Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Bystřice
Farní sbor
Bystřice 107
739 95
Bystřice
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 558 551 223
+420 739 524 882
Administrátor:
Mgr. Marek Říčan, Th.D.
Vikář:
Mgr. Bolesav Taska
Bohoslužby:
1. a 2. neděle v měsíci v 10:30, 3. a 4. neděle v měsíci 8:30
Dorost a mládež:

Sobota v 16:00 hod.  a 18:00 hod.

Biblické hodiny:

Neděle 16:00 hod. (kromě 4. a 5. neděle v měsíci, kdy jsou rodinné bohoslužby)

Život bystřického sboru je různorodý a bohatý. V činnosti evangelizační, výchovné, vzdělávací, charitativní a misijní spolupracuje s vedením sboru rovněž vedení Křesťanského společenství, z.s, které vzniklo na začátku XX. století z několika probuzeneckých hnutí působících na půdě evangelické a.v. církve Těšínského Slezska.

Zvláštností je několikaleté působení sboru v mediální oblasti. V oblasti masmédií bystřický sbor působí díky PROJEKTU IZRAEL (dále PI), který ve sboru vznikl v roce 1998. Jeho součástí je křesťanské videostudio PI. Jeho náplní je nejrůznější videotvorba, dabování zahraničních filmů, výroba vlastních pořadů, zabezpečování provozu tzv. „Bystřického křesťanského magazínu"" v regionální televizi, apod. Celý život sboru se všemi jeho bohatými aktivitami můžeme charakterizovat jako poklidný život věřících, který spočívá v plnění poslání křesťanů vůči světu v takové míře, jak jim to dovolil ve své milosti jejich Mistr a Spasitel Ježíš Kristus a jejich vlastní obětavost a aktivita pro misijní práci.

 • Bohoslužby
 • Biblické hodiny
 • Nedělní besídka
 • Konfirmační výuka
 • Dorost
 • Mládež
 • Výuka náboženství
 • Dvě mládežnické hudební skupiny
 • Setkání manželských dvojic
 • Setkání sester
 • Setkání maminek s dětmi
 • Smíšený pěvecký sbor
 • Pěvecký sbor „Laudate""
 • Dechový orchestr
 • Vydávání informátora: Listina přímluvných modliteb
 • Vydávání dětského časopisu ""Paprsek""
 • Prodej a knih a knihovna s křesťanskou a židovskou literaturou
 • Křesťanské video studio „Projekt Izrael""
 • Skupinka starší mládeže
 • Kostel - patří k tolerančním chrámům, které vznikly na základě Tolerančního patentu z roku 1781. Naši předkové se již od roku 1782 scházeli 34 let nejprve v dřevěném kostelíku. 6.5.1811 byl položen úhelný kámen nového zděného kostela a během šesti let byly všechny práce natolik ukončeny, že již 21.9.1817 mohl být kostel posvěcen. Tento kostel byl v průběhu let až dodnes samozřejmě znovu obnovován. Počet míst 1200. 
 • Farní budova - bývalá evangelická škola - přibližně sto let stará 
  2. bývalá farní budova - v současné době v rekonstrukci na sborový dům KANNÁN 
 • Kaple v Karpentné 
 • Kaple v Nýdku - 21. července 1903 byl položen úhelný kámen stavby kaple v Nýdku. 26. června 1904 pak byla kaple posvěcena a předána nýdeckým evangelíkům k užívání. V průběhu jejího stoletého trvání se uskutečnily dvě vetší rekonstrukce: přístavba sálu o 7 metrů na dvojnásobnou kapacitu v roce 1968 a vestavba pavlače v roce 1990. 
 • Kaple ve Vendryni - věž se třemi zvony

Bystřický kostel náleží k tolerančním kostelům, které vznikly na základě Tolerančního patentu z r. 1781. Povolení ke stavbě kostela bylo vydáno 8. 5. 1782. V r. 1783 byly z Banské Bystrice dovezeny varhany, v roce 1788 byl postaven nový oltář a dvě pavlače. V tomto prvotním dřevěném kostele se bohoslužby konaly přes 34 let. Druhý v pastor v pořadí Andrzej Paulini II. napsal a vydal první knížku k výuce náboženství. Používala se do roku 1880. Dřevěný kostel byl přestavěn na kamenný. Základní kámen byl položen 6. 5. 1811 a 21. 9. 1817 byl nový kostel posvěcen. Nové varhany byly koupeny v roce 1824. V r. 1849 byly zakoupeny dva zvony. U příležitosti 100.jubilea byly na jaře 1883 zasazeny na farním dvoře 2 lípy, 4 břízy a několik kaštanů. Nové zvony byly posvěceny v dubnu 1924, jmenují se: Víra, Naděje, Láska.

