Aktuality

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 81

Aktuality

V neděli dne 7. září 2014 v 15:30 hod. se v Třinci uskuteční slavnostní odhalení a posvěcení unikátního Pomníku nenarozeného dítěte. Pokud je nám známo, takový pomník nikde v České republice není, na Slovensku je jeden. Pomník bude umístěn na evangelickém hřbitově v městské části Lyžbice (křižovatka silnice E75 a ul. Požárnická). Realizátorem projektu je Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci. Návrh pamětní desky na pomníku zpracovala a plaketu dítěte připravila sochařka Pavla Klusová. Pamětní desku vyhotovil a pomník restauroval reprodukční sochař a restauratér Martin Bocek.

V sobotu dne 20. září 2014 se v Třinci uskuteční konference pod názvem „Bůh je pro-life“. Bude věnována otázkám ochrany nenarozeného života z teologické, pastorační i společenské perspektivy. Účastníci konference budou mít možnost seznámit se jak s biblickou argumentací ve prospěch ochrany počatého, avšak dosud nenarozeného člověka, tak i s praktickými postupy pastorační pomoci lidem, kteří zvažují ukončení těhotenství či trpí postaborčním syndromem. Nebude chybět ani zařazení problematiky potratů do širšího rámce myšlenkových trendů v současné společnosti.

Téma tohoto přípěvku jsem si sám nezvolil, nýbrž jsem byl pověřen Církevní radou, abych v souvislosti s medializací usnesení posledního Synodu Slezské církve evangelické a. v. (dále SCEAV) ohledně nepřijetí návrhu na zrušení partnerství se Zemskou evangelickou luterskou církví v Braunschweigu (dále ZEC) (např. Idea č. 55/2014, Život víry č. 7-8/2014, XcamP 2014) se k celé záležitosti vyjádřil. Dovolte, že budu trochu osobní. V životě jsem byl vícekrát obviněn z věcí, které jsem nespáchal. Byť to bylo pro mne nepříjemné, mohl jsem přesto i v těchto situacích na základě čistého svědomí prožívat vnitřní pokoj.

Více než čtyři tisíce osob z dvanácti evropských států se o prvním červencovém víkendu zúčastnilo Setkání křesťanů ve Vratislavi (Wrocław). Hlavní téma setkání Svobodni v Kristu se odvolávalo k biblickému textu z listu Galatským 5, 1 „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ a bylo zároveň připomenutím dvacátého pátého výročí pádu komunismu ve střední Evropě. Místem konání byla architektonicky unikátní Hala století, zapsána v roce 2006 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Centrum misie a evangelizace v Dzięgielowie (Polsko) pořádá čtvrtý ročník hudebních workshopů. Projekt je určen všem, kdo rádi zpívají. Účastníci během tří dnů (pátek až neděle) nacvičí čtyřhlasně několik nových písní pro mládež, které pak přednesou na závěrečném koncertu za doprovodu profesionálních hudebníků. Workshopy povedou mladí dirigenti, kteří vedou vokální a hudební skupiny ve svých farních sborech. Dané skladby zpracují dirigenti a následně povedou workshopy ve skupinách. Zkoušky budou probíhat zčásti odděleně podle hlasů (alty, soprány atd.), ale i společně.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. vyhlašuje dobrovolnou finanční sbírku na pomoc Německé evangelické luterské církvi na Ukrajině. O tuto pomoc v důsledku tíživé politické a hospodářské situace v zemi požádal ve svém dopise Alexander Gross, předseda synodu Německé evangelické luterské církve na Ukrajině (viz níže). 
Finanční dary lze zasílat na účet Slezské církve evangelické a. v. č.: 621 246 791/0100, vždy je nutné uvést variabilní symbol: 911 593.
Za vaši pomoc srdečně děkujeme!
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním“. Žalm 103, 4

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Těžká práce

„O to se snažím a zápasím tak, jak On působí ve mně svou silou.“ Koloským 1:29 Starším lidem se neodvážíme říci, že...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=