Naše vyznavačské spisy

Světem víry

Apoštolské vyznání víry

apostolicumToto vyznání, nazývané též Krédo či Apostolicum, patří mezi vyznání přijímaná drtivou většinou křesťanských církví. Je stálou součástí našich bohoslužeb - každou neděli je sbor společně vyznává.

Podle legendy vzniklo vyznání tak, že apoštolé se před "rozchodem" na misijní působiště sešli a každý z nich napsal jednu větu. Ve skutečnosti dnešní podoba vyznání vzniká postupně ze starších zdrojů, a to cca. ve 4.-6. stol. Vyznání tak není "apoštolské" proto, že by je sepsali apoštolové, ale proto, že shrnuje apoštolské učení.

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. 

Amen

Více k Apostoliku:

Lutherův výklad Apoštolského vyznání víry v Malém katechismu

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.
Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3.

(c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

 

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Naše útočiště

„Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení.“ Žalm 90:1 Už jste někdy viděli velikou skálu, vrhající svůj stín na řeku...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=