Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Komorní Lhotka
Farní sbor
Komorní Lhotka 152
739 53
Hnojník
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 558 696 857
Pastor:
2. pastor:
Katecheti:
Daniela Niemczyková
Bohoslužby:
Neděle 8:30
Dorost a mládež:

Komorní Lhotka (mládež) - pátek 18:00 hod. 

Komorní Lhotka (dorost) - pátek 17:30 hod.

Smilovice (dorost, mládež) - pátek 17:00 hod.

Střítěž (mládež) - pátek 17:00 hod.

Řeka (mládež) - pátek 17:00 hod.

Biblické hodiny:

Komorní Lhotka - neděle 16:00 hod

Smilovice - neděle 15:00 hod.

Střítěž - 1. úterý v měsíci 17:00 hod. (Kulturní dům)

Hnojník - úterý 16:30 hod. , 2. úterý v měsíci DD Charita)

Sbor v Komorní Lhotce patří k větším sborům naší církve. Čítá asi 1200 členů. Rozkládá se na území několika vesnic, avšak misijní činnost se v plné míře rozvíjí hlavně na těch místech, kde je vybudováno dobré zázemí pro tento typ práce: tedy v Komorní Lhotce a ve Smilovicích. V těchto dvou vesnicích fungují totiž dvě sdružení KS-SCH. V dalších částech sboru pokračuje především díky laickým pracovníkům hlavně práce s dětmi a mládeží, na kterou je v celém sboru kladen obzvlášť velký důraz.
Na území sboru jsou i sociální ústavy a diakonická zařízení. Sbor tedy slouží starým, nemocným a handicepovaným lidem.

Sbor chce v budoucnu oslovit zejména širší okruh evangelíků a lidí, kteří dosud hledají smysl svého života, především skrze osobní pozvání na setkání, která budou odpovídat jejich potřebám.

 • Bohoslužby
 • Biblické hodiny
 • Nedělní besídka v Komorní Lhotce, Hnojníku, Stříteži, Smilovicích a Řece
 • Konfirmační výuka
 • Mládež v Komorní Lhotce, Hnojníku, Stříteži a Smilovicích
 • Výuka náboženství
 • Modlitební skupinky
 • Setkání sester
 • Setkání mladých manželských páru a střední generace
 • Setkání maminek na mateřské dovolené
 • Dechový orchestr ve Smilovicích a Komorní Lhotce
 • Smíšený pěvecký sbor ve Smilovicích a Komorní Lhotce
 • Dětský pěvecký soubor „Kamarádi“
 • Mládežový pěvecký soubor „Baranki Boże“
 • Hudení skupina „Quo Vadis“
 • Kostel v Komorní Lhotce (počet míst 900) Sborový dům Martina Luthera v Komorní Lhotce 
 • Sborový domek (vedle kostela) 
 • Kaple v Hnojníku 
 • Kaple ve Smilovicích 
 • Kaple v Řece

Jestliže máme hovořit o evangelících v této vesnici a okolí, musíme se vrátit hned do počátků reformace v Německu. Reformační myšlenky se na celém Těšínském Slezsku ujaly velice záhy, a to nejen díky zásadě „Cuius regio, eius religio"". Reformační myšlenky tu prostě našly dobrou živnou půdu a nepodařilo se je vykořenit ani za celé dlouhé období tvrdé protireformace. V tomto pro protestanty těžkém období se evangelíci ze širokého okolí shromažďovali na několika místech v beskydských horách. Jedno takové památné místo se nachází i na místní hoře, která se jmenuje Godula.
Když byl v roce 1781 vydán tzv. Toleranční patent, evangelíci z Komorní Lhotky byli jedni z mnoha, kteří toužili ve své vesnici vybudovat kostel na tolerančních zásadách - tedy bez věže a s vchodem, který nesměl být situován směrem k cestě. Ihned poslali žádost. Odpověď, kterou dostali, byla pozitivní. A tak už v roce 1782 vzniká v Komorní Lhotce evangelický sbor. Základní kámen stavby kostela byl položen v neděli nanebevstoupení Páně, tedy 1.5. 1782. 

Vedle modlitebního domu byl zřízen rovněž evangelický hřbitov. Zde je pochováno na 2000 zesnulých členů celého sboru.

Od roku 1784, kdy vedle kostela stála už i dřevěná škola, fara a obytný dům pro kostelníka, byl kostel a škola v Komorní Lhotce náboženským a kulturním střediskem evangelíků celého sboru. Administrativně patřili do sboru evangelíci z obcí dřívějšího okresu Těšín: Komorní Lhotka, Smilovice Řeka, Guty, Hnojník, Tošanovice, Horní Domaslovice, Dobratice, část Třanovic a Stříteže, (od r. 1867), dále evangelíci rozptýlení v obcích okresu Frýdek a Místek.

Evangelický kostel v Komorní Lhotce byl vybudován podle vzoru těšínského evangelického kostela, na tzv. Vyšní bráně. Je tedy postaven v neorománském slohu. Vnitřek je dodnes vybaven původním barokním oltářem a kazatelnou. Věž byla ke kostelu přistavěna v roce 1850. Dnešní varhany pocházejí z roku 1904 a byly vybudovány firmou Neuser. V roce 2005 proběhla jejich generální oprava.

Dnes sbor čítá asi 1200 členů. Působí na území několika obcí, kde se vyučuje náboženství a kde se sborovníci setkávají na bohoslužbách v kaplích a na biblických hodinách. Náboženství, na které přichází asi stovka dětí, se vyučuje na pěti školách. Stejný počet dětí přichází také na nedělní besídku. I ta se vyučuje na pěti místech a vyučují ji dobrovolní (laičtí) pracovníci. Ve sboru se schází rovněž asi 80 mladých lidí, fungují dva dechové orchestry, dva smíšené pěvecké soubory, dvě mládežové kapely a jeden dětský pěvecký soubor. Ve sboru se ke společným setkáním schází i modlitební skupinky, dále mladé manželské páry a maminky na mateřské dovolené.

 • Stefan Nikolaides, pastor sboru 1782-1808
 • Christopher Raschke, pastor sboru 1808-1837 
 • Jerzy Philipek, pastor sboru 1837-1858 
 • Jerzy Heczko, pastor sboru 1859-1907 
 • Karol Kulisz, pastor sboru 1908-1921 
 • Jan Zachariasz Unucka-Unucki, pastor sboru 1921-1940, 1948-1961 
 • Stanislav Kaczmarczyk, pastor sboru 1962-1974 
 • Jaroslav Kaleta, pastor sboru 1993-2001 
 • Vladislav Volný ml., vikář 1996-1998 
 • Boleslav Firla, pastor sboru 2002 – do současnosti 
 • Renáta Firlová, druhý pastor sboru 2002 – do současnosti

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Co mám, to chci dát

"Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista nazaretského vstaň...

Číst celé zamyšlení
 alt=