Biskup

SCEAV

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 329

Biskup

Podle Základních předpisů SCEAV je biskup zodpovědný za celkovou činnost církve.  Za výkon své funkce odpovídá synodu.

Biskup je volen synodem z instalovaných duchovních v činné službě, kteří dovršili 15 let služby v církvi. Funkční období trvá 6 let a může být zvolen maximálně dvakrát. Svou funkci může vykonávat do dosažení věku 65 let.

Biskupovi přísluší zejména:

 1. ordinovat duchovní, instalovat pastory a seniory, uvádět do úřadu i jiné činitele církve a diakonie
 2. posvěcovat nové nebo obnovené bohoslužebné prostory a jiné církevní a diakonické objekty, příp. jejich vnitřní zařízení
 3. navštěvovat sbory a udržovat s nimi živý kontakt
 4. zastupovat církev navenek a jednat jménem církevní rady
 5. předsedat církevní radě a dohlížet na vykonávání jejích usnesení
 6. vydávat oběžníky
 7. po dohodě s církevní radou vydávat Pastýřské listy
 8. konat vizitace v seniorátech a ve sborech
 9. svolávat celocírkevní konference duchovních za účelem projednávání teologických a pastoračních záležitostí
 10. předsedat zkušebním komisím (zkouška Pro ministerio)
 11. udělovat povolení ke kázání Božího slova kazatelům jiných církví a studentům teologie. Duchovní členských církví Leuenberského společenství a církví, s nimiž SCEAV uzavřela dohodu o společenství kazatelny a oltáře, toto  povolení nepotřebují
Více z této kategorie:Církevní rada , Synodní komise
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Uvítání v domě

"Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=