Senioráty

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Senioráty SCEAV

Seniorát je seskupení farních sborů sdružených ke spolupráci v oblasti evangelizace, misie, katecheze, diakonie a správy církve. Slezská církev evangelická a. v. se administrativně dělí na 5 seniorátů - Jablunkovský, Třinecký, Frýdecký, Těšínsko-havířovský a Ostravsko-karvinský. V čele každého seniorátu stojí senior a seniorátní kurátor.

Frýdecký seniorát

Senior: Mgr. Boleslav Firla

Seniorátní kurátor: Petr Tomeczek

Sbory: FS Frýdek-Místek, FS Komorní Lhotka, FS Třanovice

Jablunkovský seniorát

Senior: Mgr. Roman Raszka

Seniorátní kurátor: Jaroslav Walach

Sbory: FS Bystřice, FS Hrádek ve Slezsku, FS Návsí, FS Písek u Jablunkova

Ostravsko-karvinský seniorát

Senior: Mgr. Vladislav Szkandera

Seniorátní kurátor: Milan Zielina, Dis.

Sbory: FS Bohumín, FS Karviná-Fryštát, FS Orlová, FS Ostrava, FS Stonava

Těšínsko-havířovský seniorát

Senior: ThLic. Vladislav Volný jr., Th.D.

Seniorátní kurátor: Bohuslav Koukol

Sbory: FS Albrechtice, FS Český Těšín, FS Havířov – Bludovice, FS Havířov – Suchá, FS Těrlicko

Třinecký seniorát

Senior: Ing. Bohdan Taska

Seniorátní kurátor: Miroslav Hlavenka

Sbory: FS Guty, FS Nebory, FS Oldřichovice, FS Třinec

Seniorátní presbyterstvo

rozhoduje o všech záležitostech seniorátu, které církevní předpisy nesvěřují do působnosti jiných orgánů. Seniorátnímu presbyterstvu zejména přísluší:

 1. jednat o stavu a potřebách jednotlivých sborů
 2. jednat o stavu a potřebách seniorátu na základě výroční zprávy seniora
 3. jednat o všech záležitostech seniorátu a jednotlivých sborů, které nejsou v kompetenci jiných orgánů
 4. usnášet se o návrzích na synod,
 5. každoročně volit z členů presbyterstva pětičlennou revizní komisi
 6. volit seniora do třetího volebního období
 7. na návrh seniorátní rady schvalovat zřízení misijních stanic a jejich statut
 8. volit zástupce do představenstev úseků a oblastí Slezské diakonie na období čtyř let
 9. volit dva zástupce a dva náhradníky na shromáždění Slezské diakonie na období čtyř let

Seniorátní rada

je výkonným orgánem seniorátu. Jejími členy jsou pastoři a administrátoři všech farních a  filiálních sborů a  dále kurátoři těchto sborů.

Seniorátní radě vedle práv a povinností uvedených na jiných místech ŘSC přísluší:

 1. spoluvytvářet koncepci náboženského života ve sborech seniorátu a koordinovat její realizaci;
 2. napomáhat k rozvíjení mezisborové spolupráce v rámci seniorátu, zejm. v oblasti evangelizační, misijní, diakonické, katechetické, práci s mládeží a dětmi, hudebně-pěveckých souborů, apod.;
 3. vyjadřovat se k návrhům farních sborů na zřízení kazatelských a misijních stanic, schvalovat návrhy statutů kazatelských a misijních stanic a filiálních sborů, a zřizovat další misijní stanice a jmenovat jejich vedoucí a zástupce, iniciovat vytváření nových farních sborů ze stávajících filiálních sborů a filiálních sborů ze stávajících kazatelských stanic;
 4. připravovat program a realizovat usnesení seniorátního presbyterstva;
 5. v naléhavých případech zastavit činnost sborového presbyterstva a předat záležitosti církevní radě ke  konečnému rozhodnutí;
 6. rozhodovat o návrzích presbyterstev na pozastavení členství v církvi;
 7. spravovat seniorátní pokladnu a předkládat seniorátnímu presbyterstvu zprávy o hospodaření a nový rozpočet ke  schválení;
 8. spravovat seniorátní archiv;
Více z této kategorie:Synodní komise , Ústředí SCEAV
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosím, odpověz!

"Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=