Misijní aktivity

SCEAV

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 332

Evangelizační centrum M.I.S.E.

pátek, 17 prosinec 2010 09:19

mise

Evangelizační centrum MISE je misijní organizací zřízenou Slezskou církví evangelickou a. v. ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, z. s. Jejím cílem je pomáhat jednotlivcům i sborům v jejich misijním působením a rozvíjení misijní práce na nových místech, kde dosud nejsou společenství křesťanů.

Chce specifickým způsobem naplňovat příkaz „co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné,“ (2 Tim. 2, 2) tak, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o Ježíši Kristu a mělo možnost s Ním navázat vztah.
Je založeno na čtyřech prvcích:
Modlitba – modlitebné boj jednotlivců i skupinek; modlitební konference
Integrace – vzdělávání – setkání a vzdělávání vedoucích; Tým MISE; evangelizační týdny ve městech; Rok na misii
Společenství – Misijní neděle ve sborech
Evangelizace – misijní týmy; evangelizační kluby; evangelizace skrze sport; evangelizace skrze vyučování angličtiny; jednorázové misijní aktivity


ZÁMĚR 21/10
Cílem Záměru 21/10 je pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na 21 nových místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misijně ve svém okolí.
Mat. 28, 19-20 "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Marek 16, 15 "A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."
Naše republika je druhá nejvíce nekřesťanská země Evropy. Slezská církev evangelická a. v. má v současné době sbory na 21 místech. Na základě biblického podobenství o hřivnách věříme, že naše sbory jsou také hřivnami, které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Jako správci se modlíme, abychom mohli věrně spravovat a zúročit duchovní bohatství, které nám bylo dáno. Uvědomujeme si, že jedině na Bohu záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám společně podaří rozmnožit.
Více informací:
www.ecmise.cz
www.facebook.com/ecmise

 
projket

 

 

 

Více z této kategorie: Pastorace v nemocnicích

Související články

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží jméno

„V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.“ Žalm 76:2 Položili jste si už někdy otázku, jaký význam má jméno? Rodiče...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události
Nenalezeny žádné události
 alt=