Photo reports

E-shop

There are no translations available.

bible

Online videopřenosy bohoslužeb a jiných setkání

Nejbližší přenos: Bohoslužby z Třince 09:30

(Harmonogram)

Read more...
 
Wrocław 2014: Setkání křesťanů
There are no translations available.

Více než čtyři tisíce osob z dvanácti evropských států se o prvním červencovém víkendu zúčastnilo Setkání křesťanů ve Vratislavi (Wrocław). Hlavní téma setkání Svobodni v Kristu se odvolávalo k biblickému textu z listu Galatským 5, 1 „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ a bylo zároveň připomenutím dvacátého pátého výročí pádu komunismu ve střední Evropě. Místem konání byla architektonicky unikátní Hala století, zapsána v roce 2006 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Read more...
 
Setkání křesťanů střední a východní Evropy 2014
There are no translations available.

V pátek 4. července 2014 začíná ve Vratislavi (Wrocław) Setkání křesťanů střední a východní Evropy. Jedná se o pokračování setkání tří, čtyř a nyní šesti národů, která se v minulosti konala v Görlitz, Wiśle, Českém Těšíně, Praze, Bratislavě a naposledy v Drážďanech. Letošní setkání křesťanů bude v pořadí devátým a záštitu nad ním přijal prezident Polské republiky Bronisław Komorowski. Heslem setkání je text z listu Galatským 5, 1 „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“

Read more...
 
Hudební workshopy 2014
There are no translations available.

Centrum misie a evangelizace v Dzięgielowie (Polsko) pořádá čtvrtý ročník hudebních workshopů. Projekt je určen všem, kdo rádi zpívají. Účastníci během tří dnů (pátek až neděle) nacvičí čtyřhlasně několik nových písní pro mládež, které pak přednesou na závěrečném koncertu za doprovodu profesionálních hudebníků. Workshopy povedou mladí dirigenti, kteří vedou vokální a hudební skupiny ve svých farních sborech. Dané skladby zpracují dirigenti a následně povedou workshopy ve skupinách. Zkoušky budou probíhat zčásti odděleně podle hlasů (alty, soprány atd.), ale i společně.

Read more...
 
Pomoc evangelické církvi na Ukrajině
There are no translations available.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. vyhlašuje dobrovolnou finanční sbírku na pomoc Německé evangelické luterské církvi na Ukrajině. O tuto pomoc v důsledku tíživé politické a hospodářské situace v zemi požádal ve svém dopise Alexander Gross, předseda synodu Německé evangelické luterské církve na Ukrajině (viz níže).
Finanční dary lze zasílat na účet Slezské církve evangelické a. v. č.: 621 246 791/0100, vždy je nutné uvést variabilní symbol: 911 593.
Za vaši pomoc srdečně děkujeme!
„Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním“. Žalm 103, 4

Read more...
 
Banner
DALŠÍ INFO