Photo reports

E-shop

There are no translations available.

bible

Online videopřenosy bohoslužeb a jiných setkání

Nejbližší přenos: Bohoslužby z Třince 09:30

(Harmonogram)

Read more...
 
Prosba o modlitební podporu křesťanů na Blízkém východě
There are no translations available.

Církevní rada Slezské církve evangelické a. v. reaguje na dopis syrských a libanonských evangelikálních a protestanských křesťanů, který upozorňuje na likvidaci křesťanské církve v Sýrii a zároveň je prosbou o pomoc a podporu. Syrští křesťané i křesťané v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení.
Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likviduje všechny, kteří nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny, určené podle islamistů k vyhlazení, patří především křesťané. Nestačí-li křesťané uprchnout z míst, která obsadil Islámský stát, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté zahájili konečné řešení křesťanské otázky v oblastech, které okupují.

Read more...
 
Podpora v křehkosti - seminář pro nemocniční kaplany
There are no translations available.

Asociace nemocničních kaplanů spolu se Slezskou církví evangelickou a. v. zve nemocniční kaplany a zájemce o kaplanství na seminář, který se bude konat ve dnech 10. -11. listopadu 2014 v nemocnici Třinec. Téma semináře zní Podpora v křehkosti a zahrnuje představení duchovenské péče u dětských pacientů, duchovenské péče v zahraničních nemocnicích, představení oddělení psychiatrie, oddělení sociálních lůžek, práce sociálního pracovníka a představení supervize jako nástroje podpory pro nemocniční kaplany.

Read more...
 
Biblické školení pracovníků 2014/2015
There are no translations available.

Křesťanské společenství z. s. pořádá další cyklus Biblického školení pracovníků, jehož cílem je nabídnout kvalitní biblické vzdělávání věřícím ve Slezské církvi evangelické a. v. Biblické školení pracovníků je určeno pro každého bez rozdílu pohlaví, věku a předchozího vzdělání, pro každého, kdo se chce dozvědět více o biblických pravdách a učit se správným způsobem vykládat Písmo svaté. Heslem organizátorů biblických školení je: „Celoživotním biblickým vzděláváním toužíme naplňovat reformační odkaz o všeobecném kněžství všech věřících v Ježíše Krista. Usilujeme o duchovní, teoretickou i praktickou přípravu následovníků Ježíše Krista ke kvalitní službě v církvi i mimo ni“.

Read more...
 
13. ročník Konference rodin
There are no translations available.

Ve dnech 25. - 27. října 2014 se bude konat 13. ročník Konference rodin, opět v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Akce nabízí skvělou příležitost pro manželské páry a rodiny, které chtějí prožít nezapomenutelné chvíle ve vzájemném společenství u Božího slova v krásném prostředí podzimních Beskyd. Téma letošní konference je: Tajemná, pověrčivá, obávaná „13“.

Read more...
 
DALŠÍ INFO