SECAC

Aktuality

První zasedání XXXI. řádného synodu SCEAV

První zasedání XXXI. řádného synodu SCEA…

28. 05. 2015

V sobotu 30. května 2015 se uskuteční první zasedání XXXI. řádného synodu Slezské církve evangelické a. v. 

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Heslo týdne

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.
(Iz 6,3)


Žalm dne: Ž 145

Píseň dne: 192 – Samému Bohu sláva, čest

LITURGICKÉ TEXTY:

I J 3,1–8(9–15) • II Ř 11,(32)33–36 • III Iz 6,1–13 • IV Ef 1,3–14 • V Nu 6,22–27 • VI 2K 13,11(12)13

Liturgická barva: bílá

Zamyšlení

Nejasný pohled

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2015

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Římanům 15, 7

Výročí reformace

Modlíme se za:

XcamP

DÍKY

- Boží požehnání, které daroval skrze minulé ročníky XcamPu

- Všechny, kteří se na minulých XcamPech stali Ježíšovými učedníky, a prosíme, aby na cestě za Pánem vytrvali

- Ochotné dobrovolníky a štědré dárce, díky nimž se mohly minulé ročníky uskutečnit

PROSBY

- Boží působení na XcamPu v roce 2015

- Přednášející a evangelistu

- Doprovodnou skupinu

- Účastníky tábora

- Moudrost a Boží vedení přípravného týmu

- Ochotné spolupracovníky

- Bezpečnost

- Dostatek finančních prostředků

- Technické zabezpečení

- Příznivé počasí

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
J 8:31-32

Fotogalerie


Další galerie

 alt=