SECAC

Aktuality

Pracovní pozice správce počítačové sítě

Pracovní pozice správce počítačové sítě

02. 03. 2015

Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici správce počítačové sítě k 1. dubnu 2015. Jedná se o pozici na zkrácený pracovní úvazek formou pracovní smlouvy či přednostně dohody o provedení práce. Možná...

Multimédia

Oteviram prehravac...

Harmonogram
Seznam plánovaných přenosů
Další přenosy
Přenosy z dalších sborů

 

Doporučujeme

Heslo týdne

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: Ženo, hle, tvůj syn! Potom řekl tomu učedníkovi: Hle, tvá matka! V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
(J 19,26–27)


Žalm dne: Ž 10,4.11–14.17–18

Píseň dne: 87 – Beránku Boží, spáso má

PAŠIJE

I Mt 26,30–35 • II Mk 14,26–31 • III L 22,31–38 • IV J 13,21–30

LITURGICKÉ TEXTY:

I Mt 26,47–56/L 22,47–53 • II Gn 3,14a.15–19 • III J 18,1–11 • IV Iz 52,13–53,12 • V Ř 8,31–32 • VI Žd 7,26–28

Liturgická barva: fialová

Zamyšlení

Boží piknik

„Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou….“ Izajáš 25:6 V současné době jsou pikniky ve Spojených státech velmi...

Číst celé zamyšlení

Časopis online

Heslo roku 2014

"Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech."

Žalm 73,28

Výročí reformace

Modlíme se za:

Postní modlitební řetěz

S blížícím se postem cítíme naléhavěji potřebu duchovního ztišení a modliteb. Vnímáme zároveň, že jako církev stojíme před mnohými výzvami a problémy. A proto vás zveme k aktivnímu zapojení se do prvního Postního modlitebního řetězu za naši církev.

Zapojit se můžete a více podrobností najdete na adrese MODLITBY.SCEAV.CZ

Budeme vděčni za propagaci této myšlenky ve vašich sborech a společenstvích. Rádi bychom zaplnili 40+ dní postu - Od Popelečné středy do Velikonoční neděle - vždy několika hodinami souvislých modliteb různých modlitebníků.

Zapojíte se?

Věříme, že modlitba je klíčová cesta k duchovní obnově, jednotě a růstu.
Věříme, že pro nás nemožné je pro NĚHO možné.

Fotogalerie


Další galerie

 alt=