Příprava ke křtu

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Příprava ke křtu

Křest vždy patří k nejradostnějším okamžikům v životě církve. Rozumíme mu především jako Božímu daru a znamení Boží milosti a přijetí, a to jak pro dospělé tak pro děti. Je však důležité, aby každý, kdo ke křtu přistupuje, dobře rozuměl jeho významu a důsledkům pro každodenní život. K tomu slouží proces přípravy ke křtu, zejména křestní rozhovory.

Křest dítěte

Touží-li věřící rodiče pokřtít své dítě, je třeba dohodnout termín rozhovoru rodičů a kmotrů s pastorem a následně termín samotného křtu. To vše s dostatečným předstihem, tak aby bylo dost prostoru pro řádnou organizační a zejména duchovní přípravu. Je nutno počítat s minimálně 1-2 pohovory s rodiči. Rozsah a počet setkání je individuální a závisí na vstupních znalostech zájemců o křest. I v případě křtu dalších dětí v rodině je křestní příprava příležitostí k osvěžení vlastních znalostí o významu křtu a k novému ujištění a osvěžení ve vztahu s Bohem. Proto mají opakované křestní rozhovory svůj význam.

Protože křest souvisí s rozhodnutím následovat Ježíše Krista, je v případě křtu dítěte důležitý

 • souhlas rodičů a kmotrů
 • ochota vyznat víru
 • ochota slibovat věrnost ve výchově k víře

Křest dospělého

Předpokladem křtu dospělého je osobní vyznání víry v trojjediného Boha. Předchází tomu zpravidla delší období vyučování a duchovní přípravy, v rámci které se zájemce může blíže seznámit s biblickým učením, se základy křesťanství i s učením naší církve a jeho specifiky. Rozsah tohoto vyučování je individuální a záleží na vstupních znalostech zájemce.

Ať už se jedná o křest dítěte nebo dospělého, koná se v rámci bohoslužeb. Pouze ve výjimečných případech se může konat jen v užším kruhu.

Co můžete udělat sami?

 • navštivte svůj farní sbor a dohodněte termíny pohovorů a křtu
 • oslovte své věřící příbuzné nebo vám blízké zkušené křesťany s prosbou o přijetí role kmotrů
 • modlete se o své dítě, o moudrost k výchově ve víře
 • přečtěte si důležité biblické texty o křtu
 • přečtěte si, co o křtu hovoří naše vyznavačské spisy (viz níže: Doporučená četba)
 • rozvíjejte svůj osobní vztah s Bohem skrze pravidelnou modlitbu, čtení Písma a účast ve společenství věřících (bohoslužby, skupinky, biblické hodiny apod.)

Jaká je úloha kmotra a kdo jím může být?

Úlohou kmotrů je dosvědčit upřímnost rozhodnoutí rodičů nebo křtěnce a sloužit jako duchovní partneři. Měli by to být zkušenější křesťané s osobním vztahem k rodině. Formálně vzato, kmotrem může být každý konfirmovaný člen církve.

V tradiční zbožnosti je role kmotrů vnímána často ve smyslu příbuzných s povinností více pečovat o křtěnce, často i materiálně. Jde jistě o krásný rodinný zvyk. Duchovní rozměr vztahu je ale o to důležitější. Proto lze jen doporučit, aby se křestní přípravy účastnili také - ať už v rámci pastoračních rozhovorů nebo alespoň individuálně (viz oddíl "Co můžete udělat sami").

K hlavním povinnostem kmotrů proto patří:

 • seznámit se s významem křtu
 • modlit se pravidelně za křtěnce i jeho rodinu
 • dbát na duchovní rozvoj křtěnce a motivovat rodiče k výchově ve vztahu s Bohem.

Doporučená četba

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen.   (Marek 16,16)

 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=