Pro děti

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Pro děti

deti_sDěti nejsou jen budoucnost církve - jsou její současnost! Službu dětem vnímáme jako jednu z našich priorit.

Chceme, aby děti kolem nás měly možnost vyrůstat v prostředí, které pro ně bude po všech stránkách inspirující, a které jim dá příležitost zakusit Boží dobrotu a lásku.

Křest dětí

Pro mnohé začíná život víry právě křtem. Věříme, že křest je velkým Božím darem i pro děti. I ony potřebují Boží milost a Boží přijetí. I jim patří království Boží (Lukášovo evangelium 18, 15-17). Rodiče, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a své děti chtějí vychovávat ve víře v Boha, jsou srdečně pozváni ke svátosti křtu pro své děti.

Nedělní besídky

Tyto programy pro děti se konají zpravidla paralelně s bohoslužbami. Nejde ale jen o hlídání dětí v době, kdy jsou rodiče v kostele. Na nedělní školce se děti formou her, písní, biblických vyprávění a aktivit učí poznávat Boha a Jeho Slovo, a to způsobem, který je jim blízký. Věnují se jim dobrovolníci z řad členů sboru.

Výuka náboženství

Na mnoha školách v regionu se děti mohou zúčastňovat výuky evangelického náboženství jako nepovinného předmětu. Mají tak možnost utvářet svou víru formou pravidelné výuky, kterou vedou katechetky nebo faráři.

Církevní základní a mateřské školy

Naše církev je zřizovatelem těchto školských zařízení:

Konfirmace

Pro pokřtěné děti je určená konfirmační příprava. Jde o roční cyklus vyučování v základech křesťanství pro ca. 12-14-leté děti. Kurz dává možnost blíže se seznámit s Biblí, se základy víry, církevními dějinami a praktickým křesťanským životem. Cílem je osobní přiznání se k daru křtu - potvrzení ("konfirmace") křestní smlouvy.

Letní tábory

Většina sborů organizuje pravidelné letní tábory pro děti. Nabízejí spojení odpočinku, sportovních aktivit a duchovního programu. Kromě sborů organizují letní pobyty zejména se zaměřením na děti z necírkevního prostředí také některé organizace fungující při SCEAV, např. o. s. Benjamín, o. s. Tesalonika nebo některá střediska Slezské diakonie (např. Radost v Karviné) a další.

Kluby dobré naděje

Tyto kluby jsou zaměřeny především na děti z necírkevního prostředí. Mají podobu celoročních aktivit nebo naopak jen několikadenních letních misijních klubů zejména pro děti na sídlištích.

České křesťanské stránky pro děti:

for-kids

casopiskroky

Biblicka_patrani

Máme-li děti vychovávat, je třeba, abychom se také stali dětmi. (Martin Luther)

Více z této kategorie:Nové CD písní Budu s tebou
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží jméno

„V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.“ Žalm 76:2 Položili jste si už někdy otázku, jaký význam má jméno? Rodiče...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=