Pro turisty

Pro vás

Pro turisty

K historicky nejzajímavějším objektům spojeným s evangelíky patří:

  • dřevěný kostelík v Gutech, postavený v 16. stol. evangelíky, nyní ve vlastnictví římskokatolické církve;
  • tzv. "toleranční kostely" v Havířově-Bludovicích, v Bystřici nad Olší, v Komorní Lhotce a v Návsí u Jablunkova;
  • kostel v Ostravě je zajímavý zejména z architektonického hlediska; má také svou turistickou známku.
  • "poddolované kostely" v Orlové, Havířově-Suché a Stonavě - symbol industriálních vlivů v regionu. Vlivem těžby černého uhlí klesly řádově o několik metrů a prošly náročnými rekonstrukcemi.
  • Památník Jiřího Třanovského v Třanovicích.

"Matkou všech kostelů" v regionu je však Ježíšův kostel na Vyšní bráně v Těšíně (Polsko), v těsné blízkosti polsko-české hranice. Byl postaven na začátku 18. stol. a dlouhou dobu to byl jediný evangelický kostel v celé Habsburské říši. Dnes lze v jeho prostorách navštívit také Muzeum protestantismu a Tschammerovu knihovnu, která obsahuje mnoho vzácných tisků z dob reformace.

V širším okolí jistě zaujme také např. Muzeum moravských bratří v Suchdole nad Odrou.

Ačkoliv naše kostely nebývají celodenně otevřené pro návštěvníky, jistě nebudete odmítnuti, pokud si návštěvu kostela dohodnete předem.

Jde o místa v Beskydech, kde se v období protireformace tajně scházeli evangelíci ke společným bohoslužbám. Nezřídka jim přitom sloužili faráři z nedalekého Uherska.

godulaGodula - hora, která poskytovala úkryt pronásledovaným evangelíkům v době temna.

Lesní kostel na Goduli patří pro slezské evangelíky mezi nejznámnější místa na české hranici. V minulosti jste mohli toto místo nalézt díky vyřezaným znakům kříže v kůrách buků. Každoročně se zde konají setkání u pomníku, které organizuje farní sbor Komorní Lhotka.

Pomník je umístěn na jihozápadním svahu Goduly.

 

kostelik_nydek

Kostelíky

Na tomto místě se v době protireformace v 2. pol. 17. stol. scházeli evangelíci k tajným bohoslužbám. Časem však upadlo v zapomnění. V roce 1992 byl nalezen kámen s křesťanskými znaky v lesích u Dolní Lomné u Jestřábího potoka.

8. srpna 1993 byla zorganizována farním sborem Návsí první bohoslužba u příležitosti uctění památky svých předků, setrvávajících v evangelické víře. Tyto bohoslužby se konají od té doby každým rokem.

 

zakamen_1

Zakámen na Čantoryji

V době protireformace, kdy byly evangelické bohoslužby byly zakázány, se začali místní evangelíci scházet v lesích Čantoryje pod velkou skálou, Zakámen. Bohoslužby s Večeří Páně sloužili faráři ze zahraničí.

Setkávání na tomto místě se konají jednou ročně farním sborem Bystřice nad Olší.

Další lesní kostely se nacházejí v polské části Beskyd.

 

Pisek1Beskydská oáza a Srub v Písku

Vzdělávací středisko Beskydská oáza je oblíbenou ubytovací kapacitou hotelového typu. K ní patří také dřevěný srub s kapacitou 12 lůžek (+ ca. 8 přistýlek) kuchyní a společenskou místností se nachází v krásném prostředí těšínských Beskyd - na okraji obce Písek u Jablunkova, na úbočí Gírové. Nabízí krásný výhled a velmi příjemné prostředí. Je vhodný zejména pro pobyty skupin - ať už dorostu a mládeže či rodin apod.

 

EmausEmaus, Návsí

Nynější sborový dům Emaus byl původně evangelickou školou, která byla založena již v roce 1784. V době největšího rozkvětu se v ní učilo více než sto žáků. V roce 1995 byl dům kompletně zrenovován a nyní slouží pro sborové účely, pobyty konfirmandů, mládeží a rodin z různých sborů.

Sborový dům s kapacitou 20ti lůžek, kuchyní a selskou místností je vhodný pro každou věkovou kategorii.

 

Karmel SmiloviceKonferenční centrum Karmel, Smilovice

Středisko je vhodné zejména pro konference, ale i rodinné pobyty apod.

(Vlastní a provozuje Křesťanské společenství - Społeczność Chrześcijańska).

 

LipaChata "Lípa", Oldřichovice

Středisko v krásném prostředí na úpatí Javorového v těšínských Beskydech. Vhodné zejména pro pobyty skupin dětí a mládeže.

(Vlastní a provozuje Křesťanské společenství - Społeczność Chrześcijańska).

Ubytování v menším rozsahu poskytuje také budova ústředí církve a některé sborové domy.

 

x_campXcamP Smilovice

Týdenní setkání zejména dorostu a mládeže s evangelizačním zaměřením. Je místem setkání mnoha mladých křesťanů zejména z České republiky, Polska a Slovenska. 

Kromě přednášek, seminářů a evangelizací je zde mnoho prostoru pro sport, moderní hudbu různých žánrů či pro různé kreativní aktivity. Zázemí poskytuje konferenční středisko Karmel. Organizátorem je Křesťanské společenství - Społeczność Chrześcijańska ve spolupráci se SCEAV.

 

SAM Orlovásamovar

Sjezd alternativní mládeže (z lat. "alter"- jinak, "natus" - narozený). Cílem setkání je seznámení se s novými lidmi, bližší poznání Boha a také sebe samých.

Účastníkům je během celého pobytu k dispozici prostor kostela k rozjímání, čajovna a 3 hřiště. Připraveno je několik tématických seminářů a besed, večerní koncerty, netradiční bohoslužby, tvůrčí dílny i večerní "letní kino".

 

godula_4

Bohoslužby u lesních kostelů

Sbory v Návsí u Jablunkova, v Bystřici nad Olší a v Komorní Lhotce pořádají každoročně slavnostní bohoslužby na tajných místech setkávání evangelíků v době protireformace - na Kostelíkách v Dolní Lomné, na Zakamení v Nýdku a na Goduli v Komorní Lhotce. (Totéž platí i o lesních kostelech na polské straně hranice).

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Neklidné nohy

„Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.“ Jan 9:4 Již prorok Izajáš...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=