Struktura organizacyjna
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 331.

Struktura ŚKEAW (6)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Synod kościoła

2. kwiecień 2014 Written by

kamenSynod jest najwyższym organem kościoła i decyduje o wszystkich sprawach, pomimo tych, które wg. Wewnętrznych Przepisów Kościoła powierzone zostały innym organom kościelnym.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Centrala kościoła

2. kwiecień 2014 Written by
cirkevni_rada14W centrali kościoła znajduje się sekretariat i dział ekonomiczny. Odpowiada za zabezpieczenie i działalność kościoła ze względów reprezentacyjnych i gospodarczych.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Organizacje przykościelne

2. kwiecień 2014 Written by

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Finansowanie

2. kwiecień 2014 Written by

minceKoszty eksploatacyjne kościoła subwencjonuje częściowo państwo, częściowo pokrywane są z darów członków kościoła i grantów. Ze względu na to, że środki z budżetu państwowego obniżają się, rośnie znaczenie darów poszczególnych członków i zborów.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Rada kościelna

2. kwiecień 2014 Written by

CR_S

Aktuální složení Církevní rady (k 11/2011)

 • Biskup Jan Wacławek
 • Kurátor církve Adam Cieślar
 • Náměstek biskupa Tomáš Tyrlík
 • Zástupce kurátora církve Marta Czyžová
 • Církevní rada Miroslav Hlavenka
 • Církevní rada Jiří Ziętek
 • Církevní rada Jaroslav Szromek
 • Církevní rada pastor Libor Šikula
 • Církevní rada pastor Michal Klus

Członkami Rady Kościelnej są:

 • Biskup
 • Zastępca biskupa
 • Dwaj członkowie wybierani z instalowanych duchowych kościoła
 • Kurator kościoła
 • Zastępca kuratora
 • Trzej członkowie wybrani z nieordynowanych członków kościoła.

Siedzibą Rady Kościelnej jest Czeski Cieszyn, miejscem siedziby – centralne biuro kościoła.

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/www/sceav.cz/www/templates/shape5_vertex/html/com_k2/miniatura/category_item.php on line 31

Biskup

2. kwiecień 2014 Written by

biskupBiskup odpowiada za ogólną działalność kościoła i podlega Synodu.

Biskup wybierany zostaje przez Synod z ordynowanych duchowych w aktywnej służbie, którzy skończyli conajmniej 15 lat służby w kościele. Może być wybrany maksymalnie dwa razy na okres sześciu lat. Swą funkcję może wykonywać do osiągnięcia 65 roku życia.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení
 alt=