SECAC

Aktuality

Po stopách Mistra Jana Husa

Po stopách Mistra Jana Husa

21. 04. 2015

Rok 2015 je rokem 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa na kostnickém koncilu. Mistr Jan Hus svým životem a smrtí podnítil v Českých zemích reformní hnutí, které o století...

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Heslo týdne

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život.
(J 10,11a.27–28a)


Žalm dne: Ž 23

Píseň dne: 666 – Jezu, jako pastýř voď nás

LITURGICKÉ TEXTY:

I J 10,11–16(27–30) • II 1P 2,21b–25 • III Ez 34,1–2(3–9)10–16.31 • IV 1P 5,1–4 • V J 21,15–19 • VI Žd 13,20–21

Liturgická barva: bílá

Zamyšlení

Nejasný pohled

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2015

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
Římanům 15, 7

Výročí reformace

Modlíme se za:

KS-SCH

DÍKY

- Za vyslyšené modlidby nejen za nemocné

PROSBY

- Prosíme Pána, aby vyslal nové pracovníky pro Boží dílo KS-SCH

- Aby Pán dal do srdcí lidí touhu a pak i sílu denně číst Boží Slovo

- Aby se mladí i starší 100% rozhodli následovat Pána Ježíše Krista a žít s Ním posvěcený život

- Aby Křesťanské společenství mohlo být v církvi názorovou platformou, která je pravdivá v lásce

- Aby připomenutí 100. výročí narození pastora Santariuse mohlo být pozvbuzením pro současnou službu KS a SCEAV

- O Biblickou školu pracovníků, aby přinášela aktuální vzdělávací témata a aby rostl zájem o duchovní vzdělávání skrze tuto službu

- O časopis Idea, aby byl povzbuzením pro čtenáře a aby přibyli noví dopisovatelé

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana,
tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani
na Nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Kol 2:6-7

Fotogalerie


Další galerie

 alt=