Konfirmace

Pro vás

Konfirmace

konfi_s Ti, kteří byli pokřtěni jako děti jsou zváni k potvrzení křestní smlouvy skrze osobní vyznání. Pro děti ve věku 12-14 let je určeno jednoleté vyučování, které běží paralelně se školním rokem. O možnostech přihlášení dětí do konfirmační výuky se informujte u pastora svého sboru, nejlépe již během června-září před započetím konfirmační výuky.

Je dobré počítat s drobnými výdaji za učebnici. Rovněž lze doporučit, aby dítě mělo svou vlastní Bibli už při začátku konfirmační výuky.

V průběhu roku organizují jednotlivé sbory také víkendovky pro konfirmandy.

Od rodičů se očekává především:

  • povzbuzování dětí k plnění povinností,
  • duchovní doprovázení dětí na modlitbách i osobním vzorem ve věcech víry

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.   (Žalm 119,11-12)

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nikdy opuštěn

„Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí, a pak do slávy...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=