Konec druhé světové války přinesl do všech sborů uvolnění a novou naději na pokojný život.

Upřímně věřící členové sboru toužili po hlubším biblickém vzdělávání, a tak se začali scházet kromě bohoslužeb v neděli i na biblických hodinách. Zpívaly se písně z Harfy, četlo a rozjímalo se nad slovem Božím, lidé se s vděčností společně modlili a sdíleli se o své víře. Právě z jejich popudu vznikl v roce 1949 ""Misijní pěvecký sbor"", který vedl Vilém Zmuda.

V roce 1958 přejaly správu nad evangelickými hřbitovy bystřického sboru místní národní výbory. Po roce 1960 bylo vydáno povolení na obnovené pořádání odpoledních nedělních biblických hodin. V letech 1968-69 vydávala dokonce mládež svůj časopis s názvem ""Pravda života"". První vysílání bohoslužeb Slezské církve evangelické a.v. v rozhlase se uskutečnilo dne 19. 8. 1990. Místem konání těchto bohoslužeb byl zrovna bystřický evangelický kostel, ve kterém Boží slovo zvěstoval farář W. Szpak a vystoupil smíšený pěvecký sbor. Od srpna 1993 až do prosince 1994, kdy byla oficiálně zaregistrována nová Luterská evangelická církev a.v. (LECAV), se často musely bohoslužby konat venku před zavřenými dveřmi kostelů a kaplí. V zimním období s ohledem na zdraví bylo od těchto bohoslužeb upuštěno a jediná možnost pro bohoslužby sboru zůstala v kapli v Košařiskách, která byla již z dřívějška ve vlastnictví obce. Církevní obřady jako křty, sňatky a konfirmace byli nuceni členové sboru vykonávat v sousedních sborech SCEAV. Situace se zlepšila až při registračním řízení Luterské evangelické církve a.v., kdy její představitelé byli nuceni podepsat prohlášení, že nebudou znemožňovat výkon náboženských činností oprávněným osobám SCEAV ani nebudou klást žádné překážky při výkonu všech jejich vlastnických práv ve sborech. Přes dlouhé vyjednávání mezi oběma presbyterstvy došlo nakonec k dohodě a 11. 6. 1996 byla podepsána Smlouva o užívání církevního majetku mezi vlastníkem - farním sborem SCEAV a uživatelem - farním sborem LECAV v Bystřici.

 • Ondřej Paulini, pastor sboru 1782 - 1805
 • Ondřej Paulini II., pastor sboru 1805 - 1829
 • Wilhelm Raschke, pastor sboru 1830 - 1855
 • Oskar Kotschy, pastor sboru 1855 - 1877
 • Franciszek Michejda, administrátor 1877 – 1879
 • Karol Michejda, pastor sboru 1879 – 1924
 • Franciszek Buchwałdek, pastor sboru 1921 - 1941
 • Jan Karpecki, pastor sboru 1930 - 1939
 • Józef Berger, administrátor 1934
 • Franciszek Gnida (působil ve sboru jako katecheta, zemřel v koncentračním táboře v roce 1940)
 • Heinrich Gerhard, pastor sboru 1941 - 1943, dosazen za německé okupace
 • Józef Fukała, administrátor 1943 - 1948
 • Zygfryd Gruber, pastor sboru 1943 - ?
 • Emanuel Tlołka, pastor sboru 1945 - 1971
 • Jan Štefek, pastor sboru 1945 - 1970
 • Jerzy Czyž, pastor sboru 1948 - 1985
 • Jaroslav Kaleta, administrátor 1971 – 1984 (pastor sboru), 1995-1997
 • Fryderyk Pieter, vikář 1984 - 1985
 • Jan Niedoba, pastor sboru 1985 - 1995
 • Wiesław Szpak, druhý pastor sboru 1985 - 1995
 • Jan Wacławek, administrátor 1997 - 1998
 • Roman Raszka, pastor sboru 1995 ( vikář), 1998 – 2001 ( administrátor), 2001 – do současnosti
 • Jan Kowalczyk, vikář 2006 - 2007

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Nezvaný host

„Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest." A nakloniv hlavu skonal.“ Jan 19:30 Lidský život je doprovázen mnoha nezvanými hosty. Jedním z...

Číst celé zamyšlení
 alt=