Struktura organizacyjna

Struktura ŚKEAW (6)

Synod kościoła

2. kwiecień 2014Written by

Synod jest najwyższym organem kościoła i decyduje o wszystkich sprawach, pomimo tych, które wg. Wewnętrznych Przepisów Kościoła powierzone zostały innym organom kościelnym.

Centrala kościoła

2. kwiecień 2014Written by
W centrali kościoła znajduje się sekretariat i dział ekonomiczny. Odpowiada za zabezpieczenie i działalność kościoła ze względów reprezentacyjnych i gospodarczych.

Organizacje przykościelne

2. kwiecień 2014Written by

W ramach ŚKEAW działa całe spektrum organizacji czy projektów, które poprzez swój specyficzny wkład biorą udział na misyjnym wysłannictwie kościoła. 


Finansowanie

2. kwiecień 2014Written by

Koszty eksploatacyjne kościoła subwencjonuje częściowo państwo, częściowo pokrywane są z darów członków kościoła i grantów. Ze względu na to, że środki z budżetu państwowego obniżają się, rośnie znaczenie darów poszczególnych członków i zborów.
Rada kościelna

2. kwiecień 2014Written by

CR_S

Aktuální složení Církevní rady (k 11/2011)

 • Biskup Jan Wacławek
 • Kurátor církve Adam Cieślar
 • Náměstek biskupa Tomáš Tyrlík
 • Zástupce kurátora církve Marta Czyžová
 • Církevní rada Miroslav Hlavenka
 • Církevní rada Jiří Ziętek
 • Církevní rada Jaroslav Szromek
 • Církevní rada pastor Libor Šikula
 • Církevní rada pastor Michal Klus

Członkami Rady Kościelnej są:

 • Biskup
 • Zastępca biskupa
 • Dwaj członkowie wybierani z instalowanych duchowych kościoła
 • Kurator kościoła
 • Zastępca kuratora
 • Trzej członkowie wybrani z nieordynowanych członków kościoła.

Siedzibą Rady Kościelnej jest Czeski Cieszyn, miejscem siedziby – centralne biuro kościoła.

Biskup

2. kwiecień 2014Written by

Biskup odpowiada za ogólną działalność kościoła i podlega Synodu.

Biskup wybierany zostaje przez Synod z ordynowanych duchowych w aktywnej służbie, którzy skończyli conajmniej 15 lat służby w kościele. Może być wybrany maksymalnie dwa razy na okres sześciu lat. Swą funkcję może wykonywać do osiągnięcia 65 roku życia.

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Proč pracovat?

„…ať raději přiloží ruku k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.“ Efezským 4:28 Když Pán Bůh...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=