Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Havířov - Suchá
Farní sbor
Budovatelů 772/3
735 64
Havířov - Prostřední Suchá
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 731 102 364
Pastor:
Mgr. Janusz Kożusznik
Vikář:
Katecheti:
Edita Nierostková DiS.
Bohoslužby:
Neděle 8:45, 1. neděle měsíce v 7:45 hod. - kaple Horní Suchá
Dorost a mládež:

Pátek 16:30 hod.

Biblické hodiny:

2. a 4. neděle v měsíci v 15:00 hod. -sborový dům; 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod. DPS Horní Suchá; každou středu v 16:30 diskusní biblická hodina - sborový dům

Pro sbor v Havířově-Suché je typická rodinná atmosféra, která ve spojení s tradiční luterskou zbožností přibarvenou pietistickými prvky tvoří živé, ačkoliv nepříliš početné společenství. V roce 2001 byla obnovena činnost nedělní besídky. Ve sborovém domě se konají setkání Dětského klubu „Paprsek"", zejména pro rómské děti z místního sídliště. Pravidelně organizujeme radovánky u příležitosti Dne dětí a jiné akce pro děti, např. Mikulášské besídky. Veškerých dětských akcí se účastní děti z místního dětského domova. Kromě této „vnější"" misijní působnosti se snažíme o obživení duchovního života ve sboru, a to skrze bohoslužby, biblické hodiny a setkání menších sborových buněk. Aktivně v tom napomáhají presbyteři působící v 10 sborových obvodech. Již několik let naše sestry konají zvláštní charitativní činnost: vyrábějí deky a bandáže pro nemocné leprou v Nepálu, v poslední době také v Kazachstánu a Uzbekistánu (spolupráce s misií z Komárna na Slovensku). V roce 2003 byla zřízená kazatelská stanice Horní Suchá, kde se na pravidelných bohoslužbách schází cca 30 osob. V úzké spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi působícími na území Havířova pořádáme různé evangelizační akce ve městě. Od roku 2001 společně provádíme duchovenskou službu v havířovské nemocnici. Snažíme se být Kristovým světlem a solí v sekularizovaném prostředí ateisticky profilovaného města.

 • Bohoslužby Havířov-Prostřední Suchá, kostel ul. Stará - neděle 8:45 h; jazyk střídavě dle programu
  kazatelská stanice Horní Suchá (kaple) - 1. neděle v měsíci 8:00 h; jazyk č/p
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, chirurgie III. p - sobota 10:00 h (ekumenické)
 • Nedělní besídka: po celý rok během bohoslužeb
 • Biblické hodiny: 2. a 4. neděle v měsíci 15:00 h
 • Výuka náboženství:
  MŠ Horní Suchá
  ZŠ Horní Suchá
 • ZŠ s pol. vyuč. jaz. Horní Suchá
 • ZŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá
 • Dětský klub „Paprsek"": úterý 15:00 h
 • Konfirmační výuka: pátek 16:30 h
 • Mládež: čtvrtek 17:00 h
 • Setkání manželských párů: 3. neděle v měsíci 15:00 h
 • Setkání mladých maminek: kontakt tel. 596 411 515
 • Setkání sester: 3. středa v měsíci 16:30 h
 • Modlitební setkání: pondělí v 16:00 h
 • Pěvecký sbor: pondělí 17:00 h
 • Ženský pěvecký kroužek: slouží příležitostně během pohřbů, sňatků, apod.
 • Dětský hudebně-pěvecký kroužek: slouží příležitostně během slavnosti pro děti
 • Kostel - položení základního kamene 3. 8. 1924, posvěcení 2. 8. 1925, počet míst: 350, varhany fy Jan Tuček, Kutná Hora; posvěcení 31. 10. 1949
 • Sborový dům - původně evangelická mateřská škola (1929), ul. Budovatelů 772/3
 • Stará škola, Prostřední Suchá: 1852-1976
 • Nová škola, Dolní Suchá: 1908-1955
 • Hřbitovní kaple, Horní Suchá (v současnosti majetek obce): posvěcení 1927

K reformaci se sušská vrchnost i její poddaní přihlásili již v 16. století a postupně získali pod svou správu i zdejší kostel. Odebrán jim byl dne 26. března 1654, kdy jej náboženská komise uzavřela. Ještě dlouho poté však vlastníci Dolní a Horní Suché podporovali evangelíky: v letech1654-1664 se na dolnosušském zámku ukrýval evangelický kazatel Jan Pragenus, učiteli vlastníků Horní Suché, Golkovských a Harasovských, byli luteránští kněží Samuel Fiducius a Alexandr Pragenus. Po dlouhých letech protireformace na základě vydání Tolerančního patentu byl v Bludovicích vystavěn evangelický kostel, který se stal centrem náboženského života pro celé široké okolí. V roce 1852 vznikla v Suché první evangelická škola, v roce 1860 byl založen hřbitov. V roce 1872 byla vybudována první dřevěná kaple. V letech 1924 - 1925 ji nahradila zděná kaple se 156 místy, přestavěná v roce 1937 na kostel. V meziválečném období v Suché dynamicky působil Svaz evangelické mládeže, mládežnický pěvecký sbor a Sdružení evangelických žen. Po válce byl prvním duchovním působícím ve sboru pastor Jerzy Czyż, který zde v roce 1946 zorganizoval první konfirmační výuku (27 dětí ze Suché a 10 ze Stonavy). 14 ledna 1949 byla úřední listinou potvrzena samostatnost farního sboru v Suché. V padesátých letech 20. století sbor čítal kolem 3500 duší. V kostele byly přistavěny balkóny. Začaly se však objevovat stále větší následky důlních škod, které byly v budově kostela postupně likvidovány; v jejich důsledku padly dvě budovy evangelických škol a časem i všechny ostatní budovy obce Prostřední Suchá. Jedinou a poslední budovou, která se zachovala podnes, je evangelický kostel, který však spolu s celým hřbitovem a okolním terénem poklesl více než o 17 metrů. Začátkem 90. let sbor získal zpět v rámci restituce mateřskou školu vystavěnou v roce 1929 a zestátněnou v roce 1960. Po přestavbě se zde nachází sborový dům s kanceláří. V roce 2001 se konala generální rekonstrukce interiéru kostela, od roku 2003 je farní sbor v Havířově-Suché sídlem Těšínsko-havířovského seniorátu.

Jerzy Czyż, administrátor 1945-1948
Gustaw Szurman, pastor sboru 1948-1953
Alfred Fierla, pastor sboru 1954-1974
Jan Raszka, administrátor
Jerzy Wałach, administrátor
Wiesław Szpak, administrátor
Vladislav Volný, administrátor
Stanislav Piętak, administrátor
Jan Drózd, pastor sboru 1993-2000
Libor Šikula, administrátor
Janusz Kożusznik, pastor sboru 2000- do současnosti

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Zázrak

„Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám, ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého...

Číst celé zamyšlení
 alt=