Synod SCEAV

SCEAV

Synod SCEAV

 • Další informace

  Předsednictvo synodu (aktuální složení od 6/2016):

  Předseda synodu: Jiří Chodura 

  Místopředsedové synodu:
  Jaroslav Szromek, Jan Fojcik

  Náhradníci předsednictva:
  Vladislav Volný ml., Jaromír Kotzur, Petr Tomeczek

 • Ke stažení

Synod je nejvyšším orgánem církve a rozhoduje o všech církevních záležitostech, nesvěřují-li Zřízení nebo Vnitřní církevní předpisy, popřípadě jiné předpisy, rozhodování o těchto otázkách jiným církevním orgánům.

Členy synodu (synodály) jsou:

 • členové předsednictva synodu bez ohledu na to, zda jsou zároveň členy synodu podle písmen b) - g),
 • členové církevní rady, senioři a seniorátní kurátoři,
 • delegáti farních sborů,
 • sboroví pastoři, administrátoři,
 • emeritní biskupové do dosažení věku 65 let,
 • dva delegáti Slezské diakonie,
 • jeden delegát Křesťanského společnosti - Społeczności Chrześcijańskiej.

Jiné spolupracující organizace mohou být pozvány předsednictvem synodu s hlasem poradním.

Synodálové jako představitelé celé církve mají povinnost hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a osobního přesvědčení v zájmu blaha Slezské církve evangelické a.v. tak, aby rostla v Pána Ježíše Krista, který je její hlavou.

Synodu přísluší pečovat o církevní a náboženský život, rozhodovat v otázkách učení církve, bohoslužebném řádu, církevní kázni, disciplinárním řádu a znění prohlášení pro duchovní, usnášet se o poměru církve k jiným církvím a náboženským společnostem, zejména o bližším spojení nebo sloučení s nimi, aj.

Více z této kategorie:Sbory , Církevní rada
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Obsah Božího jména

"Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim požehnám." 4. Mojžíšova 6:28 Jaký význam má Boží jméno? Tam, kde...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=