Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Oldřichovice
Farní sbor
Oldřichovice 114
739 61
Třinec
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 558 348 052
+420 722 170618
Pastor:
Diakon:
Mgr. Ing. Zbyšek Kaleta
Bohoslužby:
Neděle 9:00 a první neděle v měsící 10:30
Dorost a mládež:

pátek 17:00 hod., pátek 18:00 hod.

Mládež Tyrská: pátek v 18:00 hod. (klubová místnost Tyrská)
Street club: sobota v 17:30 hod.

Biblické hodiny:

Neděle 15:00 hod.

Tyra - středa v 16:30 hod. (zimní období), 17:30 hod. (letní období)

Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice Tyrská – čtvrtek v 16:30 hod. (zimní období), 17:30 hod. (letní období)

Klub Benjamínek: pátek v 9:00 hod. (nový sál)
Dětský klub Smajlík: pátek v 16:30 (klubová místnost pod kostelem)
Dětský klub T-klubáček: čtvrtek 16:00 hod. (ZŠ Oldřichovice)
Konfirmační příprava: sobota, 9:00 hod.

Programové prohlášení:

Každý člen sboru učedníkem Ježíše Krista

Każdy zborownik uczniem Jezusa Chrystusa

Vyjádření poslání našeho sboru:

Přivést lidi k Pánu Ježíši Kristu a k živému členství v Jeho rodině, pomáhat jim růst do zralosti v Kristu, připravit je ke službě v církvi a k naplnění Velkého poslání ve světě, aby Bůh byl uctíván.

Vize pro sbor – směřování v r. 2009

 • Rozněcování modlitebního ducha (modlitební skupinky, modlitební řetěz, modlitební internetový servis – témata, společné modlitby na bohoslužbách, společné modlitby na biblických hodinách).
 • Studium a četba Bible – Písma Svatého (pomůcky a metody osobního studia Bible, systematické a tématické studium Bible ve skupinkách, výklad Slova Božího na biblických hodinách a bohoslužbách).
 • Nadšené uctívání – společný zpěv, chvály, služba pěveckých a hudebních skupin.
 • Budování láskyplných vztahů – v rámci věkových a služebných skupin, vedení k bratrské lásce v celém sboru, upevňování společenství.
 • Služba v rámci sboru (hudební, pěvecká, pastorační, vyzbrojování – růst, příprava ke službě, praktická: sborová diakonie, sborový servis, technická, materiální...).
 • Služba navenek: misijní kluby (T-club a Street club) , výjezdy, podpora misionářů a projektů.
 • Investice: zaměřit na lidi a projekty (děti, mládež, mladé rodiny, evangelizační projekty, knihovna, DOD,...).
 • Hospodářské: rekonstrukce toho, co se „sype“ (komín, plot, terénní úpravy).
 • Vedení, výchova vedoucích, „Jádro“, personální obsazení potřeb a služeb, sborová kázeň (napomínání, povzbuzování, řešení problémů).
 • Zvláštní zaměření:
 • Oblast Zaguří (vytvoření „kazatelské stanice“).
 • Oblast Tyrská – (T-club, biblická skupinka: místo pro setkávání, služba těchto lidí, další směřování- misijní stanice, filiální sbor).
 • Bohoslužby Biblické hodiny 
 • Nedělní besídka 
 • Konfirmační výuka 
 • Dorost 
 • Mládež 
 • Výuka náboženství 
 • Skupinky mladých manželství 
 • Setkání sester 
 • Skupinky BEE pro sestry 
 • Setkání mladých maminek 
 • Setkání bratří 
 • Služba seniorům 
 • Nahrávání a distribuce nahrávek z bohoslužeb a biblických hodin 
 • Dechový orchestr 
 • Smíšený pěvecký sbor 
 • Dětský pěvecký sbor „Paprsek"" 
 • Dívčí sbor „Gospel"" 
 • Dorostová hudební skupina 
 • Mládežová hudební skupina 
 • Modlitební skupinky 
 • Sborový zájezd ( 1. sobota v září)

Z počátku sbor neměl vlastní kostel, současný sborový objekt vznikl několikerou přestavbou původní staré školy z r. 1869. Posvěcení kostela se konalo 2.5.1959 za velké účasti věřících z širokého okolí. Původní kapacita činila cca 120 míst, po rozšíření o oltářní prostor v r. 1968 přibylo cca 80 míst. S poslední přístavbou kostela bylo zahájeno v r. 2002, její ukončení proběhlo v r. 2006. S rozšířenými prostory kostel pojme cca 280 účastníků.
K hudebnímu doprovodu pro sborový zpěv při bohoslužbách slouží pedálové harmonium, vyrobené jako prototyp ve varhanní firmě v Krnově v r. 1962.

Sbor vznikl v r. 1950, v té době se již zdárně rozvíjela činnost KS-SCh (nedělní besídky, pěvecký sbor, biblické hodiny, dechovka), která čerpala duchovní mízu z probuzení z počátku 20. století. Tyto duchovní rysy jsou ve sboru patrné po celou dobu jeho existence.
Za dobu 55 let své existence sbor procházel obdobími rozkvětů i krizí. K nejživějším obdobím patří druhá polovina 60. let 20. století, kdy díky politickému uvolnění došlo k velkému oživení náboženského života. K těm nejbolestnějším patří rok 1992, kdy asi 60-ti členná skupina aktivních sborovníků opustila sbor a založila samostatný sbor Apoštolské církve.

 • Karol Trombik, pastor sboru 1950 - 1958
 • Karel Santarius, pastor sboru 1958 - 1995
 • Bohdan Taska, pastor sboru 1996 - 2010
 • Jiří Chodura, pastor sboru 2010 - do současnosti
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Spasení

„Rozkázal, aby mu přinesli světlo… vyvedl je ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl spasen?“ Skutky...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=