Historie

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Život a dílo Dr. Martina Luthera

martin_luther Narodil se 10. 11. 1483 v Eisleben, v hrabství Mansfeld. Jeho otec, Hans Luder, byl původně nezámožný sedlák, ze kterého se stal úspěšný hornický podnikatel. V devadesátých letech navštěvoval Martin postupně triviální školu v Mansfeldu, katedrální školu v Magdeburku a farní školu sv. Jiří v Eisenachu. Osvojil si slušné znalosti latiny a oblíbil si latinskou poezii.

1501 - 1505 - Martin Luther studuje na univerzitě v Erfurtu filozofii. Po získání titulu magistra se zapisuje na studia práv, krátce poté se však rozhoduje vstoupit do augustiniánského kláštera v Erfurtu.

1507 – byl vysvěcen na (římsko)katolického kněze.

1508 - 1509 - v klášterní škole svého konventu přednášel filozofii a s její výukou vypomáhal také na univerzitě ve Wittenbergu

Přelom roku 1510 - 1511 - byl Luther vyslán svým řádem do Říma, zdejší neutěšené poměry na něj učinily silný dojem.

1512 - stává se doktorem teologie a získává doživotní biblickou profesuru

1513 - začíná ve Wittenbergu kazatelskou činnost. V tomto období Luther překonává své pochybnosti a při studiu Písma dospívá k poznání, že Boží milost platí pro každého, kdo ji vírou přijme.

31. 10. 1517 – ve Wittenbergu uveřejnil 95 tezí určených pro akademickou diskusi

1518 – vyslechnut kardinálem Kajetánem v Augsburku. Ten Lutherovi pohrozí klatbou¨

1519- se Luther účastní disputace s Eckem v Lipsku, ve které popírá neomylnost papeže a koncilů.

1520 - Řím oficiálně vydává bulu s hrozbou klatby. Luther vydává reformační spisy, ve kterých své názory dále obhajuje.

1521 - po veřejném pálení reformačních spisů, reaguje Luther spálením papežské buly, nařídí Lev X. jeho exkomunikaci. Když své teze neodvolal ani na říšském sněmu ve Wormsu, vydává císař Karel V. proti Lutherovi wormský edikt (prohlášení kacířem, zákaz spisů). Bedřich Moudrý nechá Luthera bezprostředně unést do azylu na hrad Wartburg (1521 – 1522). Zde překládá Nový zákon.

1522 - se Luther vrací do Wittenbergu, aby učinil přítrž obrazoborectví.

1524 - začíná Luther opět přednášet, vystupuje proti Tomáši Müntzerovi, který svým kázáním podněcoval sedláky k nepokojům.

13. 6. 1525 - uzavírá Luther manželství s bývalou jeptiškou Kateřinou von Bora.

1528 - se reformátor účastní vizitací na farnostech v saském kurfiřství, při kterých se přesvědčí o jejich duchovně zaostalém stavu.

1529 – Marburské náboženské rozhovory, na kterých diskutuje Luther mj. s Zwinglim, s cílem vytvořit teologickou jednotu evangelické strany proti katolíkům, ztroskotají.
Se svým spolupracovníkemPhilippem Melanchthonem pokládá Martin Luther základy institucializované nové, evangelické církve (Melanchthonovo Augsburské vyznání z roku 1530).

1534 - za spolupráce jiných wittenberských teologů překlad Starého zákona.
Ve zbývajícím období svého života se Luther věnuje podpoře nově vznikající instituce, řešení církevněpolitických a praktických teologických otázek a vydává v neposlední řadě řadu ostrých polemických spisů. Před svou smrtí trpí přepracováním.

18. 2. 1546– Martin Luther umírá v Eislebenu ve věku nedožitých 63 let.

Ze šesti Lutherových dětí čtyři svého otce přežily. Velmi živý obraz představovala i Lutherova domácnost, která se ve skutečnosti neomezovala pouze na členy jeho rodiny, ale velmi často zahrnovala početné návštěvy příbuzných a přátel. Lutherova pohostinnost byla proslulá, nezřídka významně zatěžovala rodinný rozpočet, ale pochopení a hospodárnost manželky „Katky“ dokázaly předcházet náznakům nouze.

Zajímavost: České slovo "lotr" je odvozeno od příjmení tohoto reformátora. V dobách rekatolizace byl totiž v českých zemích Luther prezentován jako arcikacíř a z jeho jména se tak stala nadávka.


Dílo Martina Luthera

Překlady

 • Bible – Nový zákon (1522)
  - Starý zákon (1534)
 • Ezopovy Bajky ( 1530)

Spisy

 • 95 tezí (1517)
 • Křesťanské šlechtě německého národa o zlepšení stavu křesťanstva (1520)
 • Zvěst o babylónském zajetí církve (1520)
 • O svobodě křesťanského člověka (1520)
 • O světské vrchnosti (1523)
 • Proti loupežným a vražedným hordám sedláků (1525)
 • Malý katechismus (1529)
 • Velký katechismus (1529)
 • List o tlumočení (1530)
 • Šmalkaldské články (1537)
 • Proti Hanswurstovi (1541)
 • Proti židům a jejich lžím (1542)
 • Proti římskému papežství, založenému od ďábla (1545)
 • Vyobrazení papežství (1545)

Písně

 • Hrad přepevný jest Pán Bůh náš (protestantská „hymna“)
 • Z hluboké nouze
 • Všichni věříme v jednoho Boha

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Život v radosti

„Stvoř mi. Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“ Žalm 51:12 Radost je dar od Boha. Jestliže tento dar nepřijmeme...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=