Tipy pro život

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Doprovázení umírajícího

smutek1 V umírání je naše víra vystavena poslední zkoušce: přidržíme se ve víře Boha, kterému důvěřujeme, že ve své věrnosti stojí při nás a dává nám budoucnost a život, i když zdání hovoří o opaku?

K bytostné touze umírajícího patří mít po boku blízkého člověka či lidi jeho srdci nejbližší, kteří ho na posledním úseku života doprovázejí. U starých a těžce nemocných lidí umírání probíhá jako proces ubývání sil, snižování vědomí okolního světa a postupného selhávání fyziologických funkcí udržujících život.

Umírající Jákob požehnal Josefovi: „Bůh, před nímž ustavičně chodívali moji otcové Abraham a Izák, Bůh, Pastýř, který mě vodí od počátku až dodnes, Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům. Ať se v nich hlásá mé jméno a jméno mých otců Abrahama a Izáka; ať se nesmírně rozmnoží uprostřed země.“ (Gn 48,15-16)

Křesťanské doprovázení umírajícího spočívá v naší přítomnosti v jeho blízkosti, fyzickém kontaktu (držení za ruku, pohlazení po tváři …), čtení známých biblických textů, např.: Ž 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8;13; 16; 18; 20; 23; 25; 27; 31 atd., Mt 26, 36-46; 27; 28; Jan 10; 11; 12,27-50;15; Sk. 2,14-47; Řím. 5,1-21; 13; 15; 1K 13; Zj 1,17-18;21; a v modlitbě – doporučuje se modlitbu Páně (Otčenáš), aby se umírající, pokud může, mohl připojit. Doporučuje se rovněž pozvat faráře, aby mu vysloužil Večeři Páně; je velmi vhodné, když současně s umírajícím přistoupí k Večeři Páně i nejbližší rodina, všichni tak prožijí požehnané, neopakovatelné společenství a hloubku naděje na nebeské společenství u stolu Páně v Božím království. „ Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (J 6,53-54)

Modlitba podle Ž 31,1-6

K tobě se utíkám, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, vysvoboď mě pro svou spravedlnost!

Vyslyš mě, prosím, pospěš se svou záchranou! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz, pro své jméno mě dovedeš až k cíli.. Vyprostíš mě z léčky na mne nastražené, neboť ty jsi mé útočiště.

Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože – Ty mě vysvobodíš.

Při osobním rozloučení nejbližší rodinou s umírajícím, je vhodné dotyčnému udělit následující požehnání:

Ať ti žehná Bůh Otec, který tě stvořil na svůj obraz.

Ať ti žehná Bůh Syn, který tě vykoupil svým utrpením a smrtí.

Ať ti žehná Bůh, Duch svatý, který tě povolal k životu a tvůj život posvětil.

Ať tě Trojjediný Bůh převede údolím stínu šeré smrti a přivede do svého království, kde se s tebou setkáme. Amen.

Více z této kategorie:Po skonu , Příprava na smrt

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Obsah Božího jména

"Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám." 4. Mojžíšova 6:28 Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=