Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Orlová
Farní sbor
P. Cingra 482
735 11
Orlová - Město
Moravskoslezský
+420 596 511 631
Pastor:
Mgr. Vladislav Szkandera, senior
Bohoslužby:
Neděle 10:00
Dorost a mládež:

pátek 15:30, Kulturní dům, Orlová-Lutyně

Biblické hodiny:

středa 16:30 hod., Kulturní dům Orlová-Lutyně

Farní sbor v Orlové je jedním ze sborů Slezské církve evangelické a.v., který vznikl v návaznosti na vydání Protestantského patentu v roce 1861. Téhož roku byl sbor založen a položen základní kámen kostela, který byl o rok později slavnostně otevřen a posvěcen.
Sbor se stal velmi významným činitelem života ve městě. Město Orlová bylo významné především těžbou černého uhlí, které se zde začalo intenzivně těžit v 19. století. Tato těžba se neobešla samozřejmě bez dopadů. Dnes je situace taková, že historická část města již prakticky neexistuje v důsledku důlní činnosti, až na pár staveb včetně evangelického kostela. Život města se přesunul do nového centra vzdáleného od kostela 5 km.

Ačkoliv je dnes sbor situován ve vylidněné oblasti, daří se mu stále významným způsobem ovlivňovat život ve městě. Sboru se daří oslovovat mnohé mladé lidi i střední a starší generaci. Sbor je jakousi oázou, kam lidé rádi přijíždějí a kde rádi tráví svůj čas. V prostorech sboru je sportovní hřiště, pořádají se zde tábory a sjezdy mládeže.

V minulém roce prošel evangelický kostel generální opravou a statickým zajištěním proti dalším možnostem poškození v důsledku důlní činnosti. Kostel je zároveň místem kulturního dění ve městě. Pořádají se zde koncerty.

Sbor je hluboce zakořeněn ve své dlouholeté tradici, kterou si hodlá i nadále zachovat, ale zároveň hledá způsoby, jak svůj bohoslužebný život učinit srozumitelným a přijatelným pro lidi, kteří nevyrostli v evangelické tradici a přesto by chtěli náš sbor učinit svým duchovním domovem.

 • Bohoslužby Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmační výuka
 • Dorost
 • Mládež
 • Kostel - počet míst: 800
 • Farní budova

13. 10. 1861 Vydání Tolerančního patentu císařem Josefem II, na jehož základě mohli evangelíci stavět evangelíci stavět své modlitebny.

22. 1. 1860 Rozhodnuto o stavbě kostela pro orlovské evangelíky

24. 6. 1861 Položen a posvěcen základní kámen kostela.

15. 10. 1862 Byla posvěcena již hotová stavba kostela.

1861 - 1886 Dochází k vnitřní konsolidaci sboru.

1914 - 1918 Těžká léta války. Zvony z věže zabaveny. Ke konci války nahrazeny novými.

25. 10. 1932 Otevřen a posvěcen sborový dům.

1939 - 1945 Léta okupace s těžkými následky pro sbor.

1950 Začíná se projevovat ve velké míře devastace staveb v důsledku hornické činnosti. Mnoho sborovníků je nuceno k migraci do jiných sborů.

1980 - 1983 Proběhla generální oprava orlovského kostela, jemuž hrozilo zřícení klenby v důsledku poddolování - kostel byl zpevněn nosníky a ocelovými obručemi, byla vyměněna elektroinstalace, kostel dostal novou fasádu a byl vymalován zevnitř.

1985 - 1989 Stavba nové fary a hospodářské budovy. Sborový dům zbořen.

29. 9. 1996 Na území sboru vzniklo Křesťanské sdružení Benjamín, které navázalo na předchozí práci s dětmi a mládeží.

2005 Proběhla další generální oprava zahrnující nové statické zajištění, celkovou obnovu fasády a vymalování interiéru kostela.

 • Alfred Klapsia, pastor sboru 1862 - 1894
 • Jerzy Rusnok, pastor sboru 1894 - 1907
 • Józef Folwartschny, pastor sboru 1907 - 1927
 • Karol Banszel, vikář 1918 - 1920
 • Józef Fierla, pastor sboru 1928 - 1972
 • Władysław Fierla, vikář 1934 - 1940
 • Karel Kyjánek, administrátor 1945 - 1950
 • Wilhelm Fibich, administrátor 1950 - 1954
 • Wilhelm Stonawski, administrátor 1954 – 1971 (vikář), 1972 - 1974
 • Vladislav Volný, biskup, administrátor 1971 – 1974 (vikář), 1976 - 1978, 1990 - 1992, 1978 - 1983(pastor sboru)
 • Jerzy Wałach, administrátor 1974 - 1976
 • Jan Wacławek, náměstek biskupa, administrátor 1980 – 1983 (vikář), 1983 - 1989
 • Erich Bocek, administrátor 1990 – 1992 (vikář), 1992 - 1993
 • Jan Cieślar, administrátor 1990, 1993 - 2000
 • Vladislav Szkandera, pastor sboru 1993 - 2000 (diakon), 2000 - do současnosti
01
02
03
04
05
06
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Ty dobré silné ruce

„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=