Photo reports

E-shop

There are no translations available.

bible

Online videopřenosy bohoslužeb a jiných setkání

Nejbližší přenos: Bohoslužby z Třince 9:30

(Harmonogram)

Read more...
 
Konference Bůh je pro-life
There are no translations available.

V sobotu dne 20. září 2014 se v Třinci uskuteční konference pod názvem „Bůh je pro-life“. Bude věnována otázkám ochrany nenarozeného života z teologické, pastorační i společenské perspektivy. Účastníci konference budou mít možnost seznámit se jak s biblickou argumentací ve prospěch ochrany počatého, avšak dosud nenarozeného člověka, tak i s praktickými postupy pastorační pomoci lidem, kteří zvažují ukončení těhotenství či trpí postaborčním syndromem. Nebude chybět ani zařazení problematiky potratů do širšího rámce myšlenkových trendů v současné společnosti.

Read more...
 
Ve věci partnerství se Zemskou evangelickou luterskou církví v Braunschweigu
There are no translations available.

Téma tohoto přípěvku jsem si sám nezvolil, nýbrž jsem byl pověřen Církevní radou, abych v souvislosti s medializací usnesení posledního Synodu Slezské církve evangelické a. v. (dále SCEAV) ohledně nepřijetí návrhu na zrušení partnerství se Zemskou evangelickou luterskou církví v Braunschweigu (dále ZEC) (např. Idea č. 55/2014, Život víry č. 7-8/2014, XcamP 2014) se k celé záležitosti vyjádřil. Dovolte, že budu trochu osobní. V životě jsem byl vícekrát obviněn z věcí, které jsem nespáchal. Byť to bylo pro mne nepříjemné, mohl jsem přesto i v těchto situacích na základě čistého svědomí prožívat vnitřní pokoj.

Read more...
 
Wrocław 2014: Setkání křesťanů
There are no translations available.

Více než čtyři tisíce osob z dvanácti evropských států se o prvním červencovém víkendu zúčastnilo Setkání křesťanů ve Vratislavi (Wrocław). Hlavní téma setkání Svobodni v Kristu se odvolávalo k biblickému textu z listu Galatským 5, 1 „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ a bylo zároveň připomenutím dvacátého pátého výročí pádu komunismu ve střední Evropě. Místem konání byla architektonicky unikátní Hala století, zapsána v roce 2006 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Read more...
 
Setkání křesťanů střední a východní Evropy 2014
There are no translations available.

V pátek 4. července 2014 začíná ve Vratislavi (Wrocław) Setkání křesťanů střední a východní Evropy. Jedná se o pokračování setkání tří, čtyř a nyní šesti národů, která se v minulosti konala v Görlitz, Wiśle, Českém Těšíně, Praze, Bratislavě a naposledy v Drážďanech. Letošní setkání křesťanů bude v pořadí devátým a záštitu nad ním přijal prezident Polské republiky Bronisław Komorowski. Heslem setkání je text z listu Galatským 5, 1 „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“

Read more...
 
Banner
DALŠÍ INFO