Tipy pro život

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Smířit se s vlastní pomíjivostí

okoSoučástí života víry není potlačovat veškeré utrpení, nýbrž ho snášet, nenalhávat si a nebájit, že zlá životní situace je dobrá. Součásti nemoci a utrpení může být také skutečnost, že můj život se nachýlil a že se blíží jeho konec. Bůh v Ježíši Kristu bral naše utrpení a smrt natolik vážně, že sám trpěl a zemřel.

Jen v hlubokém zakotvení v Kristu je člověk schopen přijmout pravdu o blížícím se završení zemského života. „On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.“ (Kaz 3,11)

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Žalm 90,12

Modlitba (z knížky „Kristus prostřed nás“)

Můj drahý Pane a Spasiteli! Vím, že můj život i mé dny jsou ve tvých rukou. Bez tvé vůle ani vlas z naší hlavy nespadne. Pomoz mi porozumět, co mi chceš touto nemocí říci a kam mne chceš přivést. Ty nás nešviháš ani nekáráš nesmyslně. Ty jsi přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Pomoz mi, Pane, porozumět, čím jsem se od tebe vzdálil, čím jsem tě zarmoutil, kde jsem sešel z cesty, kterou mi ukazuješ. Dej mi světlo poznání, aby mé pokání bylo opravdové. Chválím tě, že ty jsi nejlepší Lékař a v tomto okamžiku můžeš ode mne mou nemoc odejmout. Smiluj se nade mnou a dej mi sílu znovu povstat. Jestliže mi chceš ukázat, že bez tebe nemůžeme nic učinit, nechť poznám znovu tvoji moc a mohu tě za to chválit a vyvyšovat tvé jméno. Jestliže mne touto nemocí chceš cvičit v trpělivosti a pokoře, i za to tě chválím. Vím, že máš se mnou svůj plán. Jsem tvůj. Na tebe očekávám. Amen.

Více z této kategorie:Příprava na smrt , Obětavost

Související články

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Včera

"Pamatuj na slovo dané svému služebníku.“ Žalm 119:49 Obvykle přemýšlíme o včerejšku jako o dni, bezprostředně předcházející tomu, ve kterém nyní žijeme...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

16.09.2018
10:00
18:00

16
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=