Pro mládež

Pro vás

Pro mládež

divka

Je to tak trochu jako v oné staré mládežnické písni: "zápas o čisté mládí pojí nás v jeden kruh". Ale dějí se i nové věci.

Je-li vám ca. 18-30 let, pak je zde řada aktivit, které nabízejí prostor pro rozvoj vztahu s Bohem.

Setkání mládeže

Pravidelná setkání mládeže jsou zaměřená zejména na studium Biblem, sdílení, duchovní růst a motivaci k praktické službě.

Najdete je takřka v každém sboru. Najděte tu svou.

Studentské skupinky

Čas studia nabízí úžasnou příležitost konfrontovat a rozvíjet svou víru ve zcela novém prostředí. Je velmi obohacující najít společenství věřících a sdílet s nimi touhu duchovně růst - ať už je to nějaký duchovně příbuzný místní sbor nebo studentská skupinka na kolejích. Kromě toho máte jedinečnou příležitost být svědectvím o Kristu budoucí elitě národa.

V některých univerzitních městech existují modlitební skupinky vedené studenty z naší církve (Projekt M.I.S.E.). Neváhejte je co nejdříve vyhledat!

Brno | Olomouc | Ostrava | Praha

Že ve vašem univerzitním městě neexistuje modlitební skupinka? Založte novou - posloužíte dalším!

Aktuální informace získáte u koordinátora pro práci s mládeží.

Vzdělávání

Nikdo nemůže zůstat celý život v nedělní besídce či na dorostu - i v poznávání Boha a ve schopnosti sloužit je třeba jít dál.

K aktuálním vzdělávacím možnostem patří:

Louč - školení pro vedoucí dorostů a mládeží

Biblické školení pracovníků (BŠP)

Ti, kteří chtějí jít ještě dál, mohou zvážit studium teologie nebo katechetiky na nějaké biblické škole či (teologické) fakultě.

Starší mládež

Setkání jsou určena zpravidla těm, kteří již vyrostli z mládeží, ale ještě nemají rodiny/děti ("singles" - ale nejen!) a chtějí dále rozvíjet vzájemné společenství u Božího slova. Tyto skupinky fungují zejména na mezisborové bázi.

Přehled skupinek starší mládeže

Centrální akce pro dorost a mládež | Stránky mládeže SCEAV

„S teenagery je to jako s politiky nebo s válkami: společnost je má takové, jaké si je zaslouží.“ (J. B. Priestley)

Podněty pro práci s mládeží můžete zaslat koordinátorovi pro práci s mládeží.
Pokud máte srdce pro práci s mladými lidmi, informujte se o možnostech, jak se můžete aktivně zapojit.

Více z této kategorie:Pro teenagery , Pro dospělé
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

To nejlepší nakonec

„...jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ 1. Korintským 15:22 Mnoho lidí tvrdí, že největším nepřítelem člověka je...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=