Na každý den

Světem víry

Pane, smiluj se

litost

„Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"“
Marek 10:47

V začátcích církve se stala Bartimeova modlitba denní modlitbou všech věřících. Prosíme-li o milost, prosíme jak za odpuštění a vysvobození, tak o uzdravení. Žádáme Boha o Jeho pokoj, který převyšuje veškeré chápání a prostupuje celou naší bytostí.

Modlíme-li se podobně jako slepý Bartimeus, můžeme si být jisti, že nás Bůh slyší.

Prosíme o spasení, o mír v celém světě, modlíme se za stálost Kristovy církve, za jednotu mezi Božími dětmi na zemi, modlíme se za náš sbor. Když se modlíme slovy: „Pane, smiluj se nad námi kvůli Ježíši Kristu, který za nás obětoval Svůj život", žádáme tímto Boha o pomoc, záchranu, útěchu i ochranu.

Modlíme-li se podobně jako slepý Bartimeus, můžeme si být jisti, že nás Bůh slyší. Vždyť se mu tak podobáme, a proto nemůžeme žít bez Boží milosti. On nám vždy pošle Slovo k potěšení. Věříme v Jeho existenci, důvěřujeme Jeho milosti, která proplouvá jako řeka našimi životy. Dotčeni Jeho láskou, v důvěře, že potrvá na věky, chceme procházet životem v milosti od Boha, abychom sami tuto milost mohli předávat jiným v Ježíšově svatém jménu.

Ježíši, smiluj se a obdař nás Svým Duchem svatým, abychom mohli ukazovat Tvou milost lidem kolem nás. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Dobrá zpráva

Související články

  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
  • Nevyhnutelný kříž
    „Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Vážnost Božího slova

„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbož­nosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.“ Římanům 1:18 Když si děti...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=