Pomoc v krizi

Pro vás

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 332

Pomoc v krizi

Prožíváte-li v životě různé nesnáze, nemusíte v tom zůstat osamoceni. Neváhejte se o své problémy podělit a požádat o pomoc. Víte-li o někom, kdo by zde uvedené služby a poradenství mohl potřebovat, dejte mu o nich vědět.

Jako křesťané věříme, že každá krize může být zároveň šancí - šancí poznat své limity, naučit se něco nového o sobě, prohloubit či obnovit vztah s Bohem i s bližními. Věříme, že "Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát". (1 Kor 10,13)

Co můžeme udělat sami?

 • Modlit se - věříme, že modlitba člověka, který se se svými problémy odevzdává Bohu, má velkou moc (Jakub 5,16)
 • Rozvíjet vztah s Bohem
 • Poprosit druhé o přímluvné modlitby
 • Vyhledat pomoc u pastorů a zkušených věřících
 • Využít nabídky specializovaných služeb v církvi
 • Pastorační poradenství
 • Sborová diakonie
 • Slezská diakonie
 • Pastorace ve zdravotnických zařízeních
 • Vězeňská duchovenská služba
 • Duchovní služba Armády ČR

Pastorační poradenství

Pokud se potýkáte s různými životními či duchovními problémy, neváhejte vyhledat rozhovor s pastorem nebo jiným zodpovědným a duchovně zralým pastoračním pracovníkem.

Pastoři jsou povoláni právě i k tomu, aby sloužili jako poradci. Jsou k dispozici se svými zkušenostmi, orientací, duchovním povzbuzením, návštěvami, možností zpovědi i udílením svátostí. V případě potřeby vám pomohou najít specializovanou pomoc.

Sborová diakonie

K samozřejmým službám každého pastora či sboru patří návštěvy starších a nemocných, ať už doma nebo v pečovatelském či nemocničním zařízení. Ve větších sborech se této službě věnují i další pastorační pracovníci a dobrovolníci. Na ně je možno se kdykoliv obracet s prosbou o návštěvu nebo také individuální vysluhování svátostí.

Pastorace ve zdravotnických zařízeních

V případě hospitalizace vás nebo někoho z vašich blízkých, neváhejte informovat pastora vašeho sboru. Kromě individuálních návštěv pastorů či členů sboru zajišťuje naše církev také bohoslužby službu nemocničních kaplanů v nemocnicích, a to v těchto zařízeních:

Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. 

 • Bohoslužby 2 a 4 neděli v měsíci. Zajišťuje FS Ostrava.
 • Zodpovědný pastor: Ondřej Prokop (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 737 029 920)
 • Zastupující pastor: Vilém Szlauer, (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 596 126 625)

Nemocnice Havířov

 • Nemocniční kaplanka: Pavlína Prokopová (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil: 732 710 306)
 • Pastorační rozhovory: každý čtvrtek v 16.oo h. Na této službě se střídavě podílejí: 2 pastoři SCEAV, 2 kazatelé Církve bratrské, kazatel Apoštolské církve a římsko-katolický farář nebo kaplan.
 • Bohoslužby: každou sobotu v 10.00 h v návštěvní místností na chirurgii B (3. patro).

Nemocnice Český Těšín

 • Nemocniční kaplanka: Yvona Guznarová (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 732 406 456)
 • Bohoslužby: každé úterý v 16,30 h v místnosti stacionáře (1.patro). Střídají se pastoři: SCEAV, Českobratrské církve evangelické (Č. Těšín-Rozvoj), Apoštolské církve (Centrum i Agapé) a Křesťanských sborů. Římsko-katolický farář slouží svátostí v úterý.

Nemocnice Třinec, Sosna

 • Nemocniční kaplanka: ThDr. Miriam Szőkeová, PhD., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 731 686 546
 • Bohoslužby: každou sobotu v 16,30 h v posluchárně v suterénu. Střídají se pastoři SCEAV z třineckého seniorátu. Římsko-katolické bohoslužby jsou každou sobotu v 15,30 

Nemocnice Třinec – Podlesí

 • Nemocniční kaplanka: Yvona Guznarová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 732 406 456 – k dispozici ve středu a ve čtvrtek

 

Jednotlivé sbory zajišťují dílčí služby také v ostatních nemocnicích, sanatoriích, lázních či domovech s pečovatelskou službou resp. domovech důchodců v regionu. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých sborů.

Více o pozadí celé služby - viz článek Pastorace v nemocnicích.

Specializované poradenství a pomoc

V případě speciálních potřeb vyžadujících odbornou péči nabízí pomoc Slezská diakonie - charitativní organizace naší církve. K dispozici je řada služeb a středisek, které nabízejí zejména

 • sociální služby pro lidi s postižením
 • sociální služby pro lidi bez domova
 • sociální služby pro seniory
 • poradenství pro rodiny a děti
 • a další.

Přehled služeb Slezské diakonie.

Vězeňská duchovenská služba

Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů - duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích.

Evangelium Ježíše Krista vybízí a vede křesťany k službě všem lidem, kteří jsou v jakékoli nouzi. K nim patří i vězňové, i když nesou sami odpovědnost za porušení zákonů. Vedeni milosrdenstvím sloužíme jim jako lidem obzvláště potřebným. Stojíme vedle nich jako stejní viníci před Bohem, kteří vědí o skutečnosti Božího odpuštění. V této víře je vedeme k uznání vlastní viny, jejich břemeno jim pomáháme nést a přinášíme zvěst o Boží milosti a možnosti nového začátku. (preambule Stanov VDP)

Naše církev je zapojena do této služby především ve Věznici Karviná, ale máme také možnost působení ve Vazební věznici Ostrava a ve Věznici Heřmanice.
Kromě dobrovolníků, kteří můžou docházet do věznic a na základě požadavků vězňů s nimi vést rozhovory, má naše církev v současné době jednoho vězeňského kaplana, který slouží ve Věznici Karviná.

Blíže viz www.vdpcr.eu

Více z této kategorie: Naše služba , Pro turisty

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží jméno

„V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.“ Žalm 76:2 Položili jste si už někdy otázku, jaký význam má jméno? Rodiče...

Číst celé zamyšlení
 alt=