Na každý den

Světem víry

Nejobvyklejší hřích

pokrytec„Běda vám… pokrytci."

Matouš 23:13

Pokrytec je přetvařující se člověk. Rád si hraje na lepšího, než jakým ve skutečnosti je. Podobnými pokrytci byli i někteří farizejové, a Ježíš je pokořil těmi nejostřejšími slovy, jaká kdy vyslovil.

Soud patří Bohu, my zkoumejme a posuzujme svůj život, abychom poznali hřích a činili pokání.

My sami jsme hříšníky. Nemůžeme plně pochopit pohrdání a Ježíšovo spravedlivé rozhořčení nad tímto hříchem, určitě je pro nás varováním a měli bychom být před ním na pozoru. Svět je plný pokrytců. Možná že pokrytectví je nejobvyklejším hříchem křesťanů. Nikdy nesuďme druhé! Soud patří Bohu, my zkoumejme a posuzujme svůj život, abychom poznali hřích a činili pokání.

Pro křesťana je snadné upadnout do hříchu pokrytectví. Když přicházíme do chrámu bez ducha oslavování, bezmyšlenkovitě se modlíme, sloužíme na požádání, či lhostejně chválíme boha písněmi, nepřetvařujeme se? Bůh ví a On bude soudit.

Díky Bohu, že bude milostivě soudit, protože Pán Ježíš nás vykoupil z hříchu pokrytectví Svou smrtí.

Tak, jakýž jsem, ač nemám nic, vím, že mi krev Tvá kyne vstříc. A že voláš víc a víc, Beránku Boží, k Tobě jdu. Amen.

Více podobných zamyšlení pro každý den roku najdete v této publikaci:
Na každý den
Český Těšín: Slezská církev evangelická a. v., 1999.

(c) Slezská církev evangelická a. v. Všechna práva vyhrazena.

Více z této kategorie:Nová rodina , Boží piknik

Související články

  • Pane, smiluj se
    „Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade...
  • Dobrá zpráva
    „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale...
  • Neklidné nohy
    „Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci...
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Na orlích křídlech

"Nesl jsem vás na orlích křídlech." 2. Mojžíšova 19:4 Jeden rybář sledoval, jak orlice shodila mládě dolů do kaňonu. Mládě se snažilo...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=