Parafie i ośrodki
SCEAV Třanovice
Farní sbor
Třanovice 91
739 53
Hnojník
Moravskoslezský
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+420 558 696 162
Administrátor:
Nabożeństwa:
Neděle 9:00
Spotkania młodzieży:

Pátek 18:00 hod.

Godzina biblijna:

Neděle 17:00 hod.

Ve sboru jsou zastoupeny díky Boží milosti všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po nejstarší sborovníky, proto se snažíme o to, aby si v něm našel každý své místo. Na setkání podle věku a bohoslužby, aby byly duchovním domovem pro všechny.
Snažíme se oslovovat i sekulární lidi z okolních vesnic, a to formou různých veřejných setkání v období Adventu v kulturních domech a sálech, na kterých spolupracujeme s místními Základními školami v D. Domaslavicích a Hradišti, zveme děti k účasti a vystoupení na těchto akcích. Tato setkání si získala dobrý ohlas.

Velmi pěkná a úzká spolupráce je se ZŠ v Třanovicích a s Obecním úřadem v Třanovicích.

Vize:
Usilovat o budování láskyplného prostředí ve sboru, které vytváří podmínky k proměně člověka a motivuje jednotlivce i sbor k duchovní růstu a k životu v posvěcení. 
Vytvářet skupinky manželských párů, které by byly platformou k osobnímu sdílení, vzájemnému povzbuzení ve víře a budování zdravých vztahů v rodinách. 
Modlit se o zapojení členů sboru do služby podle jejich obdarování.

 • Bohoslužby Bohoslužby v kazatelských stanicích - D. Domaslavice, Hradiště, H. Žukov 
 • Biblické hodiny 
 • Nedělní besídka 
 • Konfirmační výuka 
 • Dorost 
 • Mládež 
 • Vyučování náboženství 
 • Setkání mladých manželských párů 
 • Setkání střední generace 
 • Setkání starší generace 
 • Setkání sester 
 • Studijní skupinka dorostu 
 • Modlitební setkání dorostu a mládeže 
 • Smíšené pěvecké sbory 
 • Mužský pěvecký sbor 
 • Dechový orchestr 
 • Dívčí kvartet 
 • Dívčí hudební skupina „Melodie"" 
 • Hudební skupina „Efata"" 
 • Hudební skupina dorostu, mládežový orchestr 
 • Hudební skupina mládeže „Siloe"" 
 • Pravidelné návštěvy integrovaného ústavu Sarepta v Komorní Lhotce, Domova důchodců ve Frýdlantu n. O., azylového domu v Karviné a mnohých dalších diakonických zařízení. 
 • 4x v roce organizujeme bohoslužby se zpovědí a večeří Páně pro nejstarší a nemohoucí sborovníky s následným programem a rozhovory.
 • Kostel - položení úhelného kamene 15. 9. 1929. Slavnostní otevření - 13. 9. 1931
 • Sborový dům - r. 1952 - 1953 
 • Kaple v Dolních Domaslavicích - začátek stavby 29. 7. 1968, posvěcení 28. 9. 1969. 
 • Bývalá evangelická škola v Hradišti - postavena v r. 1905 
 • Zvonice v Hradišti 
 • Kaple v Horním Žukově - v r. 1952 byla přestavěna z márnice 
 • Hřbitov v Třanovicích - založen v r. 1858

V roce 1949 bylo církvi naznačeno, že může počítat s povolením vytvořit sbory nové. Sbor v Třanovicích byl založen 11. 7. 1950. Je nutno zdůraznit, že tomu předcházela mnohá prohlášení podepsaná občany vesnic, kteří chtěli založit svůj samostatný sbor. Tato prohlášení se začala podepisovat 3. 2. 1949. V neděli 19. 11. 1950 se konaly pod vedením faráře Jiřího Cymorka v novém sboru volby faráře, na nichž byl zvolen Vladislav Santarius.
Byly zavedeny biblické hodiny, začala systematická práce s dětmi - nedělní besídka, vyučování náboženství. Pro pracovníky nedělních besídek byla každý měsíc pořádána školení s ukázkovými lekcemi. Školení vedl pastor Santarius. Rovněž byl založen dorost a mládež, a to díky přílivu nových konfirmandů a mladých lidí, kteří dříve chodili do jiných sborů, zejména do Komorní Lhotky.

K odhalení památníku Jiřího Třanovského došlo 30. 9. 1956.

 • Vladislav Santarius, pastor sboru 1950 - 1953
 • Josef Fukala, pastor sboru 1953 
 • Karol Krzywoń ml., pastor sboru 1953 
 • Gustaw Szurman, pastor sboru 1953 - 1955 
 • Kazimierz Suchanek, pastor sboru 1953 - 1957 
 • Vladislav Santarius, pastor sboru 1957 - 1959 
 • Josef Fukala, pastor sboru 1959 
 • Kazimierz Suchanek, pastor sboru 1959 - 1965 
 • Vladislav Kiedroň, pastor sboru 1965 
 • Gustaw Cienciala, pastor sboru 1965 - 1968 
 • Vladislav Santarius, pastor sboru 1968 - 1975 
 • Gustav Cienciala, pastor sboru 1975 
 • Leopold Pavlas, pastor sboru 1975 - 1976 
 • Jan Niedoba, pastor sboru 1976 - 1985 
 • Bedřich Pieter, pastor sboru 1985 - 1986 
 • Boguslaw Kokotek, pastor sboru 1986 - 1993 
 • Tomasz Chudecki, vikář 1994 
 • Tomáš Tyrlík, pastor sboru 1993 - 1997 
 • Jan Drózd, pastor sboru 1994 - 2000 
 • Janusz Kożusznik, pastor sboru 1998 - 1999 
 • Tomáš Tyrlík, pastor sboru 2000 - 2017
 • Erich Bocek, administrátor sboru 2017 - do současnosti
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Těžká práce

„O to se snažím a zápasím tak, jak On působí ve mně svou silou.“ Koloským 1:29 Starším lidem se neodvážíme říci, že...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=