SECAC

Aktuality

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

26. 05. 2016

Slezská církev evangelická a. v. vyhlašuje v rámci Roku rodiny výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma Moje rodina. 

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2016

Bůh říká:
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
(Izajáš 66,13)

Výročí reformace

Modlíme se za:

Farní sbor Návsí

DÍKY

 • Působení dětského klubu Avana pro děti ve věku 6 až 13 let
 • Noví vedoucí sborových skupinek
 • Nový dirigent smíšeného pěveckého sboru
 • Dvouletý konfirmační cyklus
 • Hospodářská činnost – nové nádvoří kolem kostela, generální oprava bytu fary, nová místnost pro děti a mládež
 • Jednota napříč všech generací

PROSBY

 • Práce mezi dětmi: nedělní besídka, Avana, náboženství na školách. Prosba o nové spolupracovníky, větší spolupráce s rodiči
 • Konfirmandé: větší zodpovědnost rodičů při vedení konfirmandů, zapojení do sborového života
 • Dorost, mládež: větší touha po Božím slově, zápal pro nesení evangelia, učednictví
 • Sborové skupinky: přimlouváme se za vznik nových skupinek, prosba o nové vedoucí
 • Za službu doprovodné skupiny „Bezpochyb“, ženského i mužského pěveckého sboru, smíšeného pěveckého sboru
 • Práce s mladými manželskými páry, setkávání maminek, působení na celé rodiny, služba celého presbyterstva
 • Naplňování „Velkého poslání“ napříč všemi generacemi
 • Větší otevřenost celého sboru na potřeby lidí kolem nás, touha po nesení evangelia

Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże.
Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg,
aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.
Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.
1Pt 4:11

Fotogalerie


Další galerie

 alt=