Rada kościelna

Rada kościelna

środa, 02 kwiecień 2014 16:04

CR_S

Aktuální složení Církevní rady (k 11/2011)

 • Biskup Jan Wacławek
 • Kurátor církve Adam Cieślar
 • Náměstek biskupa Tomáš Tyrlík
 • Zástupce kurátora církve Marta Czyžová
 • Církevní rada Miroslav Hlavenka
 • Církevní rada Jiří Ziętek
 • Církevní rada Jaroslav Szromek
 • Církevní rada pastor Libor Šikula
 • Církevní rada pastor Michal Klus

Członkami Rady Kościelnej są:

 • Biskup
 • Zastępca biskupa
 • Dwaj członkowie wybierani z instalowanych duchowych kościoła
 • Kurator kościoła
 • Zastępca kuratora
 • Trzej członkowie wybrani z nieordynowanych członków kościoła.

Siedzibą Rady Kościelnej jest Czeski Cieszyn, miejscem siedziby – centralne biuro kościoła.

Aktualny skład Rady Kościelnej (od 10/2009):

 • Biskup Mgr. Stanislav Piętak, PhD.
 • Kurator kościoła Ing. Adam Cieślar
 • Zastępca biskupa Mgr. Jan Wacławek
 • Zastępca kuratora kościoła Marta Czyžová
 • Rada kościelna Jan Kaleta
 • Rada kościelna Bc. Zbyšek Michnik
 • Rada kościelna Ing. Jaroslav Szromek
 • Rada kościelna pastor Ing. Libor Šikula
 • Rada kościelna senior Mgr. Tomáš Tyrlík

Rada Kościelna powinna przede wszystkim:

 • Prowadzić kościół do wypełniania posłannictwa ustanowionego przez Pana Jezusa Chrystusa; dbać o to, żeby nauczanie kościoła było zgodne z nauką Biblii i ksiąg symbolicznych oraz wszechstronnie rozwijać życie wiary.
 • Dbać o dokształcanie osób zatrudnionych w kościele.
 • Zatwierdzać kandydatów do wyborów pastorów i seniorów.
 • Zatwierdzać ważność wyborów pastorów, seniorów i kuratorów senioratu.
 • Wprowadzać do funkcji administratorów, wikariuszy, diakonów i innych pracowników kościelnych.
 • Wyłaniać na okres czterech lat przedstawiciela Rady Kościelnej do kierownictwa Diakonii Śląskiej.
 • Zatwierdzać wybór kierownictwa Diakonii Śląskiej.
 • Dozorować działalność seniorów.
 • Dozorować administrację finansowo – gospodarczą we wszystkich zborach.
 • Sprawdzać i zatwierdzać sprawozdania o gospodarowaniu zborów i senioratów.
 • Decydować o zakładaniu nowych stacji misyjnych i zborów, o ich połączeniu, podziale czy o skończeniu ich działalności.
 • Współpracować z komisją dyscyplinarną, udzielać napomnień niższym organom kościelnym i osobom, przyjmować czy odrzucać propozycje rad senioratnych.
 • Zastępować kościół w relacjach z innymi kościołami i związkami kościołów, przygotowywać umowy z nimi a te umowy przekazywać synodu do uchwalania, a to w wypadku, że uchwalenie potrzebne jest do tego, by umowa mogła wejść w życie.
 • Kierować biuro w centrali kościoła, wyłaniać jego pracowników i decydować o wysokości ich pensji. Następnie dbać o to, żeby duże zbory miały do dyspozycji na każde dwa tysiące zborowników przynajmniej jednego pastora lub diakona.
 • Wydawać przepisy ŚKEAW, dbać o opracowanie współczesnych wydarzeń w celu ich włączenia do historii kościoła.
 • Razem z kierownictwem synodu przygotowywać i zwoływać synod, podawać mu do uchwalenia sprawozdania o stanie kościoła oraz wszystkie propozycje niższych organów kościelnych.
 • Wprowadzać w życie uchwały synodu.
 • Dozorować dotrzymywanie „Zřízení, Řádu správy církve“ i innych przepisów kościelnych i podawać ich wykład.
 • Prowadzić rozmowy ze szkołami i organami zarządu państwowego o sprawach dotyczących nauki religii, w wypadku, że dotyczy to całego kościoła.
 • Zakładać szkoły kościelne.
 • Wprowadzać do funkcji w zarządach Diakonii Śląskiej osoby zatrudnione przez kościół.
 • Wprowadzać do funkcji i odwoływać dyrektora Diakonii Śląskiej.

Blíżej viz Základní předpisy SCEAV

 

 

More in this category:Biskup
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Minulost

„Nezapomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18 Používáním různých přísloví se snaží svět zapomenout na minulost. Lidé podotýkají: „Co...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Brak wydarzeń
 alt=