SECAC

Aktuality

Evangelický den – Ewangelicki Dzień Kościoła

Evangelický den – Ewangelicki Dzień Kośc…

02. 08. 2016

Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické a. v. srdečně zve všechny evangelíky, členy našich sborů k účasti na náš společný svátek Evangelický den – Ewangelicki Dzień Kościoła, který se letos uskuteční v neděli...

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Zamyšlení

Obsah Božího jména

"Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám." 4. Mojžíšova 6:28 Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2016

Bůh říká:
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
(Izajáš 66,13)

Výročí reformace

Modlíme se za:

Farní sbor Těrlicko

DÍKY

 • Nově zvolené presbyterstvo, kurátora sboru, touhu vést sbor
 • Pravidelné setkávání střední generace

PROSBY

 • Jednota, prohlubující se láska a společný růst v poznání Ježíše Krista
 • Hledání konkrétních záměrů, které má Bůh v Těrlicku
 • Povolání nových dělníků na Boží žeň
 • Vznik hudební skupiny, která by vedla ke chvále
 • Služby ve sboru (děti, dorost, mládež, skupinky, střední generace, pěvecký sbor, starší generace)
 • Konfirmandi (Hanka, Žanet, Verča, David, Jakub, Klárka)
 • Být místem, kde bychom se nebáli pozvat svého souseda
 • Probuzení tradičních evangelických rodin
 • Diakon Lukáš s manželkou, moudrost pro vedení sboru

www.startcil.cz

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce;
když se osvědčí, dostane vavřín života,
jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jk 1:12

Fotogalerie


Další galerie

 alt=