Pro dospělé

Pro vás

Pro dospělé

Kromě bohoslužeb či biblických a modlitebních hodin je zde celá řada aktivit, které poskytují prostor pro osobní duchovní růst a budování vztahů. Paleta nabídek jednotlivých sborů je velmi pestrá, a tak se zde omezíme jen na obecný přehled. Podrobnosti je nutno hledat u konkrétních farních sborů.

Malé skupinky

Jde o pravidelná setkání pro ca. 8-15 lidí, zaměřená na studium Písma, modlitbu a sdílení. Poskytují otevřený, neformální prostor pro diskusi nad aktuálními životními problémy a otázkami. Jsou vhodné jak pro ty, kteří se s vírou setkávají poprvé, tak i pro "pokročilé". Vznikají na úrovni sborů a většinou je vedou zkušenější neordinovaní křesťané.

Předmanželská příprava

Manželství vnímáme jako celoživotní dar i závazek, proto nám záleží na dobré přípravě snoubenců. Z tohoto důvodu je třeba kromě rezervace termínu sňatku a vyřízení potřebných formalit domluvit také termíny rozhovorů s pastorem (případně zkušeným manželským párem). To vše s dostatečným předstihem před datem sňatku.

Některé sbory nabízejí kromě individuálních předmanželských rozhovorů také kurzy přípravy na manželství pro více párů najednou.

Podrobnější informace o všech náležitostech souvisejících s přípravou na sňatek a manželství - viz Příprava sňatku.

Setkání střední generace

Pro manželské páry jsou v mnoha sborech určena tzv. setkání střední generace (zlidověle: skupina C - "céčkové"), jejichž cílem je povzbuzení k životu víry v kontextu rodiny, výchovy dětí i práce apod. Většinou mají formu tématicky zaměřených večírků, které nabízejí jak přednášky tak i neformální společenství.

Rodiny

Jednotlivé sbory organizují řadu aktivit pro rodiny - od rodinných bohoslužeb přes sportovní a turistické akce pro rodiče s dětmi až po rodinné pobyty či dovolené. Postupně se objevují také akce zaměřené specificky na rozvoj vztahů mezi otci a syny či matkami a dcerami apod. Stále důležitější roli hraje v oblasti práce s rodinami také rodinné poradenství.

K nejdůležitějším celocírkevním akcím s rodinnou tématikou patří:

Singles

Pro svobodné - i když nejen pro ně - jsou určena setkání starší mládeže. Tyto skupinky fungují zejména na mezisborové bázi.

Přehled skupinek starší mládeže

Vyučování a vzdělávání

K následování patří růst v poznávání Božích věcí i v rozvoji praktických dovedností pro službu. Jednou z možností, jak dále rozvíjet svá obdarování, nabízí řada vzdělávacích akcí a konferencí. Srdečně zveme!

Více z této kategorie:Pro mládež , Pro seniory
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Ty dobré silné ruce

„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=