Sbory a střediska

SCEAV

SCEAV Hrádek
Farní sbor
Hrádek ve Slezsku 351
739 97
Hrádek ve Slezsku
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 603 727 782
Administrátor:
Mgr. Jan Wacławek, emeritní biskup
Bohoslužby:
Neděle střídavě 8:30 nebo 10:30
Dorost a mládež:

Dorost - pátek 16:00 hod., mládež - pátek 18:00 hod.

Biblické hodiny:

Středa 18:30 hod. (zimní období 17:30)

Hrádecký sbor patří mezi malé tradiční sbory v rámci Slezské církve evangelické a.v. Na rozdíl od jiných sborů v něm nepůsobilo vnitromisijní hnutí. Po druhé světové válce někteří aktivní členové sboru odešli do sousedního sboru Církve bratrské. Po desetiletí byl sbor utvářen tak, aby byl jiný než sbor v Církvi bratrské, což v praxi znamenalo omezování biblické zásady všeobecného kněžství. To se projevuje v dnešní době, kdy sboru citelně chybí střední generace. Sbor se postupně transformuje z tradice lidové zbožnosti k vyznavačskému typu křesťanství. Díky Bohu v dnešní době oba sbory jak Církev bratrská, tak Slezská církev evangelická a.v. velmi úzce spolupracují.
Vize
Naplňovat Ježíšovo velké vyslání z Mt 28,19-20. 
Získávat učedníky 
Zakládat domácí skupinky budování víry 
pěstovat sborovou diakonii 
podporovat křesťanské rodiny 
vychovávat služebníky pro práci na Boží vinici 
organizovat letní tábory pro děti z obce a okolí 
dostavět sborový dům

 • Bohoslužby Nedělní besídka
 • Biblické hodiny 
 • Biblické hodiny po domech 
 • Konfirmační výuka 
 • Dorost - mládež: 
 • studijní skupinka 
 • modlitební skupinka 
 • hudební skupina 
 • košíková a další pravidelné sportovní aktivity 
 • Výuka náboženství 
 • Skupinka žen 
 • Pěvecký sbor 
 • Setkání starších sborovníků 
 • Setkání maminek na mateřské dovolené 
 • Tábory pro děti

Kostel - Stavba kostela začala položením úhelného kamene dne 10. září roku 1923. Slavnostní posvěcení kostela se konalo 1. června roku 1924. Kostel není velký. Původně sloužil pouze jako hřbitovní kaple s márnicí. Po založení sboru v Hrádku v r. 1950 a po rekonstrukcích v šedesátých letech se z kaple stal plnohodnotný kostelík. Vtěsná se do něj až 130 lidí. V současnosti se používají elektrofonické dvoumanuálové varhany z r. 1987. Sborový dům - Vedle kostela stojí sborový dům (v současnosti v celkové rekonstrukci). Byl postaven v r. 1968. Sloužil jako márnice (ve sklepě), v přízemí je malá kancelář, sál pro 30 lidí a WC.

Dříve než vznikl sbor v Návsí (v r. 1791), patřili hrádečtí evangelíci do sboru v Bystřici (založen v r. 1782). Teprve po 159-ti letech, dne 24. června roku 1950 založili svůj samostatný sbor v Hrádku. První bohoslužba se konala 6. srpna roku 1950. Žádost o nový sbor podepsalo 428 dospělých a 227 dětí. Ke konci roku 1950 sbor čítal již 850 členů.
Psal se 1. červen 1924, když se věřící z Hrádku a okolí sešli, aby posvětili právě postavený kostel. Nebyl velký, proto se mu říkalo hřbitovní kaple. Současně byl posvěcen i hřbitov. Na jaře r. 1924 byla dokončena poslední práce - omítání, a to za pomoci ks. Józefa Folwartschneho z Orlové. Pán Bůh seslal nesmírné požehnání, protože vše proběhlo za velmi krátký čas, a to za pouhých 11 měsíců. Již fungující „prezbiterstwo cmentarne"" (založené v r. 1921) se dohodlo o koupi pozemku na hřbitov o výměru 1500 m2 za 2 800 K, a to se stalo 29. 6. 1923. Stavba kaple začala posvěcením úhelného kamene dne 10. 9. 1923.

Na tento účel přispěl finančními dary hlavně Jan Nikodem z Ameriky - syn Adama Nikodema, čp. 28, a to celkovou částkou 38 370 K. Celkové výdaje na stavbu spolu s výdaji na pozemek činily 73 361 K. Zůstal dluh 18 255 K.

V kostele se konaly pohřby a každý rok 1. červnovou neděli probíhala slavnost posvěcení.

