Historie

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Kateřina von Bora

katarina_von_bora (*29. ledna 1499 +20. prosince 1552)

Jednou někdo řekl: Za velkými muži stojí velké ženy, i když je někdy okolí a dějiny tak nevnímají. Kým by byl a co by v dějinách lidství a církve znamenal bez své manželky, Kateřiny von Bora? Že se jednou stane manželkou jednoho z nejznámějších mužů v církevních dějinách, to ještě nikdo dne 29. ledna roku 1499 nemohl ani tušit.

Kateřina von Bora se narodila jednomu zchudlému šlechtici na statku v Lippendorf, jižně od Lipska. Ve věku šesti let, po smrti své matky, byla otcem odvedena do kláštera. Tam se učila zpěvu, psaní, čtení a základům latiny. V roce 1515 složila neodvolatelný slib věrnosti jako jeptiška. V klášteře se jí poprvé dostaly do rukou spisy reformátora Martina Luthera. Poselství těchto spisů ji tak zasáhlo, že se společně ještě s dalšími jeptiškami rozhodla k útěku. Díky pomoci jednoho obchodníka bylo vozem o Velikonocích, v Bílou sobotu roku 1523, mezi krabicemi a nádobami z ryb „přepašováno“ dvanáct jeptišek. Mezi nimi byla také Kateřina von Bora. Domů se vrátit nemohla, protože tam by ji za porušení slibu čekal trest smrti. A tak spolu s ostatními jeptiškami našla svůj domov ve Wittenbergu, u přátel Martina Luthera. Luther musel nyní tyto jeptišky zaopatřit, to znamená zprostředkovat jim živitele-manžela. A měl docela úspěch, neboť se mu během krátké doby povedlo dostat všechny jeptišky bez jedné pod čepec. Tou jednou byla právě Kateřina von Bora. Během následujících dvou let žila s největší pravděpodobností v domě Lukáše Cranacha, kde se učila domácím pracím. Krátce poté, co ji ze dne na den opustila její láska, Hieronymus Baumgartner, v rozhořčení nabízí Martinovi Lutherovi sňatek. I přes veškeré pochybnosti a nevhodnou dobu si Luther ve věku 42 let vzal o 16 let mladší Kateřinu von Bora (samotný Lutherův přítel Melanchthon byl z toho tak zmaten a sňatkem pobouřen, že se svatby nezúčastnil). Svatba se konala v úterý večer, dne 13. června 1525, 14 dní před oficiálním církevním sňatkem. I když na začátku jejich manželství možná nestála v popředí láska, je více než jisté, že Kateřina později svého muže velmi milovala. Byla duší domova, s radostí obsluhovala studenty, kteří byli v jejich domě ubytovaní, přebírala bez naříkání mnohé povinnosti. Každý den sedělo za jejich stolem průměrně 40 lidí. Jejím úkolem bylo starat se o finance, domácnost a zemědělskou usedlost. Její schopnosti a nasazení v obchodování s nemovitostmi byly pro okolí v té době neobyčejné a obdivuhodné. K tomu všemu měla na starosti také chod ubytovny a nemocnice, k čemu Luther neměl žádné nadání. Tiše vedla domácnost a s láskou pečovala o stále se rozrůstající rodinu. Přivedla na svět šest dětí - tři syny a tři dcery: 1526 Jana, 1527 Alžbětu, 1529 Magdalenu, 1531 Martina, 1533 Pavla a 1534 Markétu. Alžběta se nedožila ani jednoho roku a Magdalena zemřela ve věku 12 let. Kateřina von Bora měla veliký vliv na Martina Luthera, pravidelně se účastnila setkání Lutherových společníků u stolu, což nebylo v té době obvyklé. V roce 1546 ji zpráva o Lutherově smrti velice bolestně zasáhla a radikálně změnila její životní poměry. Zdá se, že bez svého muže už neměla místo ve Wittenberské společnosti. Dvakrát musela utíkat z Wittenbergu kvůli válce. Když se vrátila zpět, nalezla vše zničené, vypleněné a ve zchátralém stavu. Další týdny a měsíce byly zahaleny neustálými starostmi, konflikty a bojem o denní chléb, o finance spojené s výchovou a vzděláním jejích dětí. Na začátku léta roku 1552 propukl ve Wittenbergu opět mor. Kateřina von Bora se rozhodla k útěku do Torgau. Během cesty utrpěla dopravní nehodu, ze které se již nezotavila. Tři měsíce poté zemřela dne 20. prosince 1552 v Torgau. Její tragédií bylo, že společnost ji akceptovala tak dlouho, jak dlouho žil Martin Luther. S jeho smrtí zhasl v podstatě i její život. Zemřela zapomenuta a osamělá.

