Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Boží pozvání a Jeho zaslíbení

ruce1

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“

Žalm 55:23

Toto pozvání a zaslíbení nalézáme v mnoha jiných verších Bible. Jedno z nejkrásnějších Božích ujiště­ní vyslovených Pánem Ježíšem jsou následující: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení, a já vám dám odpočinutí.“ On dále slíbil: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.''

Největším břemenem člověka je hřích.

Činy Pána Ježíše zdůraznily lidem jistotu Božího pozvání a Jeho zaslíbení. Slepý Bartimeus, setníkův nemocný slu­žebník, kanaánští novomanželé, samařská žena, malomocní a ochrnutí - všichni zakusili lásku milujícího Boha. Stejnou lásku, pozvání a zaslíbení nabízí Syn Boží i nám.

Největším břemenem člověka je hřích. Je to velmi zvlášt­ní, že svatý Bůh, který nenávidí hřích, nás vyzývá k tomu, abychom u něj složili tížící břemeno! Ano, Bůh poslal Svého Syna na svět právě proto, aby je nesl místo nás. „Bůh vyvolil toho, který byl bez hříchu, aby nesl hřích mís­to nás.“ Tak v něm nalézáme i Jeho spravedlnost.

Není to nádherné mít možnost se denně odvolávat na za­slíbení: „Vlož své břímě na Pána a On se o tebe postará!" Takovému láskyplnému Bohu chceme slíbit naši každo­denní oddanost.

Pane, zbav nás břemen a podpírej nás! Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Neklidné ruce , Prosti strachu

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zapři sám sebe

"Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=