na wszystkich poziomach kościołów aż do zborów. Tylko w ten sposób może służyć do wzajemnego wzbogacania. Kościoły udzielają sobie wzajemnej pomocy, rad i współpracują, by sprostać nowym wymaganiom.

Aktywnie współpracujemy też z dalszymi kościołami w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Finlandii, nie mamy jednak oficjalnych umów partnerskich.

Współpracujemy też z następującymi organizacjami i instytucjami:

kamenSynod jest najwyższym organem kościoła i decyduje o wszystkich sprawach, pomimo tych, które wg. Wewnętrznych Przepisów Kościoła powierzone zostały innym organom kościelnym.

cirkevni_rada14W centrali kościoła znajduje się sekretariat i dział ekonomiczny. Odpowiada za zabezpieczenie i działalność kościoła ze względów reprezentacyjnych i gospodarczych.

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


minceKoszty eksploatacyjne kościoła subwencjonuje częściowo państwo, częściowo pokrywane są z darów członków kościoła i grantów. Ze względu na to, że środki z budżetu państwowego obniżają się, rośnie znaczenie darów poszczególnych członków i zborów.
CR_S

Aktuální složení Církevní rady (k 11/2011)

 • Biskup Jan Wacławek
 • Kurátor církve Adam Cieślar
 • Náměstek biskupa Tomáš Tyrlík
 • Zástupce kurátora církve Marta Czyžová
 • Církevní rada Miroslav Hlavenka
 • Církevní rada Jiří Ziętek
 • Církevní rada Jaroslav Szromek
 • Církevní rada pastor Libor Šikula
 • Církevní rada pastor Michal Klus

Członkami Rady Kościelnej są:

 • Biskup
 • Zastępca biskupa
 • Dwaj członkowie wybierani z instalowanych duchowych kościoła
 • Kurator kościoła
 • Zastępca kuratora
 • Trzej członkowie wybrani z nieordynowanych członków kościoła.

Siedzibą Rady Kościelnej jest Czeski Cieszyn, miejscem siedziby – centralne biuro kościoła.

Strona 1 z 2

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Spokojenost v Kristu

"Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství." 1. Timoteovi 6:6 Někteří z nás se bojí...

Číst celé zamyšlení
 alt=