Z kostelní věže tehdy zněly hlasy 3 zvonů, dva z nich zakoupil p. Nikodem z Ameriky, třetí věnovali manželé Klusovi a Niedobovi. Zvony zněly v tónech D, E, Fis a byly různé velikosti: 240, 170 a 130 kg. Během války však byly dne 23. 2. 1942 odvezeny na stanici v Jablunkově. Pan Klus pouze obdržel potvrzení o jejich odevzdání do německého kovozávodu ze dne 7. 4. 1942. Ještě v dubnu toho roku bylo podáno hlášení za účelem vrácení zvonů, ale to nikdy nebylo splněno.

Věřící usilovali o nové 3 zvony, ale marně. Od 1. 4. 1951 až dodnes visí ve věži zvon jeden. Nejdřív byl ovládán ručně pomocí provazu, nyní již elektrickým pohonem.

V roce 1950 hrádecký kostel prožil důležitou událost: dne 24. června byl založen samostatný evangelický a.v. sbor v Hrádku. Od tohoto dne každou neděli se setkávají lidé ke společným bohoslužbám, aby zde chválili Pána Boha.

Sborovníci vroucně toužili kostel zvětšit, dále i sborový sál a kancelář. Ti nejodvážnější snili i o bytu pro pastora, ale nebylo možné zakoupit parcelu.

V r. 1951 zakoupil sbor nové varhany a pokryl novou krytinou již poničenou střechu věže. I cesta ke kostelu nabyla nové tváře, byla vysypána štěrkem. Každý rok pracovití sborovníci něco měnili na svém kostele tak, aby byl co nejlépe využitý, útulný a krásný. V r.1956 i 1957 žádali od městského národního výboru pitevní místnost do svého vlastnictví. Ta se nacházela v prostorách kostela, s pitevním stolem, nástroji a dokumentací. Místnost měla samostatný vchod a okno z levé strany. Postupně byla přestavěna v zákristii, protože obec zakázala přístavbu kostela. V r. 1962 byla dodána do kostela nová kazatelna. Ta původní stála vpravo od oltáře, novou umístili vlevo, za ní však bylo okno. Z praktických důvodu se muselo zazdít. Dodnes si můžeme všimnout jeho obrysu. Rok 1964 se znovu zapsal jako rok pracovní. Kostelík zazářil novou omítkou a nástřikem, také zcela novým pozinkovaným plechem na celé ploše střechy, místo staré střešní krytiny.

Po osmnácti letech usilování získali v r. 1968 sborovníci povolení ke stavbě sborového domu. Nesměl být ale součástí kostela a nesměl zahrnovat byt pro pastora. Od 2. listopadu 1969 stojí vedle kostela sborový dům.

Sbor musel v minulosti projít mnohými zápasy a zkouškami. Tak tomu bylo např. v době národnostních třenic ve dvacátých letech , v třicátém osmém roce při vstupu polské armády na hrádecké území, za druhé světové války, za ateizace ze strany komunistického režimu, při násilném znárodňování a zakládání zemědělských družstev, při odchodu mnohých členů sboru do Církve bratrské, při rozštěpení sboru na sbor Slezské církve evangelické a. v. a sbor Luterské církve evangelické a. v. na počátku devadesátých let minulého století. V těchto zápasech stáli vždy konkrétní lidé, konkrétní rodiny a sousedé. Někteří evangelíci byli stateční, někteří selhali, někteří byli i stateční a někdy i selhali. Sbor je jako loďka na rozbouřeném moři. Nestojí na lidech, ale na svém Spasiteli, Ježíši Kristu.

Jakou jistotu má sbor k dispozici do budoucnosti? Boží zaslíbení. Ježíš Kristus je Pánem i budoucnosti. Ten, který činí pokání, odvrací se od svých zlých skutků, důvěřuje Ježíši tak, že ho následuje a obětavě Mu slouží, bude v budoucnosti žít. Jestliže budou takoví lidé v Hrádku, bude tam i sbor a kostel bude svatostánkem Boha. Bůh své lidi nikdy neopustí.

 • Karel Krzywoń, pastor sboru 1950 - 1954
 • Jiří Czyż, pastor sboru 1954 - 1960
 • Josef Fukała, pastor sboru 1960 - 1961
 • Gustav Szurman, pastor sboru 1961 - 1977
 • Leopold Pavlas, pastor sboru 1977 - 1983
 • Bohuslav Kokotek, pastor sboru 1983 - 1986
 • Anna Bystrzycka, farářka sboru 1986 - 1987
 • Zuzana Szpaková, farářka sboru 1987 - 1993
 • Erich Bocek, pastor sboru 1993 – do současnosti

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Stůj pevně!

„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už...

Číst celé zamyšlení
 alt=