Tipy pro život

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Modlitby rodičů

rodicPřed narozením dítěte

▪ Náš Bože, chválíme Tě za všechny tvé dary, zejména za dar nového života, kterým chceš obdarovat naši rodinu. Díky, Pane, za tvou lásku. Ty dáváš sílu a pomoc naší mamince, která má přivést na svět děťátko. Prosíme, ať ji neustále posiluješ a vléváš radost a naději do jejího srdce.

 

Po narození dítěte

▪ Bože, děkujeme Ti, že se můžeme radovat spolu s jinými lidmi z narození (našeho/naší) N. My, lidé, jsme tímto způsobem tvými spolupracovníky při zachování lidského pokolení. Zavazuje nás to k zodpovědnosti za tento dar, ale i za ostatní svěřené dary a schopnosti. Pomoz nám, prosíme, abychom stále společně nacházeli pravý smysl lásky a její nejkrásnější podobu: když jeden pro druhého je ochoten vykonat víc, než je pouze jeho povinnost, a nepočítá, kolik ten druhý je mu dlužen.

Na prahu nového dne

▪ Dobrý Bože, začíná nový den. Děkujeme za tento vzácný dar. Děkujeme také, že nám dáváš všechno, co k životu potřebujeme. Děkujeme, že jsme pohromadě, že jeden druhého můžeme činit šťastnějším. Provázej nás při všem, na co budeme myslet, co budeme dělat, co budeme říkat. Pomoz dělat to, co je správné a vyhýbat se tomu, co je špatné. Posiluj naši víru v Tebe, pevnou naději a živou lásku ke všem, s nimiž se dnes setkáme.

Na sklonku dne

▪ Trojjediný, věčný Bože, přijmi večerní modlitbu svých dětí. Na jejím počátku Ti děkujeme za všechny dary tvé lásky, které jsme dnes od Tebe přijali. Je jich víc, než si zasloužíme. Odpusť, Pane, co jsme zůstali dlužní v lásce k Tobě a bližním. Odpusť všechny chvíle, kdy jsme nejednali podle tvé vůle a zarmoutili Tě svou slabou vírou, neláskou, lhostejností a hříchem. Prosíme Tě, pomáhej nám překonávat špatné sklony, abychom se stále více podobali tvému Synu, Ježíši Kristu. Ty jsi, Pane, Počátek a Konec, Cesta a Pravda, První a Poslední. Žehnej nám a celé naší rodině. Dej, ať nás spánek posilní, abychom se probudili do nového dne a k radostné službě Tobě a svým bližním. Skrze Krista, našeho Pána.

Za dar výchovy

▪ Bože, Ty dáváš řád tomuto světu a svěřuješ lidem jejich poslání. Uschopnil jsi nás k tomu, abychom se stali rodiči. Naše děti se ještě nedokáží samy rozhodnout pro život víry a v něm vytrvat. O to větší je závazek pro nás rodiče a všechny, kdo byli svědky jejich křtu: ukazovat jim cestu k Tobě. Ty však vidíš i naši dobrou vůli a dáváš nám pokaždé možnost vrátit se na správnou cestu. Stůj při nás, abychom jim dokázali vytvářet pěkný domov. Kéž se na nás dovedou obrátit ve svých nesnázích a těžkostech. Ať je provází a chrání ode všeho zlého požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha svatého.

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Modlící se křesťané
    „Tak také Duch přichází na pomoc naši slabosti. Vždyť ani nevíte, jak a za co se modlit, ale sám Duch se...
  • Čekání na Pána
    „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“ Žalm...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zrada lásky

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - bude překonáno.“ 1. Korintským 13:8 V listě Korintským se...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=