Jakábyladoopravdy

Kateřina von Bora je vzorem také pro ženy v dnešní společnosti. Byla ženou charakterní, chytrou, emočně silnou a sebevědomou. Měla smysl pro krásu, vyznačovala se odvahou a silnou vůli, byla citlivá, rozhodná a dokázala se prosadit. Měla před Lutherem respekt, ale když to bylo nutné, nezdráhala se také zasáhnout (když se jednou Luther uzavřel do svého pokoje na tři dny bez pití a jídla, aby pracoval, nařídila vypáčit dveře). Vztah k Martinovi Lutherovi stál bezpochyby na prvním místě. Martin Luther a jeho žena vedli dobré manželství, které bylo natolik silné, že dokázalo překonat různá napětí. Její výkon v oblasti hospodaření, ale také její inteligence a osobnost ji staví na úroveň rovnocenné partnerky. Její podíl na Lutherově teologické práci je o mnoho větší, než se doposud vůbec připouští. Někteří odborníci konstatují, že bez Kateřiny von Bora by dílo reformace utonulo v chaosu všedního dne a nepostoupilo by dopředu. Lutherova manželka se rychle učila přizpůsobovat novým okolnostem a osvojila si záležitosti spojené s reformací. Někteří vrstevníci ji označovali jako „Xantipa Reformace“, jiní ji považovali za světlo Lutherova domu a vzor pro manželky evangelických farářů. Se svým manželem sdílela výšiny i hloubky rozvoje reformace i jejich rodinného života. Zachovalo se od ní pouze několik málo soukromých dopisů, ale zato Lutherovy dopisy určené jeho ženě byly uchovány a popisují Kateřinu jako věrnou a starostlivou matku. Luther nalézal pro ní pouze pochvalná slova. Kateřina byla velmi srdečná, pokorná a zbožná. Milovala a četla Písmo, zúčastňovala se bohoslužeb, i když byla v jiném stavu, dokonce těsně před porodem, což v té době nebylo vůbec obvyklé. Na svém muži si ze všeho nejvíce vážila jeho připravenosti a obětavosti ve věcech duchovních. I přes její životní výkon nestála v popředí, celý svůj život věnovala svému muži a jeho záležitostem.  Mnoho toho o ní ještě dodnes nevíme, protože byla dějinami zapomenuta,  ale to, co víme určitě, je, že právě před 500 lety kráčela svou cestou. Ne ve smyslu „moderní emancipace“, to ne, ale šla tiše a sloužíc. Byla nejvěrnější a nejchytřejší manželkou právě svému manželovi. Kdo si dá tu práci a pozorně se na ni zadívá, rozpozná, že byla také někým více, než jen pouhou manželkou Martina Luthera.

Literatura:

1.      http://www.heiligenlexikon.de

2.      http://www.luther.de

3.      WINTERSTEINER, Marianne. Luthers Frau.  Nakladatelství Stieglitz, 1983.

4.      SACHAU, Ursula. Das letzte Geheimnis. Nakladatelství Ehrenwirth GmbH, 1991.

5.      Zpracoval: HAHN, Udo., MÜGGE, Marlies. Katharina von Bora – Die Frau an Luthers Seite. Nakladatelství Quell: Stuttgart, 1999.

Daniel Chlebek

Více z této kategorie:Život a dílo Dr. Martina Luthera

Související články

  • Lem jeho pláště
    „A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si...
  • Ulrich Parzany
    Ulrich Parzany (24.března 1941 v Essenu) je německý protestantský teolog , pastor a kazatel. V neděli dne 19....
  • Lutherův "Malý katechismus"
    Tuto krátkou příručku napsal Martin Luther v r. 1528, aby pomohl rodinám a pastorům vyučovat základy...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží dobrota

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ Římanům 8:28 Tato slova...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=