SECAC

Aktuality

Setkání křesťanů v Budapešti 7. -10. července 2016

Setkání křesťanů v Budapešti 7. -10. čer…

11. 04. 2016

Informujeme, že termín přihlášení na Setkání křesťanů Střední Evropy v Budapešti byl prodloužen do 30. dubna 2016. 

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Zamyšlení

Pamatujme na Boží zázraky

„Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.““ Jan 2:5 Malé děti často kladou otázku „proč?“, mají-li něco vykonat. I následovníci Pána Ježíše...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2016

Bůh říká:
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
(Izajáš 66,13)

Výročí reformace

Modlíme se za:

Farní sbor Bystřice

DÍKY

 • Za dary a dobrodiní, které nám udělil
 • Že evangelium mohlo být bez zábran zvěstováno
 • Že nás Bůh posiloval v naději
 • Že každého dne nám dovolil okoušet jeho věrnou péči
 • Za lidi, kteří byli osloveni během letních pobytů, víkendovek a dalších akcí v průběhu roku. Prosíme, aby dále hledali Boha a navázali trvalý vztah s lidmi ve sboru a přišli na sborová shromáždění a skupinky

PROSBY

 • Aby byly posíleny a prohloubeny vztahy mezi jednotlivými členy tím, že se budou jeden za druhého modlit
 • Abychom uměli s Boží pomocí čelit nesnázím a těžkostem
 • Za nevěřící lidi, s nimiž jsou členové sboru pravidelně v kontaktu
 • Vedení sboru, presbytery, pastory a vedoucí modlitebních a studijních skupinek, za vznik dalších buněk
 • Za rodiny ve sboru, aby dokázaly čerpat z Boží lásky a uplatňovaly ji ve vzájemných láskyplných vztazích
 • Spoluvytváření duchovního domova plného lásky, radosti, pokoje a umění přijímat do společenství sboru hledající a tázající se s radostí a pokorou
 • Za dělníky pro Boží žeň

Hospodin je blízko všem, kteří volají k Němu,
všem, kdo Ho volají opravdově.
Vyplňuje přání těch, kdo se Ho bojí, slyší,
když volají o pomoc, a zachrání je.
Ž 145:18-19

Fotogalerie


Další galerie

 alt=