Na každý den

Světem víry

Obsah Božího jména

obsah_jmena"Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám."

4. Mojžíšova 6:28

Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde je Boží jméno, je přítomen Bůh sám se Svým požehnáním. Žalmem 124,8 nám církevní liturgie připomíná, že naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Naše jména jsou zapsána pod Božím jménem v Knize života.

Všechno, co pro nás Bůh udělal, je shrnuto v Jeho jménu. Není divu, že Boží přikázání zakazují zneužívání jména Páně: „Nevezmeš jméno Hospodina, svého Boha nadarmo.“ Místo toho nás učí modlit se: „Posvěť se jméno Tvé.“

Bůh nám dává Své svaté jméno při křtu. Být pokřtěn ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého znamená nacházet se pod Jeho ochranou. Naše jména jsou zapsána pod Božím jménem v Knize života.

Současně s jménem živého Boha je člověku dána jistota, že On je s ním, aby mu žehnal, vedl jej, ochraňoval, protože v Ježíši jej učinil Jeho vykoupeným dítětem. Boží jméno, které jsme křtem obdrželi, je Božím podpisem. Jde o označení Jeho synů a dcer. Proto můžeme společně s Davidem vyznat: „Klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu, za tvé milosrdenství a za tvou věrnost, svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.“ (Žalm 138:2)

Trojjediný Bože, chválím Tě za všechna Tvá požehnání, která jsi mi dal při křtu. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Zázrak , Uvítání v domě

Související články

  • Minulost
    „Nezapomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18 Používáním různých...
  • Hluboké kořeny
    „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody,...
  • Nejlepší oběť
    „Budete mít beránka bez vady, ročního samce.“ 2. Mojžíšova 12:5 Děti si hrály na zahradě se starou...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Otázky a odpovědi

„Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.“ Lukáš 2:46 Dobří učitelé používají různé...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=