Pro každého něco

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Naše služba

Pastorační služba zasahuje všechny generace. Středem života církve je zvěstování evangelia a vysluhování svátostí. Duchovní růst kromě pravidelných bohoslužeb podněcuje studium Písma svatého v rámci biblických hodin, sborových buněk a modlitebních skupin. Dětem je zvěstováno Boží slovo na nedělních besídkách, při výuce náboženství na školách a během konfirmační přípravy. Pokonfirmační mládež se schází ve skupinách dorostu (14 -17 let) a mládeže (17-25 let). Dalšími cílovými skupinami jsou starší mládež, mladé rodiny, ženy, muži, střední generace a senioři.

Lidem, kteří se dostali do svízelné situace, pomáhá Slezská diakonie ve svých 45 střediscích. Kromě této institucionální dobročinné služby je dosažitelná pastorační péče nemocničních kaplanů. Sbory také nabízejí pomoc dětem z ulice nebo lidem závislým na alkoholu. Ve zdravotnických zařízeních slouží nemocniční kaplani. V nápravném ústavu pracuje vězeňský kaplan a některé sbory se účastní probační služby, při které mohou ty, kdo se dostali do rozporu se zákonem, povzbuzovat ke smíření s Bohem a lidmi.

Důraz je v církvi kladen na studium Písma, modlitební společenství s Bohem a život podle biblických měřítek. K oslavování Pána Boha povzbuzují různá pěvecká sdružení (smíšená, ženská, mužská, dětská) a značné oblibě se těší hudební skupiny mládeže a soubory dechové hudby.

Dlouhodobé zkušenosti nás ujišťují, že k růstu živého společenství sboru napomáhají různé činnosti v průběhu týdne, které souzní s přitažlivými nedělními a svátečními bohoslužbami.

Více z této kategorie:Pro seniory , Pomoc v krizi
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Náhlý příjezd

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=