Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Guty
Farní sbor
Guty 91
739 55
Smilovice
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 737 203 807
Pastor:
Bohoslužby:
Neděle 9:30
Dorost a mládež:

Pátek 17:00 hod.

Biblické hodiny:

2. a 4. neděle v měsíci v 15:00 hod.

Sbor v Gutech vyrůstá z evangelických kořenů, typických pro zdejší podhorské obce Beskyd. Tyto kořeny charakterizuje věrnost k vyznání předků spojená s pracovitostí. S tím, jak se proměňuje skladba obyvatel vesnice, se mění pozvolna i její tvář (příliv mladých rodin z měst, novostavby, nová generace upouští od hospodaření apod.). To má a bude mít vliv i na povahu života sboru. 
Vizí sboru je nezapomenout na odkaz otců:
Spoléhat na evangeliu a vyznávat víru slovem i činem. 
Zároveň hledat způsoby, jak víru přiblížit generacím, které nevyrostly a nevyrůstají ovlivněny prostředím rodinné evangelické zbožnosti a pozvat je do společenství Ježíšových následovníků.

 • Bohoslužby Biblické hodiny 
 • Nedělní besídka 
 • Konfirmační výuka 
 • Dorost 
 • Pěvecký sbor 
 • Klub dětí 
 • Zapojení do projektu „Adopce na dálku"" - podpora vzdělání nepálských dětí : Issahak
 • Mali (28.9.1990); Ruby Poudel (29.12.1993) 700 Kč měsíčně pro každého 
 • Setkání sester 
 • Setkání manželských párů 
 • Klub maminek

1563 výstavba dřevěného evangelického kostela 1654 kostel odebrán katolickou církví 1782 evangelíci z Gutů se stávají členy evangelického sboru v Komorní Lhotce 1791 polská evangelická škola v Gutech 1868 posvěcení budovy nové evangelické školy (dnešní fara) 1882 založení evangelického hřbitova 18.6.1922 položení základního kamene hřbitovní kaple 12.8.1923 posvěcení hřbitovní kaple 25.6.1950 založení samostatného sboru 1968-1969 rekonstrukce a rozšíření hřbitovní kaple do současné podoby 2002-2005 rekonstrukce farní budovy, vybudování bytu pro faráře v podkroví, úprava sborových místností v přízemí

Jerzy Badura, pastor sboru 1950 - 1964
Kazimierz Suchanek, administrátor 1965 - 1977 
Gustav Cieńciala, administrátor 1977 - 1985  
Zuzana Szpaková, administrátor  1985 - 1987 
Fryderyk Pieter, administrátor 1987 - 1995 
Erich Bocek, administrátor 1995  
Bohdan Taska, administrátor 1995 - 2001 
Marek Říčan, vikář 1995-1996 
Vlastimil Ciesar, pastor sboru 1997 – 2001 (vikář), 2001 – do současnosti

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení
 alt=