Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Andělé – mocní bohatýři

kracime„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušní jeho slova!“

Žalm 103:20

Zamyslíme-li se nad Božími anděly, můžeme souhlasit s tím, že jsou Boží poslové plnící Jeho vůli.

Boží andělé plní Jeho vůli a pomáhají lidem způsoby, které nejsou vždy lidským zrakem viditelné.

V minulosti používal Bůh anděly k tomu, aby oznamovali dobrou zprávu. Byl to anděl, který zvěstoval Marii, že se stane matkou zaslíbeného Spasitele. Andělé také oznámili pastýřům o Spasitelově narození. Rovněž u hrobu promluvil k ženě anděl, že Ježíš vstal z mrtvých a žije.

Andělé přinášejí ochranu a pomoc od Boha, ochraňovali Daniela před zlými lvy, přinesli povzbuzení a potěšení Kristu v Getsemanské zahradě, vysvobodili Petra z vězení.

Boží andělé plní Jeho vůli a pomáhají lidem způsoby, které nejsou vždy lidským zrakem viditelné. Přesto víme o jejich přítomnosti v životě lidí a o jejich aktivní službě. Záleží jim na našem dobru. Dobrá zpráva o našem spasení je něco, na co se andělé touží dívat. Poslední služba, kterou vykonají, obnáší přinesení duší mrtvých křesťanů před Abraháma do nebe.

Otče, žehnej nám skrze službu Svých andělů činících Tvou vůli. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Boží dobrota , Hledání odvahy

Související články

  • Minulost
    „Nezapomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.“ Izajáš 43:18 Používáním různých...
  • Hluboké kořeny
    „Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody,...
  • Nejlepší oběť
    „Budete mít beránka bez vady, ročního samce.“ 2. Mojžíšova 12:5 Děti si hrály na zahradě se starou...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Stůj pevně!

„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=