Sbory a kazatelské stanice

SCEAV

SCEAV Havířov - Suchá
Farní sbor
Budovatelů 772/3
735 64
Havířov - Prostřední Suchá
Moravskoslezský
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 731 102 364
Pastor:
Mgr. Janusz Kożusznik
Vikář:
Katecheti:
Edita Nierostková DiS.
Bohoslužby:
Neděle 8:45, 1. neděle měsíce v 7:45 hod. - kaple Horní Suchá
Dorost a mládež:

Pátek 16:30 hod.

Biblické hodiny:

2. a 4. neděle v měsíci v 15:00 hod. -sborový dům; 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9:00 hod. DPS Horní Suchá; každou středu v 16:30 diskusní biblická hodina - sborový dům

Pro sbor v Havířově-Suché je typická rodinná atmosféra, která ve spojení s tradiční luterskou zbožností přibarvenou pietistickými prvky tvoří živé, ačkoliv nepříliš početné společenství. V roce 2001 byla obnovena činnost nedělní besídky. Ve sborovém domě se konají setkání Dětského klubu „Paprsek"", zejména pro rómské děti z místního sídliště. Pravidelně organizujeme radovánky u příležitosti Dne dětí a jiné akce pro děti, např. Mikulášské besídky. Veškerých dětských akcí se účastní děti z místního dětského domova. Kromě této „vnější"" misijní působnosti se snažíme o obživení duchovního života ve sboru, a to skrze bohoslužby, biblické hodiny a setkání menších sborových buněk. Aktivně v tom napomáhají presbyteři působící v 10 sborových obvodech. Již několik let naše sestry konají zvláštní charitativní činnost: vyrábějí deky a bandáže pro nemocné leprou v Nepálu, v poslední době také v Kazachstánu a Uzbekistánu (spolupráce s misií z Komárna na Slovensku). V roce 2003 byla zřízená kazatelská stanice Horní Suchá, kde se na pravidelných bohoslužbách schází cca 30 osob. V úzké spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi působícími na území Havířova pořádáme různé evangelizační akce ve městě. Od roku 2001 společně provádíme duchovenskou službu v havířovské nemocnici. Snažíme se být Kristovým světlem a solí v sekularizovaném prostředí ateisticky profilovaného města.

 • Bohoslužby Havířov-Prostřední Suchá, kostel ul. Stará - neděle 8:45 h; jazyk střídavě dle programu
  kazatelská stanice Horní Suchá (kaple) - 1. neděle v měsíci 8:00 h; jazyk č/p
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov, chirurgie III. p - sobota 10:00 h (ekumenické)
 • Nedělní besídka: po celý rok během bohoslužeb
 • Biblické hodiny: 2. a 4. neděle v měsíci 15:00 h
 • Výuka náboženství:
  MŠ Horní Suchá
  ZŠ Horní Suchá
 • ZŠ s pol. vyuč. jaz. Horní Suchá
 • ZŠ Kpt. Jasioka Prostřední Suchá
 • Dětský klub „Paprsek"": úterý 15:00 h
 • Konfirmační výuka: pátek 16:30 h
 • Mládež: čtvrtek 17:00 h
 • Setkání manželských párů: 3. neděle v měsíci 15:00 h
 • Setkání mladých maminek: kontakt tel. 596 411 515
 • Setkání sester: 3. středa v měsíci 16:30 h
 • Modlitební setkání: pondělí v 16:00 h
 • Pěvecký sbor: pondělí 17:00 h
 • Ženský pěvecký kroužek: slouží příležitostně během pohřbů, sňatků, apod.
 • Dětský hudebně-pěvecký kroužek: slouží příležitostně během slavnosti pro děti
 • Kostel - položení základního kamene 3. 8. 1924, posvěcení 2. 8. 1925, počet míst: 350, varhany fy Jan Tuček, Kutná Hora; posvěcení 31. 10. 1949
 • Sborový dům - původně evangelická mateřská škola (1929), ul. Budovatelů 772/3
 • Stará škola, Prostřední Suchá: 1852-1976
 • Nová škola, Dolní Suchá: 1908-1955
 • Hřbitovní kaple, Horní Suchá (v současnosti majetek obce): posvěcení 1927

K reformaci se sušská vrchnost i její poddaní přihlásili již v 16. století a postupně získali pod svou správu i zdejší kostel. Odebrán jim byl dne 26. března 1654, kdy jej náboženská komise uzavřela. Ještě dlouho poté však vlastníci Dolní a Horní Suché podporovali evangelíky: v letech1654-1664 se na dolnosušském zámku ukrýval evangelický kazatel Jan Pragenus, učiteli vlastníků Horní Suché, Golkovských a Harasovských, byli luteránští kněží Samuel Fiducius a Alexandr Pragenus. Po dlouhých letech protireformace na základě vydání Tolerančního patentu byl v Bludovicích vystavěn evangelický kostel, který se stal centrem náboženského života pro celé široké okolí. V roce 1852 vznikla v Suché první evangelická škola, v roce 1860 byl založen hřbitov. V roce 1872 byla vybudována první dřevěná kaple. V letech 1924 - 1925 ji nahradila zděná kaple se 156 místy, přestavěná v roce 1937 na kostel. V meziválečném období v Suché dynamicky působil Svaz evangelické mládeže, mládežnický pěvecký sbor a Sdružení evangelických žen. Po válce byl prvním duchovním působícím ve sboru pastor Jerzy Czyż, který zde v roce 1946 zorganizoval první konfirmační výuku (27 dětí ze Suché a 10 ze Stonavy). 14 ledna 1949 byla úřední listinou potvrzena samostatnost farního sboru v Suché. V padesátých letech 20. století sbor čítal kolem 3500 duší. V kostele byly přistavěny balkóny. Začaly se však objevovat stále větší následky důlních škod, které byly v budově kostela postupně likvidovány; v jejich důsledku padly dvě budovy evangelických škol a časem i všechny ostatní budovy obce Prostřední Suchá. Jedinou a poslední budovou, která se zachovala podnes, je evangelický kostel, který však spolu s celým hřbitovem a okolním terénem poklesl více než o 17 metrů. Začátkem 90. let sbor získal zpět v rámci restituce mateřskou školu vystavěnou v roce 1929 a zestátněnou v roce 1960. Po přestavbě se zde nachází sborový dům s kanceláří. V roce 2001 se konala generální rekonstrukce interiéru kostela, od roku 2003 je farní sbor v Havířově-Suché sídlem Těšínsko-havířovského seniorátu.

Jerzy Czyż, administrátor 1945-1948
Gustaw Szurman, pastor sboru 1948-1953
Alfred Fierla, pastor sboru 1954-1974
Jan Raszka, administrátor
Jerzy Wałach, administrátor
Wiesław Szpak, administrátor
Vladislav Volný, administrátor
Stanislav Piętak, administrátor
Jan Drózd, pastor sboru 1993-2000
Libor Šikula, administrátor
Janusz Kożusznik, pastor sboru 2000- do současnosti
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Neklidné ruce

„Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=