Aktuality

SCEAV

Aktuality

Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici správce počítačové sítě k 1. dubnu 2015. Jedná se o pozici na zkrácený pracovní úvazek formou pracovní smlouvy či přednostně dohody o provedení práce. Možná je i forma spolupráce s osobou samostatně výdělečně činnou.

Slezská diakonie a projekt Děti Afriky hledají dva české dobrovolníky a jednoho slovenského dobrovolníka na projekt v Tanzanii a dále jednu dobrovolnici na projekt v Argentině.

S blížícím se postem cítíme naléhavěji potřebu duchovního ztišení a modliteb. Vnímáme zároveň, že jako církev stojíme před mnohými výzvami a problémy. A proto vás zveme k aktivnímu zapojení se do prvního Postního modlitebního řetězu za naši církev. Zapojit se můžete a více podrobností najdete na adrese MODLITBY.SCEAV.CZ.

Rok 2015 je rokem 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa na kostnickém koncilu. Toto výročí je pro nás velmi důležité; mistr Jan Hus svým životem a smrtí podnítil v Českých zemích reformní hnutí, které o století předběhlo reformaci evropskou, jejíž iniciátoři (předně Martin Luther) se v Husovi zhlédli. 

Poslední lednová sobota letošního roku opět patřila pracovníkům s dětmi. Tentokrát účastníci zavítali do farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce. 

V návaznosti na Rok Bible (2013) a Rok hudby (2014) vyhlásila Slezská církev evangelická a. v. další tematický rok. Letos budeme v naší církvi a jednotlivých farních sborech slavit Rok misie, evangelizace a diakonie.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

28
04.05.2018
18:00
20:00

4
11.05.2018
16:00
21:00

11
17
Nenalezeny žádné události
 alt=