Photo reports

E-shop

There are no translations available.

bible

Online videopřenosy bohoslužeb a jiných setkání

Nejbližší přenos: Bohoslužby z Karviné 09:00

(Harmonogram)

Read more...
 
Ze zasedání Církevní rady SCEAV (listopad 2014)
There are no translations available.

Jednání členů církevní rady se konalo v pondělí 3. listopadu 2014 v budově ústředí církve v Českém Těšíně. Byly projednány následující záležitosti:
Členové církevní rady schválili návrh způsobu výpočtu odvodů za pracovníky dle parametrů stanovených synodem. Církevní rada schválila žádost o příspěvek na celorepublikový seminář nemocničních kaplanů ve výši 4.000 Kč a dále žádost o příspěvek na Euroleadership Forum 2015 ve výši 100 EUR. Církevní rada pověřila pastora Libora Šikulu, aby předsedal volbám seniora Ostravsko-karvinského seniorátu, které se uskuteční ve farním sboru ve Stonavě.

Read more...
 
Synod leuenberských církví v ČR
There are no translations available.

V pořadí osmý synod leuenberských církví (GEKE) zasedal 21. a 22. listopadu 2014 za účasti 18 představitelů z 5 církví a dalších hostí. Konal se na pozvání Evangelické církve metodistické v jejím ústředí, v Praze-Novém Městě na Ječné 19. Jeho průvodním tématem bylo Církev a majetek. Naši církev na něm reprezentovali farář Jan Cieślar, kurátor Vladislav Blahut (Frýdek), presbyterka Anna Macurová (Orlová) a farář Marek Říčan.
Synod začal bohoslužbou. Vedla ji místní farářka, Ivana Procházková, kázání pronesl bývalý předseda Synodu Leuenberských církví, prof. dr. Pavel Filipi (ČCE), na heslo Jednoty bratrské 21. listopadu 2014: „Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili“ (Da 6,23). Před koncem bohoslužby shromáždění pozdravil Petr Procházka, superintendent ECM, Daniel Fajfr, předseda Církve bratrské a předseda ERC, a synodní kurátorka ČCE Lia Válková.

Read more...
 
Prosba o poskytnutí dobových dokumentů
There are no translations available.

Slezská diakonie ve spolupráci s Křesťanským společenstvím a Slezskou církví evangelickou a. v. připravuje stálou expozici pro církevně-diakonické muzeum, které bude součástí Diakonického vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Pracovní název expozice je „protestantismus na Těšínském Slezsku s důrazem na dobu komunistické totality“. V rámci muzea se budeme snažit shromáždit dokumenty týkající se historie evangelické církve na Těšínsku, obzvlášť ty, které jsou svědectvím dopadu období totality na sborovou a diakonickou práci.

Read more...
 
Prosba o modlitební podporu křesťanů na Blízkém východě
There are no translations available.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. reaguje na dopis syrských a libanonských evangelikálních a protestanských křesťanů, který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a podporu. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení.
Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kteří nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny, určené podle islamistů k vyhlazení, patří především křesťané. Nestačí-li křesťané uprchnout z míst, která obsadil Islámský stát, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté zahájili konečné řešení křesťanské otázky v oblastech, které okupují.

Read more...
 
Banner
DALŠÍ INFO