Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Neklidné ruce

ruka_1

„Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř.““

Jan 20:27

Jedna z nejkrásnějších maleb světa je bezpochyby Michelangelovo Vzkříšení nacházející se v Římě na stropě Sixtinské kaple. Možná že si vybavíme tu část obrazu, na němž se Boží prst dotýká prstu Adamova. Tímto způsobem ukázal Michelangelo na Boží sílu a Jeho důleži­tost při procesu stvoření.

Vzkříšený Spasitel, nehledě na Své rány, však není sla­bý.

Text však poukazuje na pravý opak. Tomáš musí natáhnout ruku, aby se dotknul Pána - ne Boží síla, ale slabost člověka.

Vzkříšený Spasitel, nehledě na Své rány, však není sla­bý. Ježíš byl svědkem Božího mocného vítězství nad smrtí, posledním lidským nepřítelem. On je zmrtvýchvstalý Kristus. Protože žije i Jeho následovníci budou žít.

Když se Tomáš dotýká ran svého Mistra, je naplněn Boží silou, která překonala hřích nevěry. Místo smrti dostává naději života. To je dar živého Pána.

Pane Ježíše, pomoz nám, abychom dnes byli plni víry. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží piknik

„Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou….“ Izajáš 25:6 V současné době jsou pikniky ve Spojených státech velmi...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=