Bohoslužebný život

Světem víry

Bohoslužba

kostelikCírkev se rozhodla připomínat si podobně jako Izrael nejdůležitější skutky Boží lásky a věrnosti každý rok v určitých dnech. Církevní rok je stejně dlouhý jako rok kalendářní, avšak nedělí se na měsíce, nýbrž na neděle a svátky. Sváteční polovina roku se skládá ze tří svátečních okruhů: vánočního, velikonočního a svatodušního.

liturgbarvyCírkev se připojuje k výzvě proroka Joela a vybízípředevším k vnitřní změně smýšlení. Sama však tuto změnu vyjadřuje i navenek. Ne snad trháním liturgických oděvů, ale aspoň změnou jejich barvy.

church Preludium (hudební úvod) – jeho smyslem je soustředit mysl posluchačů a připravit je k bohoslužbě.

Pozdrav- osobní slovo faráře, kterým zdraví sbor. Sbor k tomu povstane a odpovídá společným Amen.

drevenykriz„Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (List Římanům 12,1)

Apoštol Pavel považoval oběť za běžný rys křesťanova života: „Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť." A že to není samozřejmé, tak vybízí, žádá, prosí, napomíná. To jediné biblické slovo má tolik odstínů, a tak si každý může vybrat, protože na každého člověka se musí jinak. Vyberme si tedy, co je nám blízké, ale oběti se nevyhýbejme. Neboť bez oběti není pravé víry.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Touha po penězích

„Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=